MetLife: Zgłoszenie i likwidacja szkody

MetLife Zgłoszenie szkody

Metlife - zmieniło się w Nationale-Nederlanden

Informujemy, że od 2 stycznia 2023 r. MetLife połączyło się z Nationale-Nederlanden (NN). W związku z tym, wszystkie szkody należy zgłaszać do Nationale-Nederlanden (NN). Dane kontaktowe oraz informacje na temat zgłaszania i likwidacji szkód można znaleźć na stronie: NATIONALE NEDERLANDEN: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
MetLife: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od MetLife?

Czas na zawiadomienie o szkodzie MetLife różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także kilku innych czynników. Przykładowo, aby użyć ubezpieczenia autocasco lub NNW, należy powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia. Znacznie więcej czasu posiadasz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, między innymi gdy ma się styczność z przestępstwem. Natomiast opłaca się zgłosić szkodę jak najszybciej, ponieważ analizowanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też trwa. W MetLife na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela MetLife?

Dla osób mających w MetLife ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. W zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej oraz wypadku istnieją jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę opłaca się jednak zgłosić bezzwłocznie, bo ze względu na to szybciej dostanie się odszkodowanie. Szczególnie ważne jest, żeby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, bo dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Należy również nazbierać jak najwięcej danych o zdarzeniu, które potwierdzają formę oraz wielkość szkody. Konieczne jest dokładne opisanie okoliczności, przedstawienie własnych danych osobowych i danych innych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do MetLife w kwestii odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu odszkodowania przez MetLife. W zależności od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w MetLife różnią się. Przykładowo po wypadku samochodowym niezbędne notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci własne dane osobowe i dane o pojeździe. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali obrażeń ciała, niezbędne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja też wymaga kompletowania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację lub wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, pozostaw rachunki. Najlepiej zbierać wszystko w jednym segregatorze. Zawsze opłaca się dopytać o kompletną listę oczekiwanych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w MetLife.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w MetLife?

Sytuacje takie jak wypadek, zalane mieszkanie, złamana ręka czy śmierć mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w MetLife. Osoby mające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów MetLife zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo innego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najwygodniej można zrobić to online: mailowo lub poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – MetLife udostępnia go na swoim serwisie. Aby zgłosić szkodę, można również skontaktować się z MetLife telefonicznie albo osobiście w oddziale. Należy dostarczyć towarzystwu ubezpieczeniowemu swoje dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wówczas MetLife może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Jakie konsekwencje ma zawarcie ugody z ubezpieczycielem MetLife?

Przyjęcie ugody z ubezpieczycielem oznacza nieodwołalne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Należy wobec tego dobrze zastanowić się, zanim podejmie się taką decyzję. W niektórych przypadkach ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią o wiele dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może przedstawić wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. To znaczy podczas zawierania ugody z MetLife trzeba być pewnym co do indywidualnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania.

Likwidacja szkody MetLife – jak przebiega?

Szkodę możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w MetLife, jeżeli masz u nich własne ubezpieczenie lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po otrzymaniu zgłoszenia MetLife podejmie postępowanie wyjaśniające, jak choćby analiza materiału dowodowego. Na takiej podstawie MetLife podejmuje decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w MetLife. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji uzyskasz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela MetLife.

Co warto wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym MetLife?

Ubezpieczenie stanowi cenne zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. MetLife oferuje różne ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta albo motocyklu), domu, życia oraz zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różnią się zdarzenia w nim ujęte. Można ubezpieczyć się między innymi od zalania, uszkodzenia dachu, choroby i wielu podobnych, nieprzewidzianych sytuacji posiadających szkodliwy wpływ na życie. Dodatkowe pieniądze zapewnione poprzez ubezpieczenie mogą znacznie ułatwić rekompensatę zaistniałych szkód oraz powrót do spokojnego życia.

chevron-down