Bezpłatna konsultacja
Zaopiekujemy się Tobą
na każdym etapie sprawy
Zaopiekujemy się Tobą
na każdym etapie sprawy
Zaopiekujemy się Tobą
na każdym etapie sprawy

Sprawdź jak możemy Ci pomóc

Więcej o nas
Oferujemy
najwyższą jakość
najwyższą jakość
Oferujemy
Oferujemy
najwyższą jakość
kierując się wyłącznie
kierując się wyłącznie
dobrem Klienta
kierując się wyłącznie
dobrem Klienta
dobrem Klienta

Działamy w Polsce już od 10 lat

Nasza oferta
Pomagamy uzyskać
wysokie
wysokie
Pomagamy uzyskać
Pomagamy uzyskać
wysokie odszkodowanie
z OC sprawcy
odszkodowanie
z OC sprawcy
odszkodowanie
z OC sprawcy

Obsługujemy ponad 300 osób miesięcznie

Współpraca
Sprawdź
jak razem z nami możesz
pomagać innym
Sprawdź
jak razem z nami
możesz
pomagać innym
Sprawdź
jak razem z nami
możesz
pomagać innym

Oferujemy różne możliwości współpracy

Strefa Odszkodowań - Twoje prawo do odszkodowania

Doradztwo odszkodowawcze

Odszkodowaniami zajmujemy się od 2011 roku. Wiedza i umiejętności, które pozyskaliśmy w ciągu ostatnich kilkunastu lat pozwalają nam uzyskiwać wysokie odszkodowania dla naszych Klientów.

Wysokie odszkodowania

Na wysokość odszkodowania ma wpływ wiele czynników. Dzięki ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji i czynnym udziale w rynku, potrafimy uzyskiwać wysokie odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Brak opłat wstępnych

Oferujemy bezpłatną konsultację, darmową weryfikację sprawy z polisy OC. Nie pobieramy zaliczek i opłat wstępnych. Rozliczamy się z Klientem po wygranej sprawie.

Każda konsultacja
jest BEZPŁATNA!
Zobacz więcej

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia

12 lat w branży odszkodowań

W dzisiejszym świecie nie można lekceważyć doświadczenia.

Strefa Odszkodowań zajmuje się szeroką gamą odszkodowań. Działa na terenie całej Polski, obsługuje obcokrajowców zamieszkujących i pracujących w naszym kraju. Ponadto w związku z tym, że w zakresie odszkodowań działa od 2011 roku zdobyła ogromne doświadczenie oraz przyczyniła się do pomocy wielu osobom. Z każdym miesiącem osób, którym udało się pomóc przybywa.

Wieloletnie doświadczenie Strefy Odszkodowań, pozwoliło na zbudowanie silnej pozycji na rynku i w negocjacjach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Dzięki temu niejednokrotnie wysokość wypłaconego odszkodowania lub zadośćuczynienia jest ostatecznie kilkaset procent wyższa od początkowej propozycji Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nasi Przedstawiciele podczas negocjacji przedsądowych nie poprzestają na walce o odszkodowanie, zwracają również uwagę na inne rodzaje roszczeń, np.: zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów naprawy pojazdu, który ucierpiał w zdarzeniu drogowym, itd.

Jak uzyskać odszkodowanie?

Bezpłatna konsultacja możliwości uzyskania odszkodowania
Kompletowanie niezbędnych dokumentów
Zgłoszenie roszczeń do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Decyzja i wypłata odszkodowania

Skontaktuj się z nami

Baza wiedzy

Najczęściej zadawane pytania (FAQ) dotyczące odszkodowań

Kiedy mogę starać się o odszkodowanie?

Możesz starać się o odszkodowanie, jeśli jesteś ofiarą wypadku (nie sprawcą) i w jego wyniku odniosłeś obrażenia ciała, bądź doznałeś rozstroju zdrowia. Siłą Strefy Odszkodowań jest wiedza i doświadczenie, które umożliwia otrzymanie środków z różnych źródeł. Często poszkodowani nie mają świadomości jak wiele ich jest. Tymczasem możesz liczyć na:
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę,
 • zwrot kosztów poniesionych na leczenie oraz rehabilitację,
 • zwrot dochodów, które utraciłeś w związku z niemożliwością pracy,
 • zwrot pieniędzy za przedmioty, które w wyniku wypadku uległy zniszczeniu (np. okulary, laptop),
 • renty z tytułu utraconych możliwości – jeśli uszczerbek na zdrowiu jest tak duży, że uniemożliwia Ci pracę zarobkową,
 • renty z tytułu zwiększonych potrzeb – w sytuacji, kiedy odniosłeś obrażenie, które już stale, lub długi czas będą wymagały np. rehabilitacji, co znacznie wpłynie na warunki życia, które dotychczas prowadziłeś.

