ALLIANZ: Zgłoszenie i likwidacja szkody

ALLIANZ Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w ALLIANZ? Realizacja zgłoszenia szkody w ALLIANZ odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: +48 224 224 224 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.allianz.pl/pl_PL/dla-ciebie/szkody-i-obsluga.html

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
ALLIANZ: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
ALLIANZ: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Co opłaca się wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym ALLIANZ?

Ubezpieczenie stanowi cenne zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. ALLIANZ oferuje rozmaite ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta lub motocyklu), nieruchomości, życia i zdrowia, inwestycji czy podróży wakacyjnej. W zależności od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się na przykład od powodzi, kradzieży wyposażenia domu, śmierci i wielu podobnych, nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na egzystencję. Pieniądze otrzymane w ramach ubezpieczenia mogą w znacznym stopniu ułatwić naprawę zaistniałych szkód oraz powrót do spokojnego życia.

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od ALLIANZ?

Czas na zawiadomienie o szkodzie ALLIANZ różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także kilku innych czynników. Przykładowo, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco lub NNW, należy powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy starasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się co najmniej po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się styczność z czynem zabronionym. Natomiast opłaca się zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ analizowanie sprawy przez ubezpieczyciela też zajmuje czas. W ALLIANZ na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do ALLIANZ w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o uznaniu odszkodowania przez ALLIANZ. W zależności od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w ALLIANZ mogą się różnić. Na przykład po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, zdjęcia oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali obrażeń ciała, potrzebne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja też wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, pozostaw rachunki. Najlepiej zbierać wszystko w jednym segregatorze. Zawsze opłaca się dopytać o kompletną listę oczekiwanych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w ALLIANZ.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela ALLIANZ?

Dla osób posiadających w ALLIANZ ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. W zależności od rodzaju ubezpieczenia i wypadku występują jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, ponieważ ze względu na to szybciej dostanie się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, aby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zrobić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Należy również zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają rodzaj oraz wymiar szkody. Obowiązkowe jest dokładne opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak wyglądają zgłoszenie i likwidacja szkody w ALLIANZ?

Sytuacje takie jak stłuczka samochodem, zalane mieszkanie, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w ALLIANZ. Osoby posiadające właściwą polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów ALLIANZ zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia jest możliwe na kilka różnych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to online: mailowo lub poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – ALLIANZ oferuje go na swoim serwisie. Aby zgłosić zdarzenie, można także skontaktować się z ALLIANZ telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przekazać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe i pełną dokumentację zdarzenia. Wówczas ALLIANZ może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Czym może skutkować przyjęcie ugody z ubezpieczycielem ALLIANZ?

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem oznacza definitywne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie możesz później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Należy zatem dobrze poradzić się, zanim podejmie się taką decyzję. W niektórych przypadkach ugoda stanowi opłacalne rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej znacznie dłuższy i bardziej angażujący. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. To znaczy podczas akceptowania ugody z ALLIANZ należy być pewnym względem własnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

Likwidacja szkody ALLIANZ – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do swojego TU. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w ALLIANZ, jeżeli masz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w tej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu ALLIANZ podejmie postępowanie wyjaśniające, jak choćby analiza akt sprawy. Na tej podstawie ALLIANZ podejmuje decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w ALLIANZ. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymasz na piśmie zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego ALLIANZ.

chevron-down