WARTA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

WARTA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w WARTA? Realizacja zgłoszenia szkody w WARTA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: +48 502 308 308 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.warta.pl/pomoc-i-obsluga/zgloszenie-szkody/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
WARTA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
WARTA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Likwidacja szkody WARTA – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy lub do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w WARTA, jeśli posiadasz u nich własną polisę lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Co ważne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu WARTA podejmie czynności wyjaśniające, takie jak analiza dokumentacji. Na tej podstawie WARTA przedstawi decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w WARTA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymasz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela WARTA.

Co trzeba wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym WARTA

Ubezpieczenie to cenne zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. WARTA oferuje różne ubezpieczenia, na przykład środka transportu (auta lub motocyklu), nieruchomości, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się na przykład od powodzi, uszkodzenia dachu, śmierci i wielu podobnych, nieprzewidzianych sytuacji posiadających negatywny wpływ na egzystencję. Dodatkowe pieniądze zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą w znacznym stopniu ułatwić naprawę zaistniałych szkód i powrót do statecznego życia.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela WARTA?

Dla osób mających w WARTA ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej i wypadku istnieją jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę opłaca się jednak zgłosić szybko, bo ze względu na to szybciej uzyska się odszkodowanie. Bardzo ważne jest, by spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zgłosić to pisemnie, ponieważ dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Należy też nazbierać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają formę oraz wielkość szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych oraz danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie materiały dowodowe należy dostarczyć do WARTA w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla zadecydowania o uznaniu odszkodowania przez WARTA. W zależności od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w WARTA różnią się. Przykładowo po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, zdjęcia i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci własne dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń ciała, niezbędne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz zażywać leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zatrzymuj faktury imienne. Najlepiej zbierać wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto poprosić o kompletną listę oczekiwanych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w WARTA.

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w WARTA?

Sytuacje takie jak stłuczka samochodem, zalane mieszkanie, złamana ręka czy śmierć mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w WARTA. Osoby posiadające odpowiednią polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów WARTA zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub podobnego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Najwygodniej można zrobić to online: mailowo lub poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – WARTA udostępnia go na swojej stronie. Żeby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z WARTA telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy dostarczyć ubezpieczycielowi własne dane osobowe i kompletną dokumentację zdarzenia. Wtedy WARTA może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od WARTA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie WARTA różni się w zależności od polisy ubezpieczeniowej, a także paru innych czynników. Przykładowo, aby użyć ubezpieczenia autocasco lub NNW, należy zgłosić szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od powstania zdarzenia. Znacznie więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się do czynienia z czynem zabronionym. Jednak warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, bo wyjaśnienie sprawy przez ubezpieczyciela także trwa. W WARTA na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Czym może skutkować przyjęcie ugody z ubezpieczycielem WARTA?

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem oznacza ostateczne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dokładnie zastanowić się, zanim się to zrobi. W niektórych przypadkach ugoda to najlepsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej o wiele dłuższy oraz bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Zatem w trakcie podpisania ugody z WARTA należy być pewnym co do indywidualnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania.

chevron-down