Jak duże mam szanse na otrzymanie odszkodowania?

Często nasi Klienci nie znają wszystkich swoich praw lub nie chcą wkraczać na drogę sądową, przyjmując pierwotną propozycję Towarzystwa Ubezpieczeniowego. W związku tym, że Strefa Odszkodowań działa na rynku kilkanaście lat, współpracując z najlepszymi specjalistami, pozwala nam to skutecznie ubiegać się środki finansowe dla osób poszkodowanych.

Jakie odszkodowanie mogę otrzymać?

Osią naszej działalności jest dochodzenie roszczeń z ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) w związku z uszczerbkiem na zdrowiu uczestnika wypadku, śmiercią osoby bliskiej, wypadkiem w gospodarstwie rolnym. Ponadto można liczyć na nasze profesjonalne wsparcie przy pozyskania odszkodowania za błąd medyczny, wypadek w pracy, pośliźnięcie, czy zmarnowane wczasy oraz wiele innych, dlatego zachęcamy do kontaktu i opowiedzenia z jaką sytuacją się Państwo spotkali.

Jaki jest koszt uzyskania pomocy?

Nie pobieramy opłat wstępnych i zaliczek. Nie obciążamy klientów kosztami weryfikacji dokumentacji czy dojazdu przedstawiciela. Prowizję pobieramy tylko po pozytywnym zakończeniu sprawy. Zapraszam do kontaktu w celu poznania szczegółów.

Jaka jest wysokość prowizji?

Stawka prowizji nie jest stała. Znaczący wpływ na jej wysokość ma stopień złożoności sprawy oraz nakład pracy jaką należy włożyć w przygotowanie i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji. Informację o wysokości prowizji przekazujemy przed podpisaniem umowy.

Ile czasu będę czekał na pieniądze z odszkodowania?

Największy wpływ na to, jak długo należy czekać na wypłatę środków z ubezpieczenia ma stopień skomplikowania sprawy. Istotne jest również przestrzeganie terminów dostarczenia dokumentacji i jej kompletność. Każde niedopatrzenie w tych obszarach może zostać wykorzystane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe do odsunięcia w czasie wypłaty pieniędzy. W związku z powyższym przykładamy niezwykłą wagę do wymogów formalnych, ponieważ wiemy jak istotne jest otrzymanie środków pomocnych w leczeniu czy rehabilitacji w jak najszybszym czasie.

Ile trwa proces likwidacji szkody?

Od 30 do 90 dni - tyle zajmuje proces likwidacji szkody powstałej w wyniku wypadku komunikacyjnego. Czas ten należy liczyć od momentu zgłoszenia roszczenia. Zdarzają się wyjątkowe sytuacje, kiedy czas ten wydłuży się. Dzieje się tak w sytuacji złożenie niekompletnej dokumentacji lub trwającego nadal procesu leczenia. W tej ostatniej sytuacji można liczyć na częściowe wypłacenie odszkodowania.

Chcę na bieżąco śledzić postępy w mojej sprawie – czy będzie to możliwe?

Oczywiście, będziemy informować o aktualnym etapie sprawy. Zawsze też w przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym przedstawicielem.

Jakie sytuacje opóźniają zakończenie procesu likwidacji szkody?

Do najczęściej występujących sytuacji, które wydłużają czas oczekiwania na wypłatę środków ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego należą:
 • niekompletność i błędy w przedstawionej dokumentacji medycznej,
 • nieukończone leczenie,
 • przewlekłość toczących się spraw w sądzie oraz dostęp do opinii biegłych i zeznań świadków.
Z naszej strony robimy wszystko, żeby wyeliminować czynniki opóźniające wypłatę świadczenia.

Czy koniecznym będzie, żebym zeznawał w sądzie?

