Zadośćuczynienie po śmierci

Bezpłatna konsultacja
Zadośćuczynienie po śmierci

Utrata bliskiej osoby, szczególnie w sposób nagły i nieoczekiwany, jest wydarzeniem wywołującym ogromny ból, na które nigdy nie można się przygotować. Jeśli doświadczyłeś takiej straty w związku z wypadkiem komunikacyjnym, masz prawo ubiegać się m.in. o zadośćuczynienie od sprawcy wypadku. Sprawdź, co to jest zadośćuczynienie, od czego zależy jego wysokość i w jaki sposób ubiegać się o zadośćuczynienie za śmierć dziecka, ojca czy brata.

Zadośćuczynienie po śmierci

Komu należy się zadośćuczynienie?

O zadośćuczynienie za śmierć mogą ubiegać się osoby, które w wyniku zdarzeń komunikacyjnych utraciły kogoś bliskiego – w tym wypadku to właśnie one zyskują miano poszkodowanych.

Przepisy nie definiują wprost, komu dokładnie należy się zadośćuczynienie – są to osoby najbliższe, pozostające ze zmarłym w ścisłych relacjach. Uprawionymi do składania roszczenia o zadośćuczynienie mogą więc być m.in. współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie czy wnuki, jednak przywilej ten mają także osoby będące ze zmarłym w nieformalnym związku. Warto pamiętać, że pozew o zadośćuczynienie jest zasadny w sytuacji, gdy zmarła osoba nie ponosi wyłącznej winy za spowodowanie wypadku lub gdy nie ukończyła 13 lat. Z roszczeniami można wystąpić także wtedy, gdy zadośćuczynienie zostało już wypłacone lub gdy wcześniej zawarto ugodę z ubezpieczycielem.

Zadośćuczynienie po śmierci

O co mogę wnioskować?

Zadośćuczynienie

Jednorazowe świadczenie pieniężne za doznane cierpienie związane z utratą bliskiej osoby

Zwrot kosztów

Środki na pokrycie kosztów pogrzebu i wykonania nagrobka

Odszkodowanie

Środki wypłacane w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej

Renta

Świadczenie wypłacane regularnie z tytułu utraty stałego dochodu, jaki zapewniała zmarła osoba
Zadośćuczynienie po śmierci

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, która w wyniku wypadku straciła bliską osobę? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Dokument potwierdzający dane osobowe

Może być to oświadczenie potwierdzające dane osobowe lub kopia dowodu osobistego.

Dokument kończący postępowanie karne

Jest to najczęściej wyrok karny z Sądu lub postanowienie z Prokuratury.

Akt zgonu

Niezbędnym dokumentem do zgłoszenia sprawy jest również akt zgonu osoby bliskiej.

Akt urodzenia klienta – potwierdzenie koligacji rodzinnych

Aby móc zgłosić zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby, należy przedstawić akt urodzenia klienta, celem potwierdzenia pokrewieństwa.
do 20 lat
Zadośćuczynienie po śmierci

Terminy przedawnień

Jeśli chodzi o zadośćuczynienie, przedawnienie roszczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku następuje 3 lata od daty zdarzenia. Jeżeli do śmierci doszło w wyniku przestępstwa, okres ten wydłuża się do 20 lat.

Zadośćuczynienie po śmierci

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Zadośćuczynienie po śmierci

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony Strefa Odszkodowań. (wymagane)

  Zadośćuczynienie po śmierci

  Dodatkowe informacje

  Komu należy się zadośćuczynienie za krzywdę?

  O wypłatę zadośćuczynienia po wypadku może się ubiegać niemal każda osoba blisko związana z jego śmiertelną ofiarą, pod warunkiem, że zmarłemu nie przypisano całkowitej winy za zdarzenie. Dzieci mają prawo otrzymać zadośćuczynienie za śmierć matki i ojca, rodzice – za śmierć dzieci, a wnuki – za śmierć dziadków. Pokrewieństwo nie jest jednak najważniejszym warunkiem otrzymania pieniędzy – pod uwagę brana jest siła więzi pomiędzy zmarłym a poszkodowanym, intensywność cierpienia psychicznego, jego długość czy fizyczne skutki. Oznacza to, że o zadośćuczynienia za śmierć mogą ubiegać się także ci, którzy pozostawali ze zmarłymi w nieformalnych związku, np. narzeczeni. Nie jesteś pewien, czy należy Ci się zadośćuczynienie? Nie czekaj i skontaktuj się z nami.

  Jak uzyskać zadośćuczynienie z OC sprawcy?

  Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej należy kierować do ubezpieczyciela, w którym sprawca wykupił polisę OC (lub jeśli jej nie wykupił – do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego). Postępowanie przed ubezpieczycielem można koordynować samodzielnie lub z udziałem pełnomocnika z naszej firmy. Zadbamy o to, by każde z roszczeń zostało odpowiednio udokumentowane oraz by wypłacono Ci wszystkie należne świadczenia w odpowiedniej wysokości. W razie odmowy wypłaty lub przyznania zbyt niskiego świadczenia złożymy także pozew o zadośćuczynienie i będziemy kontrolować przebieg sprawy w sądzie. Warto wiedzieć, że wywalczone przez nas zadośćuczynienia są najczęściej wyższe niż te, które oferują same ubezpieczalnie.

  Kiedy przedawnia się zadośćuczynienie po wypadku?

  Zasadniczo przedawnienie roszczeń o zadośćuczynienie następuje po upływie 3 lat od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o zaistnieniu szkody oraz osobie, która ponosi za nią odpowiedzialność. Jeśli natomiast chcesz ubiegać się np. o odszkodowanie i zadośćuczynienie za śmierć ojca czy matki, do której doszło w wyniku popełnienia przestępstwa, na wysunięcie roszczeń masz 20 lat od momentu zaistnienia zdarzenia.

  Zadośćuczynienie z OC – kto wypaca świadczenie?

  Zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej powinno zostać wypłacone przez sprawcę tragicznego zdarzenia. W przypadku zadośćuczynienia po wypadku samochodowym obowiązek ten przejmuje jednak zakład ubezpieczeń, w którym sprawca wykupił obowiązkową polisę OC. Brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej powoduje natomiast, że konieczność wypłaty należnych świadczeń spoczywa na Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

  Co to jest zadośćuczynienie – definicja

  Co to znaczy zadośćuczynienie? Jest to jedna z form rekompensaty krzywd doznanych w związku ze śmiercią bliskiej osoby, do której doszło z winy osoby trzeciej. Stanowi jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma wynagrodzić całe cierpienie związane ze stratą. Ponieważ szkoda ma w tym wypadku charakter niematerialny, wysokość zadośćuczynienia trudno dokładnie obliczyć – jest ona ustalana zawsze indywidualnie, z uwzględnieniem poziomu więzi uczuciowej pomiędzy zmarłym a osobami domagającymi się zadośćuczynienia, intensywności i długotrwałości cierpienia, konsekwencji natury psychicznej, rodzinnej itp.