TU EUROPA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

TU EUROPA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w TU EUROPA? Realizacja zgłoszenia szkody w TU EUROPA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 71 369 28 87 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://tueuropa.pl/zglos-szkode.htm

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
TU EUROPA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
TU EUROPA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w TU EUROPA?

Zdarzenia takie jak kolizja drogowa, zalane mieszkanie, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą być objęte ubezpieczeniem w TU EUROPA. Osoby posiadające odpowiednią polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów TU EUROPA zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Praktycznie można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – TU EUROPA udostępnia go na swoim serwisie. Żeby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z TU EUROPA telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przekazać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe i pełną dokumentację zdarzenia. Wówczas TU EUROPA może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do TU EUROPA w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla zadecydowania o uznaniu odszkodowania przez TU EUROPA. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w TU EUROPA różnią się. Przykładowo po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, niezbędne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, chodzić na rehabilitację lub wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zachowuj faktury imienne. Najlepiej zbierać wszystko w jednej teczce. Zawsze opłaca się poprosić o kompletną listę niezbędnych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w TU EUROPA.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela TU EUROPA?

Dla osób posiadających w TU EUROPA ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej oraz wypadku istnieją jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę opłaca się jednak zgłosić bezzwłocznie, bo dzięki temu szybciej dostanie się odszkodowanie. Bardzo istotne jest, aby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zrobić to pisemnie, bo dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Trzeba też zebrać jak najwięcej danych o zdarzeniu, które potwierdzają rodzaj oraz wielkość szkody. Konieczne jest dokładne opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna zakładu ubezpieczeniowego.

Jakie konsekwencje ma przyjęcie ugody z ubezpieczycielem TU EUROPA?

Przyjęcie ugody z ubezpieczycielem oznacza nieodwołalne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto wobec tego dokładnie zastanowić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi opłacalne rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej o wiele dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może przedstawić wysokość odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Zatem podczas akceptowania ugody z TU EUROPA trzeba być pewnym względem indywidualnego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania.

Likwidacja szkody TU EUROPA – na czym polega?

Szkodę możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do swojego TU. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w TU EUROPA, jeżeli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po otrzymaniu zgłoszenia TU EUROPA rozpocznie procedury wyjaśniające, jak choćby analiza dokumentacji. Na tej podstawie TU EUROPA podejmie decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w TU EUROPA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków uzyskasz na piśmie zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego TU EUROPA.

Ile masz czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od TU EUROPA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie TU EUROPA różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, żeby użyć ubezpieczenia autocasco albo NNW, należy powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu masz, gdy ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się styczność z czynem karalnym. Mimo to opłaca się zgłosić szkodę jak najszybciej, bo analizowanie sprawy przez ubezpieczyciela także trwa. W TU EUROPA na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

Co trzeba wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym TU EUROPA?

Ubezpieczenie stanowi cenne wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. TU EUROPA oferuje rozmaite ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu lub motocyklu), nieruchomości, życia i zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru konkretnego ubezpieczenia różnią się zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się między innymi od zalania, uszkodzenia dachu, śmierci i wielu podobnych, niezaplanowanych zdarzeń mających negatywny wpływ na życie. Dodatkowe pieniądze zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą w znacznym stopniu ułatwić naprawę doznanych szkód i powrót do statecznego życia.

chevron-down