W sytuacji uzyskania porozumienia z Towarzystwem Ubezpieczeniowym przed wpłynięciem sprawy do sądu, z oczywistych względów sprawa zakończy się na etapie przedsądowym. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu, na pewno pojawi się konieczność zeznawania. Ważne jest, to że to Klient podejmuje decyzję na jakim etapie sprawa znajduje swoje zakończenie. Prawnicy przedstawiają rekomendację, ale wybór pozostaje po stronie Klienta. Warto pamiętać, że decydując się na przekazanie sprawy do sądu i zeznawania, zwiększają się szansę na uzyskanie odszkodowania w wyższej kwocie oraz że jest to sąd właściwy dla miejsca zamieszkania klienta.

Czy podczas rozprawy spotkam sprawcę wypadku?

Nie, nawet jeśli zdecydujesz, że sprawa trafi do sądu, to na sali rozpraw nie pojawi się sprawca. Należy się jednak liczyć z obecnością przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Czy jeśli sprawca nie przyznaje się do winy, to będę musiał czekać na wyrok w sprawie karnej?

Bardzo często nie ma konieczności czekania na opinię biegłego lub wyrok sądowy. Towarzystwo Ubezpieczeniowe może samodzielnie przeprowadzić postępowanie w celu ustalenia okoliczności wypadku i określenia osób winnych.

Co, jeśli sprawca uciekł z miejsca wypadku i nie jest znana jego tożsamość?

Na szczęście w takiej sytuacji nie wszystko jest stracone. Ważne jest, żeby zaraz po zdarzeniu powiadomić policję i zgłosić się do nas. Zadośćuczynienie, jeśli ustalimy, że przysługuje w konkretnej sytuacji, wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

Czy tylko widoczne obrażenia gwarantują otrzymanie odszkodowania?

Mamy świadomość, że udział w wypadku powoduje urazy fizyczne, ale również rzutuje na zdrowie psychiczne i niewątpliwe jest traumą. Naszym zadaniem jest udowodnienie, że wypadek spowodował dyskomfort – jest to podstawą do uzyskania zadośćuczynienia.

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć, jeśli straciłem w wypadku członka najbliższej rodziny?

W tak dramatycznej sytuacji przysługuje zadośćuczynienie w związku z cierpieniem doznanym po śmierci bliskiej osoby. Dodatkowym świadczeniem jest zwrot kosztów za pogrzeb i nagrobek. Jeśli w wyniku śmierci członka rodziny uległ pogorszeniu standard życia, można ubiegać się o odszkodowanie i przyznanie świadczenia rentowego.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie, jeśli w wypadku ucierpiało moje dziecko, ale było ono również jego sprawcą?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest wyjaśnienie okoliczności wypadku i określenie stopnia odpowiedzialności. Natomiast, jeśli mowa jest o dziecku małoletnim (do 13 roku życia), to zgodnie z prawem nie można przypisać mu winy, a jedynie uznać, że przyczyniło się do wypadku. W takiej sytuacji Towarzystwo Ubezpieczeniowo wypłacone odszkodowanie pomniejsza o tzw. przyczynienie.

Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie nawet jeśli nie miałam wykupionego ubezpieczenia?

Oczywiście, o ile nie jesteś sprawcą wypadku. W przypadku wypadków komunikacyjnych lub w miejscach użyteczności publicznej, możemy powołać się na polisę OC sprawcy albo instytucji odpowiadającej za bezpieczeństwo w danym miejscu.

Co mogę zrobić, jeśli sprawca nie miał polisy OC?

Brak polisy OC nie zamyka drogi do otrzymania odszkodowania za poniesioną krzywdę. Istotne jest to, czy sprawca miał obowiązek posiadać polisę OC. Jeśli tak, a pomimo to jej nie opłacił, to świadczenie wypłaci Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, a sprawca zostanie pociągnięty do odpowiedzialności w postępowaniu sądowym.

Jak długo po wypadku mogę ubiegać się o odszkodowanie?

Najczęściej do 3 lat z Kodeksu wykroczeń. Natomiast z Kodeksu karnego czas ten wydłuża się do 20 lat. Oczywiście jeśli masz wątpliwości, zapraszamy do kontaktu.

Czy o odszkodowanie mogę ubiegać się dopiero po zakończeniu leczenia?

Nie ma konieczności czekać do zakończenia leczenia. Bardzo często już na tym etapie można otrzymać zaliczkę, która jest niezwykle pomocna w finansowaniu leczenia i rehabilitacji. W tej sytuacji zachęcamy do kontaktu – po przeanalizowaniu dokumentacji medycznej, będziemy mogli powiedzieć, kiedy i o jaką kwotę zaliczki możesz się ubiegać.

