UNIQA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

UNIQA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w UNIQA? Realizacja zgłoszenia szkody w UNIQA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 599 95 22 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.uniqa.pl/kontakt/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
UNIQA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
UNIQA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Czym może skutkować podpisanie ugody z ubezpieczycielem UNIQA?

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem oznacza nieodwołalne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dokładnie poradzić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi najlepsze rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces sądowy jest względem niej znacznie dłuższy oraz bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować wysokość odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. To znaczy w trakcie akceptowania ugody z UNIQA należy być pewnym co do swojego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczyciela sumy odszkodowania.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do UNIQA w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o przyznaniu odszkodowania przez UNIQA. W zależności od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w UNIQA różnią się. Na przykład po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, potrzebne są także zaświadczenia lekarskie. Pobyt w szpitalu też wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zachowuj rachunki. Najlepiej zbierać wszystko w jednej teczce. Zawsze należy dopytać o szczegółową listę wymaganych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w UNIQA.

Ile masz czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od UNIQA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie UNIQA różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, aby użyć ubezpieczenia autocasco lub NNW, trzeba powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu masz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, na przykład gdy ma się do czynienia z czynem zabronionym. Natomiast warto zgłosić szkodę jak najszybciej, ponieważ wyjaśnienie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też trwa. W UNIQA na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym UNIQA?

Ubezpieczenie stanowi cenne wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. UNIQA oferuje rozmaite ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu albo motocyklu), mieszkania, życia i zdrowia, inwestycji czy podróży wakacyjnej. Zależnie od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Można ubezpieczyć się między innymi od zalania, uszkodzenia dachu, śmierci i wielu podobnych, niezaplanowanych zdarzeń mających negatywny wpływ na życie. Dodatkowe środki finansowe zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić naprawę doznanych szkód i powrót do spokojnego życia.

Likwidacja szkody UNIQA – jak przebiega?

Zdarzenie możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w UNIQA, jeśli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu UNIQA rozpocznie procedury wyjaśniające, jak choćby analiza materiału dowodowego. Na takiej podstawie UNIQA podejmuje decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w UNIQA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymujesz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela UNIQA.

Jak wyglądają zgłoszenie i likwidacja szkody w UNIQA?

Wydarzenia takie jak stłuczka samochodem, zalany lokal, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą być objęte ubezpieczeniem w UNIQA. Osoby posiadające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów UNIQA zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – UNIQA udostępnia go na swoim serwisie. Żeby zgłosić zdarzenie, można także skontaktować się z UNIQA telefonicznie lub osobiście w oddziale. Trzeba przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu własne dane osobowe i kompletną dokumentację zdarzenia. Wówczas UNIQA może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela UNIQA?

Dla osób mających w UNIQA ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. W zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej i wypadku istnieją jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak zgłosić bezzwłocznie, ponieważ ze względu na to szybciej uzyska się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, aby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, ponieważ dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Trzeba także zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają formę oraz wielkość szkody. Obowiązkowe jest dokładne opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych i danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna towarzystwa ubezpieczeniowego.

chevron-down