PZU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

PZU Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w PZU? Realizacja zgłoszenia szkody w PZU odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: +48 801 102 102 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://zgloszenie.pzu.pl/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
PZU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
PZU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w PZU?

Sytuacje takie jak kolizja drogowa, zalane mieszkanie, złamana ręka czy śmierć mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w PZU. Osoby dysponujące właściwą polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów PZU zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia jest możliwe na kilka różnych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – PZU udostępnia go na swoim serwisie. Żeby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z PZU telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przesłać ubezpieczycielowi własne dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wtedy PZU może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Jakie materiały dowodowe należy dostarczyć do PZU w kwestii odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o uznaniu odszkodowania przez PZU. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w PZU mogą się różnić. Przykładowo po wypadku samochodowym niezbędne notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali obrażeń, potrzebne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz zażywać leki, chodzić na rehabilitację lub wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zachowuj rachunki. Najlepiej zbierać wszystko w jednym segregatorze. Zawsze opłaca się poprosić o kompletną listę niezbędnych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w PZU.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od PZU?

Czas na zawiadomienie o szkodzie PZU różni się zależnie od polisy ubezpieczeniowej, a także kilku innych czynników. Przykładowo, aby użyć ubezpieczenia autocasco lub NNW, należy zgłosić szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia. O wiele więcej czasu masz, gdy starasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie ulega przedawnieniu minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, na przykład gdy ma się do czynienia z przestępstwem. Mimo to warto zgłosić szkodę jak najszybciej, ponieważ analizowanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe również trwa. W PZU na wydanie decyzji przewidziano 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jakie konsekwencje ma przyjęcie ugody z ubezpieczycielem PZU?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie masz możliwości później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Warto zatem dobrze namyślić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi opłacalne rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaoferować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. To znaczy podczas akceptowania ugody z PZU powinno się być pewnym co do swojego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela PZU?

Dla osób posiadających w PZU ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. W zależności od rodzaju polisy i wypadku są jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak zgłosić bezzwłocznie, bo dzięki temu szybciej uzyska się odszkodowanie. Szczególnie istotne jest, aby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Należy także nazbierać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają rodzaj i rozmiar szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych oraz danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza praca zakładu ubezpieczeniowego.

Co opłaca się wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym PZU

Ubezpieczenie to wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. PZU oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu albo motocyklu), mieszkania, życia i zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się na przykład od powodzi, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu innych, niezaplanowanych sytuacji posiadających szkodliwy wpływ na egzystencję. Pieniądze otrzymane poprzez ubezpieczenie mogą znacznie ułatwić rekompensatę doznanych szkód i powrót do statecznego życia.

Likwidacja szkody PZU – na czym polega?

Zdarzenie możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w PZU, jeśli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to ubezpieczyciel sprawcy. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu PZU rozpocznie postępowanie wyjaśniające, takie jak analiza dokumentacji. Na takiej podstawie PZU podejmie decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w PZU. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymujesz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela PZU.

chevron-down