Czy jeśli Sąd uznał, że przyczyniłem się lub jestem współwinny wypadku, to odszkodowani mi się należy?

Tak – możesz ubiegać się o odszkodowanie. Chętnie przeanalizujemy dokumentację, żeby sprawdzić jaki stopień odpowiedzialności za zaistniały wypadek przypisał Ci Sąd, ponieważ należy się spodziewać, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłacone odszkodowanie pomniejszy właśnie o orzeczony stopień przyczynienia.

Czy Strefa Odszkodowań może mi pomóc w sytuacji, kiedy wypadek miał miejsce za granicą?

Miejsce zdarzenia nie ma dla nas większego znaczenia, najistotniejsze jest, żeby zaistniały wypadek móc odpowiednio udokumentować i przedstawić nam komplet dokumentów. Aktualnie prowadzimy kilkadziesiąt spraw wypadków, które miały miejsce poza granicami Polski.

O jakich dokumentach muszę pamiętać ubiegając się o odszkodowanie?

Absolutnie niezbędną dokumentacją jaką należy mieć możliwość przedstawić jest:
 • dowód osobisty,
 • dokumentacja medyczna, która pozwoli określić stopień szkody oraz poniesione koszty związane z leczeniem i rehabilitacją,
 • dokument, który potwierdza winę sprawcy, np. w formie notatki policyjnej albo oświadczenia sprawcy
 • lub potwierdzenie przyjęcia odpowiedzialności przez właściciela terenu na którym doszło do wypadku.
Możliwość przedstawienia całej dokumentacji znacznie wpływa na długość procesu likwidacji szkody, dlatego jest to tak ważne, żeby zadbać o jej bezbłędność i kompletność.

Czy mam szansę otrzymać odszkodowanie za uszkodzony samochód?

Jeśli w wyniku wypadku komunikacyjnego Twój samochód został uszkodzony możesz ubiegać się o odszkodowanie związane z utratą wartości pojazdu. Najbardziej korzystne jest to dla właścicieli nowych samochodów – maksymalnie 5-letnich, zakupionych w salonie i dotychczas bezwypadkowych. Ważnym jest, żeby pamiętać, że naprawa powinna zostać zrealizowana przez autoryzowany serwis i udokumentowana fakturami.

W jaki sposób mogę się kontaktować z przedstawicielem Strefy Odszkodowań?

Przede wszystkim zachęcamy do kontaktu telefonicznego – numer telefonu znajdziesz w danych kontaktowych na tej stronie. Jeśli nie masz możliwości zadzwonić, pozostaw wiadomość korzystając z formularza.

Od czego zależy wysokość odszkodowania?

Nie jedynym, ale najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość wypłaconego odszkodowania jest stopień i trwałość uszczerbku na zdrowiu jakiego doznałeś w wyniku wypadku. Jest on określany procentowo przez komisję lekarską. Kontaktując się z nami i powierzając nam swoją sprawę możesz mieć pewność, że zajmie się nią grono specjalistów, którzy będą ubiegać się o wypłatę dla Ciebie jak najwyższej rekompensaty za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Czym jest regres?

Regres w odszkodowaniach ma miejsce wtedy, kiedy sprawca wypadku ma obowiązek zwrócić wartość wypłaconego odszkodowania poszkodowanym Towarzystwu Ubezpieczeniowemu. Zazwyczaj opłacone ubezpieczenie OC chroni sprawcę wypadku, przed takim roszczeniem ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel może domagać się zwrotu wypłaconego świadczenia, jeżeli:
 • sprawca spowodował wypadek pod wpływem alkoholu i/lub narkotyków,
 • samochód nie posiadał aktualnej polisy OC,
 • sprawca nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem,
 • sprawca uciekł z miejsca zdarzenia,
 • sprawca jechał kradzionym samochodem.

Po wypadku mam zawroty głowy i gorzej słyszę – czy jest to podstawą do uzyskania odszkodowania?

Jeśli tylko powyższe objawy zostaną opisane i sklasyfikowane przez lekarza, to oczywiście są podstawą do otrzymania odszkodowania. W zależności od zdiagnozowanego uszkodzenia komisja lekarska może określić od 3% uszczerbku na zdrowiu przy m.in. uszkodzeniu ucha środkowego, błony bębenkowej czy szumach usznych, po nawet 10%, w przypadku wstrząśnienia błędnika.