Odwołanie od decyzji WARTA

WARTA Odwołanie od decyzji

Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela dotyczącą odszkodowania? Pamiętaj, że masz prawo do odwołania od decyzji WARTA. Możesz to zrobić samodzielnie, ale proces ten może być skomplikowany i czasochłonny.

Innym, często skuteczniejszym rozwiązaniem, jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy, jak nasza. Dysponujemy doświadczonymi ekspertami, którzy pomogą Ci przygotować niezbędne dokumenty i przeprowadzą Cię przez cały proces odwołania.

Nie akceptuj decyzji, która Ci się nie podoba. Skorzystaj z naszej pomocy, aby efektywnie odwołać się od decyzji i uzyskać adekwatne odszkodowanie, które Ci się należy!

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
Odwołanie od decyzji WARTA

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
Odwołanie od decyzji WARTA

Dodatkowe informacje

Co w przypadku uzyskania zbyt niskiej wyceny szkody albo zaniżonego odszkodowania?

Sytuacja, w której wartość odszkodowania jest niesatysfakcjonująca stanowi bardzo popularne zdarzenie. Wyjątkowo często spotykane jest zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy WARTA. Wystarczy, że WARTA uzna uszkodzenie pojazdu jako szkodę całkowitą. Wówczas kwota odszkodowania stanowi wartość samochodu z chwili wypadku, pomniejszona o wartość wraku – zwykle niemożliwa do otrzymania. Warto rozważyć także odwołanie od decyzji WARTA przy uszczerbku na zdrowiu. WARTA nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie koszty wynikające z leczenia oraz rehabilitacji. Szczególnie ważne jest odwołanie od decyzji WARTA przy trwałym uszczerbku na zdrowiu, którego następstwa rzutują na resztę życia poszkodowanego. Za niskie odszkodowanie z WARTA może w tej sytuacji nie pozwalać na normalne egzystowanie osobie niepełnosprawnej. Jeżeli dotyczy Cię zaniżona wycena szkody przez WARTA, w pierwszej kolejności skompletuj wszelkie dokumenty związane ze szkodą, między innymi rachunki za lekarstwa, koszty uszkodzonych części pojazdu, zdjęcia samochodu sprzed zaistnienia szkody, opinie z warsztatów samochodowych potwierdzające brak wcześniejszych uszkodzeń. Polecamy również korzystanie z opinii osobistego rzeczoznawcy. Tak samo opłaca się podjąć współpracę ze Strefą Odszkodowań – zweryfikujemy kosztorys stworzony przez ubezpieczyciela, udzielimy pomocy w kompletowaniu dokumentów i udowodnimy rzeczywistą wartość odszkodowania.

Jak można odwołać się od decyzji WARTA?

W przypadku polisy z ubezpieczalnią odwołanie do WARTA możesz złożyć ustnie albo pisemnie, jednak zawsze zachęcamy, by robić to na piśmie – dzięki temu masz własne udokumentowane stanowisko. W takim celu najlepiej posłużyć się działem reklamacji WARTA, który proponuje skuteczną formę korespondencji: klasyczną lub elektroniczną. Jeżeli wysyłasz odwołanie od odszkodowania WARTA drogą pocztową, wybierz list polecony z potwierdzeniem odbioru. Z kolei w przypadku odwołania od decyzji WARTA mailowo poproś o wiadomość zwrotną w celu potwierdzenia, że odwołanie zostało otrzymane. Zachowaj kopie tego, co zostało wysłane.

Jak napisać odwołanie do WARTA? Sprawdź wzór odwołania od decyzji WARTA

Nie ma czegoś takiego jak jeden wzór na odwołanie od decyzji WARTA. Wiele zależy od podpisanej umowy ubezpieczeniowej oraz charakteru zdarzenia, jego konsekwencji i dokładnych okoliczności. Na pewno jednak odwołanie musi zawierać niezbędne dane: adresowe, dane ubezpieczyciela, unikalny numer szkody, argumentację, podpis i numer rachunku bankowego do wypłaty środków. Zamieszczamy ich pełną listę. Zadbaj o kontrargumenty. Napisz, dlaczego nie podzielasz decyzji WARTA. Koniecznie dołącz wszystkie dokumenty, które potwierdzają Twoją argumentację, na przykład zdjęcia, faktury, opinie itp. Miej na uwadze, że kompletna dokumentacja ma wyraźny wpływ na prędkość rozpatrywania Twojej sprawy.

Ile jest czasu, żeby odwołać się od decyzji WARTA?

Podczas gdy ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji o odszkodowaniu, termin na odwołanie od decyzji WARTA dla poszkodowanego jest znacznie dłuższy. To aż 3 lata, a jeżeli szkoda wynika z przestępstwa: 20 lat. Warto mieć tego świadomość, ponieważ otrzymanie środków od WARTA nie przekreśla ewentualności odwołania się od stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego choćby po kilku latach, gdy dowiesz się, że przysługuje Ci wyższe odszkodowanie. WARTA rozpatruje Twoje odwołanie standardowo do 30-60 dni roboczych.

Jaki jest czas oczekiwania na odszkodowanie z WARTA?

Zgodnie z prawem WARTA ma do 30 dni na wydanie decyzji na temat odszkodowania. W konsekwencji w ciągu 30 dni od terminu zgłoszenia wypadku dostaniesz środki albo dowiesz się, że WARTA nie chce wypłacić odszkodowania. Wówczas zależnie od usatysfakcjonowania decyzją ubezpieczalni możesz zacząć działać.

Odwołanie od decyzji WARTA – dlaczego warto?

Odmowna lub niesatysfakcjonująca decyzja WARTA nie oznacza Twoich możliwości do otrzymania sprawiedliwego odszkodowania. Miej świadomość, że WARTA może bazować na tym, że ubiegasz się o odszkodowanie na własną rękę i bez pomocy prawnika. W takim przypadku ubezpieczalnia może wydać bezpodstawną decyzję odmowną albo celowo zaniżyć odszkodowanie, bo liczy, że to zaakceptujesz. Szczęśliwie przysługuje Ci podstawa prawna, żeby złożyć odwołanie od decyzji WARTA.

Co zrobić, gdy WARTA nie chce wypłacić odszkodowania?

Najgorsza sytuacja dla poszkodowanego to taka, kiedy WARTA nie chce wypłacić odszkodowania. Może do tego dojść, kiedy ubezpieczalnia uzna, że całkowita wina za wystąpienie szkody jest po Twojej stronie. Wtedy jesteś sprawcą wypadku, ale nie tylko. Możesz także nie być sprawcą, ale określona szkoda i tak może stanowić Twoją odpowiedzialność. W tej sytuacji jednak nie wszystko stracone – nie musisz się poddawać i reklamacja do TU wciąż jest warta świeczki. Zwróć się o pomoc do Strefy Odszkodowań. Pomożemy Ci przygotować kontrargumenty, które świadczą o Twojej racji. Udowodnimy, że przyczyna podjęcia odmowy jest błędna. Współpracujemy z wieloma specjalistami, którzy ułatwią to zadanie. W ostateczności możemy wnieść sprawę do sądu. Odzyskiwanie odszkodowań z WARTA to nasza specjalność.

chevron-down