Wypadek w gospodarstwie rolnym

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie wiąże się z ryzykiem rozmaitych wypadków, do których może dojść zarówno podczas obsługi maszyn, jak i zbiorów, pracy na wysokości czy kontaktu ze zwierzętami. Na szczęście obowiązkowe OC rolników powoduje, że osoby, które w czasie pracy w gospodarstwie ucierpią na skutek nieprzewidzianych, nagłych zdarzeń, mogą liczyć na odszkodowanie. Jeśli Tobie lub bliskiej Ci osobie przydarzył się wypadek przy pracy w gospodarstwie rolnym, sprawdź, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

Bezpłatna konsultacja

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Komu należy się odszkodowanie?

O odszkodowanie za wypadek w rolnictwie mogą ubiegać się osoby, które w związku z pracą doznały krzywdy. Świadczenie przysługuje więc nie tylko samemu rolnikowi – właścicielowi gospodarstwa – ale również osobom, które pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, osobom zatrudnionym w gospodarstwie, a także przebywającym na jego terenie.

Można się o nie starać nawet wtedy, gdy rolnik nie wykupił obowiązkowego ubezpieczenia – wtedy roszczenia kieruje się do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, który przejmuje odpowiedzialność za szkodę. Trzeba również pamiętać, że polisa OC rolników nie obejmuje ochroną zdarzeń, do których doszło z winy samego poszkodowanego, np. w wyniku jego rażącego niedbalstwa, stanu nietrzeźwości czy celowego działania. Poszkodowany rolnik może też ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z KRUS-u – podobnie członkowie jego rodziny, jeśli wypadek okazał się śmiertelny.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

O co mogę wnioskować?

Zwrot kosztów

Środki pokrywające wszelkie wydatki na leczenie lub zwrot kosztów pogrzebu

Odszkodowanie

Środki rekompensujące utracone dochody lub pogorszenie sytuacji materialnej

Zadośćuczynienie

Finansowe wynagrodzenie za doznany po wypadku ból fizyczny i cierpienia psychiczne

Renta

Świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, zwiększonych potrzeb czy pogorszonych widoków na powodzenie w przyszłości
Wypadek w gospodarstwie rolnym

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku wypadku rolniczego? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Protokół powypadkowy

Jeśli wypadek wydarzył się przy pracy rolniczej, należy zgłosić ten fakt do terenowej jednostki KRUS, która ma za zadanie sporządzić protokół powypadkowy.

Oświadczenia świadków zdarzenia

Są to dokumenty, w których wypadek opisany jest przez naocznych świadków.

Dokumentacja medyczna

Wszelkie dokumenty medyczne ze szpitala, z SOR-u, od lekarzy specjalistów i lekarza rodzinnego, dotyczące danego wypadku.

Polisa OC sprawcy

Do zgłoszenia szkody niezbędna jest polisa OC sprawcy rolnika.
do 3 lat
Wypadek w gospodarstwie rolnym

Terminy przedawnień

Roszczenia z tytułu wypadków w rolnictwie przedawniają się po upływie 3 lat od daty zdarzenia. Jeżeli jednak sprawca wypadku został uznany za winnego przestępstwa, okres ten wydłuża się do 20 lat.

Wypadek w gospodarstwie rolnym

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Wypadek w gospodarstwie rolnym

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Wypadek w gospodarstwie rolnym

Dodatkowe informacje

Jak uzyskać odszkodowanie z OC rolnika?

Jeśli chodzi o wypadek w gospodarstwie rolnym, odszkodowanie w stosownej wysokości można uzyskać po zgromadzeniu dokumentacji medycznej, a także paragonów czy faktur za poniesione wydatki. Z dokumentami należy zgłosić się do firmy ubezpieczeniowej, w której osoba prowadząca działalność rolniczą wykupiła OC. Uzyskanie odszkodowania z polisy OC rolnika będzie prostsze, jeśli zgłosisz się do nas i zlecisz prowadzenie sprawy specjalistom z naszej firmy. Po jej przeanalizowaniu ocenimy, jakie świadczenia Ci się należą, i skierujemy roszczenia do odpowiedniej instytucji.

Kiedy przedawniają się wypadki w rolnictwie?

Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadków w rolnictwie upływa po 3 latach od zdarzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, w której sprawca wypadku popełnił przestępstwo i został za nie skazany prawomocnym wyrokiem, sprawę umorzono z powodu jego śmierci lub sam dowiedziesz, że dopuścił się przestępstwa. Na uzyskanie należnych świadczeń masz wtedy 20 lat.

Kto może starać się o odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Wypadki rolnicze upoważniają do odszkodowania samego pokrzywdzonego albo jego najbliższych. Jeśli na skutek wypadku w gospodarstwie rolnym doznałeś uszczerbku na zdrowiu lub jego rozstroju, możesz ubiegać się np. o odszkodowanie z KRUS-u lub/i o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę z polisy OC rolnika, którą objęte jest dane gospodarstwo. Jako bliskiemu członkowi rodziny osoby, która w wyniku wypadku rolniczego poniosła śmierć, należy Ci się (w zależności od konkretnej sytuacji) zarówno świadczenie z KRUS-u, jak i świadczenia z OC rolnika.

Jakie odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym?

Wysokość świadczeń przyznawanych za wypadki w rolnictwie jest kwestią indywidualną. Wiele zależy od stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu, który określany jest procentowo, a także od negatywnych konsekwencji, jakie spowodował wypadek w życiu osoby poszkodowanej lub jej najbliższych. Warto wiedzieć, że zakłady ubezpieczeniowe często zaniżają kwotę wypłacanego odszkodowania – pomoc pełnomocnika pozwoli Ci uniknąć takiej sytuacji i uzyskać świadczenia adekwatne do poniesionych szkód oraz cierpienia. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się, o jaką sumę ubezpieczenia możesz wnioskować.

Wypadek w gospodarstwie rolnym – definicja

Za wypadki rolnicze uznawane są nagłe zdarzenia wywołane przyczyną zewnętrzną, do których doszło w trakcie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności. Definicja wskazuje, że wypadki w rolnictwie mogą zdarzyć się zarówno na terenie gospodarstwa rolnego, jak i związanego z nim gospodarstwa domowego, w drodze do gospodarstwa oraz w drodze powrotnej do domu, a także w czasie wykonywania czynności związanych z działalnością rolniczą poza gospodarstwem (oraz w drodze do lub z miejsca pracy).