Kredyt we frankach

Kredyt we frankach

Kredyt we frankach

Wziąłeś kredyt we frankach? Jesteś jedną z wielu osób, które przez nieuczciwe praktyki banków zostały postawione w trudnej sytuacji. Na szczęście frankowicze mogą dziś liczyć na skuteczną pomoc, czego potwierdzeniem są setki wyroków sądowych wydanych na ich korzyść. Jeśli i Ty podpisałeś nieuczciwie skonstruowaną umowę kredytową, dowiedz się, jak pomagamy, i zgłoś do nas swoją sprawę!

Bezpłatna konsultacja

Kredyt we frankach

Komu należy się odszkodowanie?

Wszyscy konsumenci, którzy zawarli umowy na kredyty frankowe, mogą przekazać podpisany dokument wraz z załącznikami do profesjonalnej oceny.

Na podstawie gruntownej analizy dostarczonych umów zostanie im przekazana informacja dotycząca prawidłowości zawartych w niej zapisów, a także realnych szans na odzyskanie nadpłaconych środków. Co bardzo ważne, pomoc dla frankowiczów obejmuje nie tylko osoby aktualnie spłacające kredyt, ale również te, które w całości uregulowały swoje zobowiązanie. Nie ma w tym przypadku znaczenia również bank, w jakim zaciągnąłeś dług.

Kredyt we frankach

O co mogę wnioskować?

Zwrot nadpłaconego kredytu

Zwrot nadpłaconych rat w ciągu ostatnich 10 lat

Obniżenie rat

Obniżenie pozostałych rat średnio o połowę

Unieważnienie umowy

Zwrot całej kwoty wpłaconej bankowi oraz wykreślenie wpisu z hipoteki
Kredyt we frankach

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, która posiada kredyt we frankach? Aby ubiegać się o zwrot nadpłaconego kredytu, obniżenie rat lub unieważnienie umowy, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów.

Umowa kredytowa

Głównym dokumentem jest umowa kredytowa z bankiem.

Aneksy do umowy

Wszystkie aneksy, które były podpisywane do głównej umowy kredytowej.
10 lat
Kredyt we frankach

Terminy przedawnień

W przypadku kredytu we frankach odszkodowanie można uzyskać nawet wiele lat od zawarcia umowy. Termin przedawnienia dla roszczeń, które już Ci przysługują, wynosi 10 lat.

Kredyt we frankach

Jak wygląda proces likwidacji szkody?​​

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy, skompletowanie dokumentacji
Bezpłatna analiza umowy kredytowej

2. Bezpłatna analiza umowy kredytowej

W ciągu 3 dni bezpłatne zweryfikowanie warunków umowy kredytowej
Przedstawienie możliwości Klientowi

3. Przedstawienie możliwości Klientowi

Klient otrzymuje pełne informacje o wartości, jaką jest w stanie uzyskać
Podpisanie umowy

4. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Roszczenie do banku

5. Roszczenie do banku

W pierwszej kolejności na etapie polubownym, w drugiej kierujemy sprawę do sądu
Decyzja i wypłata odszkodowania

6. Wypłata uzyskanych roszczeń Klientowi

Po wygranej w sądzie Klient otrzymuje wypłatę
Kredyt we frankach

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Kredyt we frankach

Dodatkowe informacje

O czym mówi ustawa antyspreadowa?

Ustawa antyspreadowa, która weszła w życie 26.08.2011 r., wprowadziła zmiany w umowach zawartych w latach 2005-2011 oraz zmiany obowiązujące w umowach zawieranych w przyszłości. W pierwszym przypadku zaistniała możliwość zawierania przez dotychczasowych kredytobiorców bezpłatnego aneksu do umowy, pozwalającego na spłatę kredytu frankowego bezpośrednio w walucie, w której udzielono kredytu, czyli w CHF. Zmiany wprowadzone względem kolejnych zawieranych umów wyeliminowały możliwość zapisywania w nich klauzul waloryzacyjnych oraz narzuciły bankom szerokie obowiązki informacyjne.

Spłacony kredyt we frankach – odszkodowania. Czy można się o nie ubiegać?

Osoby, które w całości spłaciły kredyty we frankach, również mogą ubiegać się o uzyskanie odszkodowania. Fakt uregulowania zobowiązania nie przekreśla możliwości uznania umowy kredytowej za nieważną, jak również nie ma wpływu na ocenę zawartych w niej postanowień. Może jedynie wpłynąć na wysokość roszczeń, o które będziesz się ubiegał. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przedstaw nam sprawę!

