DEFEND INSURANCE: Zgłoszenie i likwidacja szkody

DEFEND INSURANCE Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w DEFEND INSURANCE? Realizacja zgłoszenia szkody w DEFEND INSURANCE odbywa się w następujący sposób:

Online:

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
DEFEND INSURANCE: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do DEFEND INSURANCE w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o przyznaniu odszkodowania przez DEFEND INSURANCE. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w DEFEND INSURANCE mogą się różnić. Na przykład po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, zdjęcia oraz zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci własne dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń, niezbędne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, pozostaw faktury imienne. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze należy poprosić o kompletną listę wymaganych dokumentów podczas zgłaszania szkód w DEFEND INSURANCE.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela DEFEND INSURANCE?

Dla osób mających w DEFEND INSURANCE ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. W zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej oraz wypadku są jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak zgłosić bezzwłocznie, bo ze względu na to szybciej uzyska się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, by dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zgłosić to pisemnie, ponieważ dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Należy też zgromadzić jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają rodzaj oraz rozmiar szkody. Obowiązkowe jest dokładne opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź zakładu ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody DEFEND INSURANCE – na czym polega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w DEFEND INSURANCE, jeżeli posiadasz u nich własne ubezpieczenie lub jest to ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Co istotne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po otrzymaniu zgłoszenia DEFEND INSURANCE podejmie czynności wyjaśniające, takie jak analiza akt sprawy. Na takiej podstawie DEFEND INSURANCE przedstawi decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w DEFEND INSURANCE. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji uzyskasz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela DEFEND INSURANCE.

Co opłaca się wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym DEFEND INSURANCE?

Ubezpieczenie to wartościowe zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. DEFEND INSURANCE oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta albo motocyklu), domu, życia i zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Możliwe jest ubezpieczenie się między innymi od powodzi, uszkodzenia dachu, choroby i wielu podobnych, niezaplanowanych zdarzeń posiadających szkodliwy wpływ na życie. Dodatkowe finanse otrzymane w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić naprawę doznanych szkód i powrót do normalnego życia.

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od DEFEND INSURANCE?

Czas na zgłoszenie szkody DEFEND INSURANCE różni się w zależności od polisy ubezpieczeniowej, a także kilku innych czynników. Przykładowo, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco lub NNW, należy powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się do czynienia z przestępstwem. Mimo to opłaca się zgłosić szkodę jak najszybciej, bo rozpatrywanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe także zajmuje czas. W DEFEND INSURANCE na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w DEFEND INSURANCE?

Zdarzenia takie jak wypadek, zalany dom, złamana ręka czy choroba mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w DEFEND INSURANCE. Osoby posiadające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów DEFEND INSURANCE zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub podobnego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Najwygodniej można zrobić to online: mailowo lub poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – DEFEND INSURANCE udostępnia go na swoim serwisie. Aby zgłosić szkodę, można także skontaktować się z DEFEND INSURANCE telefonicznie albo osobiście w oddziale. Trzeba przesłać ubezpieczycielowi własne dane osobowe oraz pełną dokumentację zdarzenia. Wówczas DEFEND INSURANCE może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Czym może skutkować zawarcie ugody z ubezpieczycielem DEFEND INSURANCE?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie masz możliwości później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Należy wobec tego dobrze namyślić się, zanim się to zrobi. W niektórych przypadkach ugoda to najlepsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej znacznie dłuższy i bardziej angażujący. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaoferować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Wobec tego podczas akceptowania ugody z DEFEND INSURANCE należy być pewnym względem własnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczalnię kwoty odszkodowania.

chevron-down