TUZ: Zgłoszenie i likwidacja szkody

TUZ Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w TUZ? Realizacja zgłoszenia szkody w TUZ odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 327 60 60 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://tuz.pl/likwidacja-szkod/zglos-szkode/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
TUZ: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
TUZ: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Likwidacja szkody TUZ – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy lub do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w TUZ, jeśli masz u nich własną polisę lub jest to ubezpieczyciel sprawcy. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu TUZ podejmie czynności wyjaśniające, takie jak analiza materiału dowodowego. Na tej podstawie TUZ podejmie decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w TUZ. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymasz pisemne zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego TUZ.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela TUZ?

Dla osób posiadających w TUZ ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. W zależności od rodzaju polisy i wypadku są jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę opłaca się jednak zgłosić szybko, ponieważ dzięki temu szybciej dostanie się odszkodowanie. Bardzo istotne jest, by dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Należy także zebrać jak najwięcej danych o zdarzeniu, które udowadniają rodzaj oraz wielkość szkody. Niezbędne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie własnych danych osobowych i danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czym może skutkować przyjęcie ugody z ubezpieczycielem TUZ?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dokładnie poradzić się, zanim się to zrobi. W niektórych przypadkach ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią o wiele dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Zatem w trakcie zawierania ugody z TUZ należy być pewnym względem swojego usatysfakcjonowania z przedstawionej przez ubezpieczalnię wartości odszkodowania.

Co trzeba wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym TUZ?

Ubezpieczenie stanowi wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. TUZ oferuje różne ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta lub motocyklu), nieruchomości, życia oraz zdrowia, inwestycji czy podróży wakacyjnej. Zależnie od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się między innymi od powodzi, uszkodzenia dachu, choroby i wielu innych, nieplanowanych sytuacji mających szkodliwy wpływ na egzystencję. Pieniądze zapewnione poprzez ubezpieczenie mogą w znacznym stopniu ułatwić naprawę zaistniałych szkód i powrót do spokojnego życia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do TUZ w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu odszkodowania przez TUZ. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w TUZ różnią się. Na przykład po kolizji drogowej niezbędna notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, konieczne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja też wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zachowuj paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto dopytać o kompletną listę wymaganych dokumentów podczas zgłaszania szkód w TUZ.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w TUZ?

Sytuacje takie jak kolizja drogowa, zalane mieszkanie, złamana noga czy śmierć mogą być objęte ubezpieczeniem w TUZ. Osoby dysponujące dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów TUZ zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo innego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Najwygodniej można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – TUZ udostępnia go na swoim serwisie. Żeby zgłosić szkodę, można także skontaktować się z TUZ telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy dostarczyć ubezpieczycielowi swoje dane osobowe i całą dokumentację zdarzenia. Wówczas TUZ może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od TUZ?

Czas na zgłoszenie szkody TUZ różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, należy powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu masz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się do czynienia z czynem karalnym. Jednak warto zgłosić szkodę jak najszybciej, ponieważ wyjaśnienie sprawy przez ubezpieczyciela także zajmuje czas. W TUZ na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

chevron-down