WIENER: Zgłoszenie i likwidacja szkody

WIENER Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w WIENER? Realizacja zgłoszenia szkody w WIENER odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 469 69 69 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://wiener.pl/zglos-szkode/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
WIENER: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
WIENER: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w WIENER?

Zdarzenia takie jak stłuczka samochodem, zalany dom, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą być objęte ubezpieczeniem w WIENER. Osoby mające właściwą polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów WIENER zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najwygodniej można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – WIENER prezentuje go na swojej stronie. Aby zgłosić szkodę, można także skontaktować się z WIENER telefonicznie lub osobiście w oddziale. Trzeba dostarczyć ubezpieczycielowi swoje dane osobowe oraz pełną dokumentację zdarzenia. Wówczas WIENER może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do WIENER w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla zadecydowania o przyznaniu odszkodowania przez WIENER. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w WIENER mogą się różnić. Przykładowo po wypadku samochodowym niezbędna notatka policyjna, zdjęcia i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci własne dane osobowe i informacje o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali uszczerbku na zdrowiu, niezbędne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga kompletowania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, chodzić na rehabilitację lub wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zatrzymuj paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze należy dopytać o kompletną listę niezbędnych dokumentów podczas zgłaszania szkód w WIENER.

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od WIENER?

Czas na zgłoszenie szkody WIENER różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także kilku innych czynników. Przykładowo, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco lub NNW, trzeba powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu masz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie ulega przedawnieniu minimum po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się do czynienia z przestępstwem. Mimo to warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ analizowanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe także zajmuje czas. W WIENER na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym WIENER?

Ubezpieczenie stanowi wartościowe wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego wydarzenia. WIENER oferuje rozmaite ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu lub motocyklu), mieszkania, życia oraz zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się na przykład od zalania, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu innych, nieprzewidzianych sytuacji mających negatywny wpływ na życie. Finanse zapewnione poprzez ubezpieczenie mogą w znacznym stopniu ułatwić rekompensatę doznanych szkód i powrót do statecznego życia.

Czym może skutkować podpisanie ugody z ubezpieczycielem WIENER?

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem oznacza definitywne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto wobec tego dobrze poradzić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda to opłacalne rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. To znaczy, podczas akceptowania ugody z WIENER należy być pewnym co do indywidualnego usatysfakcjonowania z przedstawionej przez ubezpieczyciela sumy odszkodowania.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela WIENER?

Dla osób mających w WIENER ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. Zależnie od rodzaju polisy i wypadku są jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę opłaca się jednak jak najszybciej zgłosić, bo ze względu na to szybciej uzyska się odszkodowanie. Bardzo ważne jest, aby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Należy również zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają rodzaj i rozmiar szkody. Niezbędne jest dokładne opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych i danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź zakładu ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody WIENER – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w WIENER, jeżeli posiadasz u nich własne ubezpieczenie lub jest to ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu WIENER podejmie postępowanie wyjaśniające, takie jak analiza materiału dowodowego. Na takiej podstawie WIENER podejmuje decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w WIENER. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków uzyskasz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela WIENER.

chevron-down