Wypadek przy pracy

Osoby pracuj膮ce nara偶one s膮 na r贸偶ne rodzaje wypadk贸w przy pracy, 艂膮cznie z wypadkiem ci臋偶kim, a nawet 艣miertelnym. Mog膮 si臋 one przydarzy膰 w ka偶dej chwili, r贸wnie偶 w drodze do pracy, a ich konsekwencje nierzadko maj膮 wp艂yw na dalsze 偶ycie 鈥 Twoje i Twoich bliskich. Czy wiesz, 偶e je艣li ulegniesz wypadkowi w pracy, nale偶y Ci si臋 nie tylko 艣wiadczenie z ZUS, ale w niekt贸rych sytuacjach tak偶e odszkodowanie od pracodawcy? Sprawd藕, o jakie 艣wiadczenia z tytu艂u wypadku przy pracy mo偶esz si臋 ubiega膰 i jak to zrobi膰.

Wypadek przy pracy

Komu nale偶y si臋 odszkodowanie?

Jednorazowe odszkodowanie z tytu艂u wypadku przy pracy przys艂uguje ka偶demu pracownikowi, kt贸ry w wyniku nag艂ego zdarzenia zwi膮zanego z pe艂nieniem obowi膮zk贸w s艂u偶bowych dozna艂 uszczerbku na zdrowiu.

Je艣li jednak 艣wiadczenie przyznane przez ZUS jest zbyt niskie, aby pokry膰 koszty leczenia i rehabilitacji, odszkodowanie mo偶na uzyska膰 z polisy OC pracodawcy. Jest to mo偶liwe r贸wnie偶 wtedy, gdy to w艂a艣nie jemu zostanie udowodniona wina za wypadek. Warto tak偶e pami臋ta膰, 偶e je艣li chodzi o wypadek w pracy, odszkodowanie nale偶y si臋 te偶 rodzinie osoby, kt贸ra w wyniku zdarzenia ponios艂a 艣mier膰. Uprawnionymi do uzyskania 艣wiadczenia s膮 wtedy najbli偶sze osoby zmar艂ego, np. ma艂偶onek, dzieci oraz rodzice.

Wypadek przy pracy

O co mog臋 wnioskowa膰?

Odszkodowanie

Zwrot utraconych dochod贸w oraz koszt贸w poniesionych na leczenie w zwi膮zku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu lub 艣rodki dla rodziny zmar艂ego

Zado艣膰uczynienie

艢wiadczenie rekompensuj膮ce psychiczne i fizyczne cierpienie doznane na skutek wypadku albo 艣mierci bliskiej osoby, do kt贸rej dosz艂o w zwi膮zku z wypadkiem przy pracy

Renta

艢wiadczenie z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy lub konieczno艣ci przekwalifikowania zawodowego

Renta rodzinna

艢rodki dla uprawnionych cz艂onk贸w rodziny ubezpieczonego zmar艂ego

Wypadek przy pracy

Jakie dokumenty s膮 potrzebne?

Jeste艣 osob膮 poszkodowan膮 w wyniku wypadku przy pracy? Aby ubiega膰 si臋 o odszkodowanie, konieczne b臋dzie skompletowanie odpowiednich dokument贸w. S膮 nimi:
Dokument ten zawiera ustalenia dotycz膮ce okoliczno艣ci wypadku przy pracy oraz jego skutk贸w
Wa偶ne s膮 o艣wiadczenia 艣wiadk贸w, w kt贸rych potwierdzaj膮 oni, jak dosz艂o do wypadku.
Obejmuje ona wszystkie dokumenty sporz膮dzone np. w szpitalu, a potwierdzaj膮ce diagnoz臋, rozmiar obra偶e艅, wdro偶one leczenie itp.
Polisa OC sprawcy zdarzenia jest niezb臋dna, aby mo偶na by艂o zg艂osi膰 szkod臋 w ubezpieczalni.
do 3 lat

Wypadek przy pracy

Terminy przedawnie艅

O odszkodowanie lub zado艣膰uczynienie od pracodawcy mo偶na si臋 ubiega膰 w terminie 3 lat od chwili, w kt贸rej dowiesz si臋 o zaistnieniu szkody oraz o osobie zobowi膮zanej do jej naprawienia. P贸藕niej sprawa ulega przedawnieniu.

Wypadek przy pracy

Jak wygl膮da proces likwidacji szkody?鈥嬧

Kontakt z doradc膮

1. Kontakt z doradc膮

Rozmowa z Klientem, wst臋pna weryfikacja sprawy

Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotycz膮cej wypadku

Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umow臋 o dochodzenie roszcze艅 oraz pe艂nomocnictwo

Zg艂oszenie szkody

4. Zg艂oszenie szkody

B臋d膮c w posiadaniu wszystkich dokument贸w, szkoda zostaje zg艂oszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Decyzja i wyp艂ata odszkodowania

6. Decyzja i wyp艂ata odszkodowania

Proces zostaje zako艅czony, nast臋puje wyp艂ata odszkodowania na konto Klienta

Wypadek przy pracy

Bezp艂atna konsultacja

SPRAWD殴

Wypadek przy pracy

Dodatkowe informacje

Kiedy przedawnia si臋 wypadek w pracy?

