Odszkodowanie z OC sprawcy

Bezpłatna konsultacja
Odszkodowanie z OC sprawcy

Zostałeś potrącony przez samochód, ucierpiałeś w wypadku jako pasażer, a może w wyniku kolizji śmierć poniosła bliska Ci osoba? W każdej z tych sytuacji należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy – stanowi ono rekompensatę za doznane szkody i wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniową, z którą osoba uznana za winną wypadku podpisała umowę. Zastanawiasz się, kiedy i komu należą się odszkodowania z OC sprawcy, jak napisać wniosek i jakie dołączyć do niego dokumenty? Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!

Odszkodowanie z OC sprawcy

Bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie z OC sprawcy

Dodatkowe informacje

Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu z OC sprawcy?

Możesz zdecydować się na pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy nie tylko na etapie otrzymania niesatysfakcjonującej kwoty odszkodowania. Skontaktuj się z nami, nawet gdy jeszcze zastanawiasz się, czy odszkodowanie od sprawcy wypadku Ci się należy. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że poszkodowani odczuwają silny stres psychiczny. Takie osoby nierzadko doznały uszczerbku na zdrowiu lub dotkliwej straty bliskich członków rodziny. Wówczas odzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy może być zadaniem ponad siły, szczególnie jeśli występują dodatkowe komplikacje, na przykład kwestia współwiny a odszkodowania z OC sprawcy. Dlatego właśnie oferujemy nasze usługi na każdym etapie sprawy, a wśród nich bezpłatną konsultację.

Co zrobić, gdy odszkodowanie z OC sprawcy będzie za niskie?

W większości przypadków odszkodowanie z OC sprawcy nie pokrywa kosztów wszystkich szkód, jakich doznał poszkodowany. Wartość odszkodowania jest celowo zaniżana przez firmę ubezpieczeniową. Niekiedy wynika to również z tego, że poszkodowany nie przedstawił kompletnej dokumentacji szkód. Na szczęście w takiej sytuacji możesz skorzystać z pomocy Strefy Odszkodowań. Naszą specjalność stanowi odzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy. Pomagamy poszkodowanym również w uzyskaniu dopłat do odszkodowań.

Współwina a odszkodowanie z OC sprawcy

Nie każdy wypadek na drodze ma tylko jednego winnego. Wielu uczestników ruchu drogowego zastanawia kwestia współwiny a odszkodowania z OC sprawcy. Wbrew pozorom osoba, która częściowo przyczyniła się do wypadku, nadal może starać się o odszkodowanie. Wówczas odszkodowanie powypadkowe z OC sprawcy kolizji jest pomniejszane do stopnia winy. Odszkodowanie od sprawcy wypadku zawsze różni się zależnie od okoliczności. Zwykle takie sprawy są trudne do rozstrzygnięcia i przydaje się w nich pomoc w uzyskaniu odszkodowania z OC sprawcy. Może przykładowo okazać się, że wcale nie uda się ustalić sprawcy wypadku. Wówczas środki poszkodowanym wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Ile czeka się na odszkodowanie z OC sprawcy?

Według prawa czas na likwidację szkody z OC wynosi 30-90 dni. W praktyce czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy może być jednak nawet krótszy i wynieść na przykład 2 tygodnie. Wbrew pozorom towarzystwa ubezpieczeniowe nie zwlekają z wypłatą środków. Dbają o to, aby zachować prawidłowy termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy, jednak wypłacają zaniżone odszkodowanie z OC. Przed wypłatą środków konieczne jest ustalenie sprawcy. Jeśli kwestia winy ponoszonej za wypadek nie jest rozstrzygnięta, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania i sprawa trafia do sądu, a czas oczekiwania na odszkodowanie wydłuża się. Podobnie okres oczekiwania na odszkodowanie ulega wydłużeniu po wnioskowaniu o dopłatę do odszkodowania.

Kiedy przedawnia się odszkodowanie z OC sprawcy?

Czas oczekiwania na odszkodowanie z OC sprawcy, podobnie jak czas na likwidację szkody z OC to nie to samo co okres przedawnienia się odszkodowania. Masz 3 lata na zgłoszenie swoich roszczeń do towarzystwa ubezpieczeniowego, a w przypadku wypadku wynikającego z czynu niedozwolonego nawet 20 lat. Nie ma znaczenia, czy ubezpieczalnia wcześniej wypłaciła Ci środki. Jeśli są one dla Ciebie niewystarczające, możesz sięgnąć po pomoc w odszkodowaniu z OC sprawcy. Dokładamy wszelkich starań, by szkoda z OC sprawcy została wyrównana, a termin wypłaty odszkodowania z OC sprawcy był jak najszybszy.

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania odszkodowania z OC sprawcy?