Kredyt denominowany a kredyt indeksowany – różnice

W przypadku kredytu denominowanego kwota kredytu wyrażona jest w obcej walucie, a następnie przeliczana na złotówki. Oznacza to, że klient nie zawsze otrzyma taką kwotę, o jaką wnioskował – może być ona niższa lub wyższa, co zależy od wahań kursu walut. Kredyt indeksacyjny wyrażany jest natomiast w polskiej walucie, jednak wysokość poszczególnych rat (spłacanych w złotówkach) zależy ściśle od kursu waluty obcej. W obu przypadkach postępowanie w sprawie odszkodowania wygląda podobnie, ale w odniesieniu do kredytu denominowanego dąży się raczej do całkowitego unieważnienia umowy kredytu we frankach.

Unieważnienie umowy kredytowej a unieważnienie klauzul abuzywnych – różnice

Jeśli sąd na drodze postępowania orzeknie unieważnienie umowy kredytu frankowego, bank będzie zobowiązany do zwrócenia klientowi wszystkich wpłat, które od niego otrzymał. Kredytobiorca będzie z kolei musiał oddać bankowi kwotę kredytu, jaka została mu udzielona. W tym przypadku możliwa jest też wzajemna kompensata roszczeń. Jeśli natomiast sąd orzeknie, że w umowie kredytowej zawarto klauzule abuzywne, zostaną one unieważnione, a kredyt zostanie „odfrankowany” – będzie traktowy w taki sposób, jakby od początku udzielony był w walucie polskiej. W efekcie kredytobiorca otrzyma zwrot nadpłaconych środków, a kolejne raty zostaną przeliczone po kursie franka szwajcarskiego z dnia uruchomienia kredytu.

Klauzule zakazane – definicja

Klauzule zakazane, zwane także klauzami niedozwolonymi lub abuzywnymi, to takie postanowienia umowy, które nie zostały ustalone z klientem, a w rażący sposób naruszają jego interesy oraz są niezgodne z dobrymi obyczajami, np. prowadzą do dezorientacji, niedoinformowania oraz wykorzystują jego niewiedzę. Klauzule zakazane ograniczają lub nawet wykluczają odpowiedzialność wobec konsumentów za niewłaściwe wywiązanie się umowy – unieważnienie tego typu zapisów jest jednym ze sposobów pomocy frankowiczom.

Kiedy przedawniają się roszczenia?

Istniejące już roszczenia w przypadku odszkodowania dla frankowiczów przedawniają się po 10 latach. Termin ten dotyczy jednak nie samych roszczeń, ale okresu umowy sprzed 10 lat, licząc od dnia złożenia pozwu. Oznacza to, że jeśli wziąłeś kredyt we frankach 13 lat temu na 20 lat, możesz ubiegać się o odszkodowanie za 17 lat.

Jak długo trwa postępowanie w sądzie?

Czas procedowania w sprawach o odszkodowanie za kredyt we frankach zależy od wielu czynników, m.in. od różnic w postępowaniu sądów. Należy przyjąć, że postępowanie przed sądem I instancji trwa średnio ok. 2 lat, natomiast w przypadku postępowania apelacyjnego czas ten wydłuża się o kolejny rok.

Jak spłacać kredyt we frankach?

Kredyty we frankach należy regularnie spłacać, chociaż wysokość rat pozostaje niepewna i uzależniona jest od bankowych kursów walut. Jednym ze sposobów, by się od nich uniezależnić, jest spłata zobowiązania bezpośrednio we frankach szwajcarskich kupowanych w kantorze. Jeśli waluta jest tańsza, można także zdecydować się na nadpłatę kredytu. Najlepsze rozwiązanie to jednak powierzenie swojej umowy kredytowej wyspecjalizowanym w pomocy frankowiczom fachowcom z naszej firmy oraz przeanalizowanie jej zapisów. Może się okazać, że są one niezgodne z prawem, a to pozwoli np. odzyskać nadpłaconą kwotę kredytu lub unieważnić umowę.

Kredyt we frankach – co robić?

Jeśli w przeszłości zaciągnąłeś korzystny dla siebie kredyt we frankach, a teraz ze względu na zmiany kursu walut wartość długu znacznie wzrosła, skorzystaj z pomocy naszej firmy. Ocenimy Twoją umowę kredytową pod kątem zgodności z prawem oraz sprawdzimy, na jaką pomoc możesz liczyć. W wielu wypadkach możliwe jest uzyskanie zwrotu nadpłaconych środków oraz „odfrankowanie” pozostałej części kredytu.