COMPENSA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

COMPENSA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w COMPENSA? Realizacja zgłoszenia szkody w COMPENSA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: +48 225 016 100 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://zgloszenie.compensa.pl/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
COMPENSA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
COMPENSA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Co warto wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym COMPENSA?

Ubezpieczenie stanowi wartościowe zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. COMPENSA oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu lub motocyklu), domu, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różnią się zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się między innymi od powodzi, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu podobnych, nieprzewidzianych zdarzeń posiadających szkodliwy wpływ na życie. Dodatkowe finanse zapewnione poprzez ubezpieczenie mogą w znacznym stopniu ułatwić rekompensatę zaistniałych szkód oraz powrót do statecznego życia.

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od COMPENSA?

Czas na zgłoszenie szkody COMPENSA różni się zależnie od polisy ubezpieczeniowej, a także paru innych czynników. Na przykład, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco lub NNW, należy powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się do czynienia z przestępstwem. Jednak opłaca się zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ rozpatrywanie sprawy przez ubezpieczyciela też trwa. W COMPENSA na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela COMPENSA?

Dla osób mających w COMPENSA ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. Zależnie od rodzaju ubezpieczenia oraz wypadku istnieją jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, bo ze względu na to szybciej otrzyma się odszkodowanie. Bardzo istotne jest, aby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba także zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają formę oraz wymiar szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych oraz danych innych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza praca towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czym może skutkować przyjęcie ugody z ubezpieczycielem COMPENSA?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza ostateczne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie masz możliwości później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Warto zatem dobrze poradzić się, zanim podejmie się taką decyzję. Niekiedy ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej znacznie dłuższy oraz bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Wobec tego w trakcie zawierania ugody z COMPENSA powinno się być pewnym względem indywidualnego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczalnię wartości odszkodowania.

Likwidacja szkody COMPENSA – na czym polega?

Zdarzenie możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w COMPENSA, jeżeli masz u nich własne ubezpieczenie lub jest to ubezpieczyciel sprawcy. Co ważne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu COMPENSA rozpocznie czynności wyjaśniające, jak choćby analiza dokumentacji. Na tej podstawie COMPENSA przedstawi decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w COMPENSA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymujesz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela COMPENSA.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do COMPENSA w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu odszkodowania przez COMPENSA. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w COMPENSA różnią się. Przykładowo po wypadku samochodowym niezbędne notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci swoje dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, potrzebne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja też wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zachowuj faktury imienne. Najlepiej zbierać wszystko w jednym segregatorze. Zawsze opłaca się dopytać o szczegółową listę oczekiwanych dokumentów podczas zgłaszania szkód w COMPENSA.

Jak wyglądają zgłoszenie i likwidacja szkody w COMPENSA?

Wydarzenia takie jak stłuczka samochodem, zalany lokal, złamana ręka czy choroba mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w COMPENSA. Osoby posiadające właściwą polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny bezzwłocznie zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów COMPENSA zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to online: mailowo lub poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – COMPENSA oferuje go na swojej stronie. Żeby zgłosić zdarzenie, można również skontaktować się z COMPENSA telefonicznie albo osobiście w oddziale. Trzeba przekazać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe i całą dokumentację zdarzenia. Wtedy COMPENSA może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

chevron-down