Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Poślizgnięcie lub potknięcie może zdarzyć się w najmniej oczekiwanym momencie oraz miejscu, a w konsekwencji powodować poważne problemy zdrowotne. Jeśli na skutek potknięcia i upadku na chodniku, w sklepie lub restauracji doznałeś obrażeń ciała, możesz ubiegać się o odszkodowanie od podmiotu odpowiedzialnego za stan nawierzchni. Przekonaj się, komu i kiedy przysługuje świadczenie tego typu.

Bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Komu należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za poślizgnięcie przysługuje osobie, która na skutek złego stanu podłoża uległa upadkowi i doznała szkody na zdrowiu. Jeśli do sytuacji doszło z winy samego poszkodowanego, może on liczyć na odszkodowanie z prywatnej polisy ubezpieczeniowej (pod warunkiem, że taką posiada).

Jeżeli jednak nie ponosisz żadnej winy za zajście, lecz było ono efektem zaniedbania, jakiego dopuścił się podmiot odpowiedzialny za utrzymanie nawierzchni w należytym stanie technicznym i czystości, możesz ubiegać się o odszkodowanie właśnie od niego. Roszczenia kieruje się wtedy albo do właściciela nawierzchni, albo do firmy ubezpieczeniowej, w której wykupił on polisę OC. Świadczenia należą Ci się np. w sytuacji, gdy poślizgniesz się na oblodzonym chodniku lub mokrej posadzce w supermarkecie, potkniesz o wystające fragmenty zniszczonej nawierzchni czy też pozostawione na niej przedmioty.

Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Zwrot kosztów leczenia, zakupu leków, rehabilitacji oraz utraconych dochodów

Szkody rzeczowe

Odszkodowanie za zniszczone na skutek wypadku przedmioty np. ubrania, akcesoria, sprzęt

Zadośćuczynienie

Świadczenie odpłacające za szkody niematerialne, takie jak fizyczne i psychiczne cierpienie
Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku wypadku rolniczego? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Protokół powypadkowy

Jeśli wypadek wydarzył się przy pracy rolniczej, należy zgłosić ten fakt do terenowej jednostki KRUS, która ma za zadanie sporządzić protokół powypadkowy.

Oświadczenia świadków zdarzenia

Są to dokumenty, w których wypadek opisany jest przez naocznych świadków.
do 3 lat
Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Terminy przedawnień

Roszczenia z tytułu poślizgnięcia lub potknięcia przedawniają się po 3 latach. Okres ten liczony jest od momentu, gdy poszkodowany dowie się o szkodzie i o osobie, która ma obowiązek ją naprawić.

Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Odszkodowanie za poślizgnięcie / potknięcie

Dodatkowe informacje

O jakie roszczenia mogę wnioskować przy poślizgnięciu/potknięciu?

W związku z potknięciem i poślizgnięciem przysługują Ci różne rodzaje świadczeń. Przede wszystkim możesz liczyć na całkowity zwrot kosztów leczenia po wypadku. Należy Ci się także odszkodowanie za uszkodzone mienie, czyli odzież, sprzęt komputerowy, smartfon i inne rzeczy, które na skutek zdarzenia zostały zniszczone. Jeśli na czas rekonwalescencji zostałeś pozbawiony dochodu, odszkodowanie należy Ci się także z tego tytułu. Za doznany ból i cierpienie przysługuje Ci natomiast zadośćuczynienie. Aby mieć pewność, że uzyskasz wszystkie świadczenie, które Ci się należą, zgłoś swoją sprawę naszej firmie.

Kiedy przedawnia się poślizgnięcie/potknięcie?

Podobnie jak inne roszczenia, również odszkodowanie za poślizgnięcie na chodniku lub w innym miejscu ulega przedawnieniu. Zgodnie z kodeksem cywilnym dochodzi do tego po 3 latach, licząc od chwili, gdy poszkodowany dowiedział się o zaistnieniu szkody oraz o podmiocie zobligowanym do jej naprawienia.

