LINK4: Zgłoszenie i likwidacja szkody

LINK4 Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w LINK4? Realizacja zgłoszenia szkody w LINK4 odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 444 44 23 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.link4.pl/claims/zgloszenie

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
LINK4: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
LINK4: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od LINK4?

Czas na zawiadomienie o szkodzie LINK4 różni się zależnie od polisy ubezpieczeniowej, a także paru innych czynników. Na przykład, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela do 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się do czynienia z czynem karalnym. Jednak opłaca się zgłosić szkodę jak najszybciej, bo analizowanie sprawy przez ubezpieczyciela również trwa. W LINK4 na wydanie decyzji przewidziano 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

Likwidacja szkody LINK4 – jak przebiega?

Szkodę możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w LINK4, jeżeli masz u nich własną polisę lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy zdarzenia. Co ważne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu LINK4 podejmie czynności wyjaśniające, takie jak analiza materiału dowodowego. Na tej podstawie LINK4 podejmie decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w LINK4. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymujesz pisemne zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego LINK4.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela LINK4?

Dla osób mających w LINK4 ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej oraz wypadku są jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, bo dzięki temu szybciej uzyska się odszkodowanie. Szczególnie istotne jest, by spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Należy także zgromadzić jak najwięcej danych o zdarzeniu, które potwierdzają formę i wielkość szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych i danych pozostałych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza praca zakładu ubezpieczeniowego.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do LINK4 w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o uznaniu odszkodowania przez LINK4. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w LINK4 mogą się różnić. Na przykład po kolizji drogowej potrzebne są notatka policyjna, zdjęcia oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali uszczerbku na zdrowiu, niezbędne są również zaświadczenia lekarskie. Pobyt w szpitalu również wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, uczęszczać na rehabilitację lub wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zachowuj paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto poprosić o szczegółową listę wymaganych dokumentów podczas zgłaszania szkód w LINK4.

Co warto wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym LINK4

Ubezpieczenie stanowi wartościowe zabezpieczenie finansowe na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. LINK4 oferuje różne ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu lub motocyklu), domu, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się na przykład od zalania, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu innych, niezaplanowanych zdarzeń posiadających szkodliwy wpływ na egzystencję. Dodatkowe pieniądze otrzymane poprzez ubezpieczenie mogą znacznie ułatwić naprawę doznanych szkód i powrót do statecznego życia.

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w LINK4?

Zdarzenia takie jak stłuczka samochodem, zalany dom, złamana noga czy śmierć mogą być objęte ubezpieczeniem w LINK4. Osoby mające odpowiednią polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów LINK4 zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo podobnego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najwygodniej można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – LINK4 prezentuje go na swojej stronie. Żeby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z LINK4 telefonicznie albo osobiście w oddziale. Należy przesłać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe oraz pełną dokumentację zdarzenia. Wtedy LINK4 może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Jakie konsekwencje ma zawarcie ugody z ubezpieczycielem LINK4?

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem oznacza ostateczne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie możesz później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Należy wobec tego dokładnie poradzić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może przedstawić wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Zatem w czasie akceptowania ugody z LINK4 trzeba być pewnym względem swojego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania.

chevron-down