Aby szkoda z OC sprawcy została uznana przez firmę ubezpieczeniową, bardzo ważne jest jej rzetelne udokumentowanie. Jeśli zależy Ci na tym, by odszkodowanie z polisy sprawcy było sprawiedliwe, zachowuj wszelkie dokumenty dotyczące wypadku – każdy rachunek, opinie lekarskie, recepty i inne. Przedstawienie kompletnych dowodów wraz z wnioskiem o odszkodowanie ma istotny wpływ także na czas na likwidację szkody z OC. W tej kwestii należy być drobiazgowym i pamiętać o szczegółach. Absolutne minimum to wniosek o odszkodowanie wraz z opisem miejsca zdarzenia, przebiegu wypadku oraz doznanych szkód. We wniosku należy wskazać poniesione konsekwencje wypadku oraz swoje roszczenia. Podczas wypełniania wniosku przyda Ci się pomoc w odszkodowaniu z OC sprawcy. Strefa Odszkodowań pomoże Ci również skompletować niezbędny materiał dowodowy, między innymi protokół oględzin pojazdu, rachunki, faktury, zdjęcia uszkodzeń oraz ewentualną dokumentację medyczną, jeśli przysługuje Ci odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy.

Kiedy należy się odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie z OC sprawcy obowiązuje zawsze, gdy poszkodowani doznali szkód majątkowych lub osobistych. Najczęściej wypłata odszkodowania z OC sprawcy ma na celu pokrycie kosztów naprawy pojazdu, holowania i pomocy drogowej, a także wynajmu auta zastępczego. Jednak zależnie od zaistniałych okoliczności odszkodowanie z OC sprawcy może uwzględniać także koszt zakupu zniszczonego sprzętu elektronicznego (przykładowo smartfona), odzieży i innych wartościowych przedmiotów, które uległy zniszczeniu podczas wypadku. Jeśli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie z polisy sprawcy pokrywa też koszty leczenia i rehabilitacji. Odszkodowanie powinno wyrównać straty materialne wynikające z utraty dochodów przez okres niezdolności do pracy po wypadku. Wypłata odszkodowania z OC sprawcy przysługuje także osobom, które doznały fizycznego lub psychicznego cierpienia w wyniku wypadku.

Komu przysługuje odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowanie od sprawcy wypadku należy się każdemu poszkodowanemu w zdarzeniu. Odszkodowanie z polisy sprawcy przysługuje zatem nie tylko kierowcom samochodów, ale również ich pasażerom, pieszym, rowerzystom czy motocyklistom. Nie ma znaczenia charakter uczestnictwa w wypadku – o ile osoba została w nim poszkodowana. Osobne zadośćuczynienie po śmierci z OC sprawcy przysługuje osobom, które straciły bliskich w wypadku komunikacyjnym. Co ważne, aby wypłata odszkodowania z OC sprawcy była możliwa, nie trzeba mieć nawet własnego ubezpieczenia OC.

Co to jest odszkodowanie z OC sprawcy?

Odszkodowania z OC sprawcy to świadczenia przysługujące wszystkim poszkodowanym nagłego zdarzenia komunikacyjnego. Może być to na przykład stłuczka dwóch lub więcej pojazdów, a także potrącenie pieszego lub rowerzysty. Odszkodowanie z OC sprawcy kolizji stanowi finansową rekompensatę wyrządzonych szkód majątkowych, a także krzywd o charakterze niemajątkowym. Odpowiedzialność za wypłatę odszkodowania spada na towarzystwo ubezpieczeniowe, z którym sprawca wypadku ma podpisaną polisę. Co więcej, że nawet jeśli sprawca nie wykupił polisy OC, i tak możesz otrzymać odszkodowanie – odpowiada za to Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Jak napisać wniosek o odszkodowanie z OC sprawcy kolizji?

Odzyskiwanie odszkodowania z OC sprawcy należy rozpocząć od przygotowania i złożenia u ubezpieczyciela wniosku. Powinien on zawierać opis miejsca zdarzenia, samego wypadku, a także doznanych szkód, m.in. obrażeń ciała oraz leczenia. We wniosku warto przedstawić również negatywne konsekwencje, jakie wypadek spowodował w Twoim życiu prywatnym i zawodowym, oraz wskazać, o jakie roszczenia się ubiegasz. Wraz z wnioskiem należy przedstawić też całą dokumentację związaną ze sprawą. Wszystkim możesz zająć się sam, jednak warto skorzystać z pomocy naszej firmy, która przygotuje profesjonalny wniosek za Ciebie i będzie reprezentowała Cię w postępowaniu przed ubezpieczycielem.

Jak dochodzić odszkodowania z OC sprawcy?

Odszkodowania z OC przyznawane są po zgłoszeniu zdarzenia do ubezpieczyciela, u którego wykupił polisę sprawca wypadku. Aby się o nie ubiegać, konieczne jest złożenie w danej firmie wniosku oraz dokumentów związanych ze sprawą, a potwierdzających rozmiar szkody. Zdarza się jednak, że samodzielna walka o odszkodowanie z OC sprawcy za uraz psychiczny, uszczerbek na zdrowiu czy śmierć bliskiej osoby kończy się odmową ze strony ubezpieczyciela lub wypłatą zaniżonego świadczenia. Możesz tego uniknąć, powierzając prowadzenie sprawy naszej firmie – zadbamy o to, abyś otrzymał wszystkie należne Ci środki w wysokości adekwatnej do poniesionych szkód.