Jak dostać odszkodowanie za potknięcie lub poślizgnięcie?

Jeśli w wyniku poślizgnięcia lub potknięcia doznałeś obrażeń ciała, zgłoś zdarzenie właścicielowi lub zarządcy danej powierzchni oraz zadbaj o zgromadzenie wszystkich związanych ze sprawą dokumentów. Gdy ustalony zostanie podmiot odpowiedzialny za zdarzenie, możesz wysunąć roszczenia – skorzystaj w tym celu z pomocy naszej firmy, która w Twoim imieniu poprowadzi sprawę na każdym etapie. Dzięki temu zyskasz pewność, że otrzymasz wszystkie należne Ci w danej sytuacji świadczenia i że ich wysokość nie zostanie zaniżona.

Jakie dokumenty przy poślizgnięciu/potknięciu?

Aby otrzymać odszkodowanie za poślizgnięcie lub potknięcie zadbaj o sporządzenie odpowiedniej dokumentacji tuż po wypadku. Zrób zdjęcia na miejscu zdarzenia, zbierz oświadczenia świadków i skompletuj dokumentację medyczną wraz z paragonami lub fakturami za zakup leków czy usługi medyczne. Jeśli wezwałeś policję, jako dowód posłuży też sporządzona przez nią notatka. Wszystko to pozwoli udowodnić niewłaściwy stan nawierzchni i rzetelnie określić stopień uszczerbku na zdrowiu, który będzie miał wpływ na wysokość przyznanego świadczenia. By uzyskać pomoc w zebraniu niezbędnych dokumentów, skontaktuj się z nami.

Jak udowodnić poślizgnięcie/potknięcie?

Aby udowodnić zaistnienie szkody, a także jej rozmiar, należy zgromadzić komplet dokumentów, które potwierdzą zajście i okoliczności zdarzania. Niezbędne jest poinformowanie o wypadku zarządcy lub właściciela nawierzchni, na której do niego doszło. Po wypadku konieczne może się też okazać wezwanie policji, która sporządzi stosowaną notatkę. Roszczenia zgłasza się do podmiotu odpowiedzialnego za wypadek – trzeba jednak pamiętać, że jego ustalenie w niektórych sytuacjach nie jest proste. Z tym problemem zgłoś się do nas – nasza firma pomoże Ci w określeniu osoby zobowiązanej do naprawy szkód oraz doradzi, jak je udowodnić.

Komu należy się odszkodowanie za poślizgnięcie/potknięcie?

Jeśli chodzi o poślizgnięcie na chodniku, odszkodowanie należy się każdemu, kto doznał obrażeń na uszkodzonej czy źle zakonserwowanej nawierzchni. W takiej sytuacji winnym zdarzenia jest jej właściciel lub innym podmiot odpowiedzialny za stan podłoża. Pamiętaj, że aby uzyskać świadczenia za poniesiony uszczerbek na zdrowiu nie musisz posiadać żadnego ubezpieczenia. Warto też wiedzieć, że odszkodowanie przysługuje nie tylko za doznane szkody osobowe, ale także za straty materialne – zniszczone ubranie, stłuczone okulary, uszkodzony tablet, telefon itp.

Kiedy należy się odszkodowanie za poślizgnięcie/potknięcie?

Abyś mógł ubiegać się o odszkodowanie za poślizgnięcie się na chodniku czy innej nawierzchni, musi zostać spełnionych kilka warunków. Pierwszym z nich jest zaistnienie szkody, np. złamanie ręki, zwichnięcie nogi itp. Drugim – szkoda ta została spowodowana przez zaniechanie bądź działanie, z którym wiąże się obowiązek odszkodowawczy, np. mokra podłoga w sklepie, nieodśnieżony lub uszkodzony chodnik. W końcu, pomiędzy zaistnieniem szkody a działaniem istnieje związek przyczynowo-skutkowy. Co bardzo ważne, odszkodowanie za potknięcie przysługuje tylko w sytuacji, gdy zostaną spełnione wszystkie trzy warunki jednocześnie.