Wypadki w pracy przedawniaj膮 si臋 po up艂ywie 3 lat. Termin ten liczy si臋 jednak od momentu, gdy poszkodowany dowie si臋 o wyst膮pieniu szkody oraz osobie, kt贸ra powinna j膮 naprawi膰. To bardzo wa偶ne, poniewa偶 w niekt贸rych sytuacjach szkody na zdrowiu mog膮 uwidoczni膰 si臋 dopiero jaki艣 czas po zaj艣ciu zdarzenia 鈥 okres 3 latach liczy si臋 wtedy od ich ujawnienia. Jednocze艣nie roszczenia mo偶na sk艂ada膰 w terminie nie d艂u偶szym ni偶 10 lat od daty wypadku.

Jak zg艂osi膰 wypadek przy pracy?

W pierwszej kolejno艣ci trzeba poinformowa膰 o zdarzeniu pracodawc臋, kt贸ry musi powo艂a膰 komisj臋 powypadkow膮. Najlepiej zrobi膰 to pisemnie, dor臋czaj膮c o艣wiadczenie o wypadku w pracy. Wszystkie sporz膮dzone w zwi膮zku ze spraw膮 dokumenty b臋d膮 przydatne podczas ubiegania si臋 o odszkodowanie. Pami臋taj, 偶e nie jest ono przyznawane z urz臋du, lecz nale偶y samodzielnie o nie wnioskowa膰. Mo偶esz r贸wnie偶 zrobi膰 to za naszym po艣rednictwem.

O jakie roszczenia mo偶na wnioskowa膰 przy wypadku w pracy?

Odszkodowanie dla pracownika to jedno z podstawowych 艣wiadcze艅 przys艂uguj膮cych osobie poszkodowanej w wypadku przy pracy. W zale偶no艣ci od skutk贸w, jakie spowodowa艂o zdarzenie, mo偶esz ubiega膰 si臋 r贸wnie偶 o rent臋 z tytu艂u niezdolno艣ci do pracy lub rent臋 szkoleniow膮. Je偶eli zdarzy Ci si臋 wypadek komunikacyjny w pracy, przys艂uguje Ci te偶 odszkodowanie z polisy OC sprawcy. Je艣li natomiast jeste艣 bliskim osoby zmar艂ej, mo偶esz liczy膰 na jednorazowe odszkodowanie, zado艣膰uczynienie od pracodawcy lub rent臋. Aby upewni膰 si臋, jakie 艣wiadczenia Ci przys艂uguj膮, zg艂o艣 si臋 do nas i przedstaw sw贸j przypadek.

Jakie dokumenty przy wypadku w pracy?

W pierwszej kolejno艣ci nale偶y zg艂osi膰 pracodawcy wypadek w pracy. Procedura wymaga, by ten odnotowa艂 zdarzenie w rejestrze wypadk贸w, co b臋dzie stanowi艂o dow贸d wyst膮pienia zdarzenia i podstaw臋 ubiegania si臋 o nale偶ne 艣wiadczenia. Istotny jest protok贸艂 powypadkowy, zdj臋cia z miejsca zdarzenia oraz o艣wiadczenia 艣wiadk贸w. Nale偶y te偶 pami臋ta膰 o do艂膮czeniu do kompletu dokumentacji medycznej. Skontaktuj si臋 z nasz膮 firm膮, by uzyska膰 szczeg贸艂owe wskaz贸wki w tym zakresie.

Jakie przys艂uguje odszkodowanie po wypadku w pracy?

Wysoko艣膰 wyp艂aconego 艣wiadczenia jest ustalana indywidualnie na podstawie skutk贸w, jakie spowodowa艂 wypadek przy pracy. Odszkodowanie ma 艣cis艂y zwi膮zek z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu 鈥 sta艂ym lub d艂ugotrwa艂ym 鈥 kt贸rego stopie艅 wyra偶any jest w procentach. Inne kwoty odszkodowa艅 przyznawane s膮 te偶 w sytuacji, gdy zostanie orzeczona niezdolno艣膰 do pracy i samodzielnej egzystencji poszkodowanego lub gdy w wyniku wypadku poniesie on 艣mier膰.

Wypadek w drodze do pracy i z pracy 鈥 definicja

Wypadek w drodze do pracy lub z pracy definiuje si臋 jako nag艂e zdarzenie wywo艂ane przyczyn膮 zewn臋trzn膮, do kt贸rego dosz艂o w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej dzia艂alno艣ci stanowi膮cej tytu艂 ubezpieczenia rentowego, je艣li droga ta by艂a najkr贸tsza (lub najdogodniejsza ze wzgl臋d贸w komunikacyjnych) i nie zosta艂a przerwana. W tej sytuacji nie przys艂uguje Ci odszkodowanie, ale mo偶esz liczy膰 na wynagrodzenie za nieprzepracowane dni, zasi艂ek chorobowy lub 艣wiadczenie rehabilitacyjne.

Co to jest wypadek przy pracy 鈥 definicja

Jak g艂osi definicja wypadku przy pracy, jest nim nag艂e zdarzenie wywo艂ane przyczyn膮 zewn臋trzn膮, prowadz膮ce do urazu lub 艣mierci, kt贸re nast膮pi艂o w zwi膮zku z wykonywaniem przez pracownika czynno艣ci na rzecz pracodawcy (zar贸wno tych zleconych przez prze艂o偶onych, jak i wykonywanych bez wyra藕nego polecenia), a tak偶e w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy mi臋dzy siedzib膮 pracodawcy a miejscem wykonywania obowi膮zk贸w s艂u偶bowych. Za wypadki przy pracy uznawane s膮 te偶 zdarzenia, do kt贸rych dosz艂o np. w podr贸偶y s艂u偶bowej.

Pocz膮tek
Komu nale偶y si臋 odszkodowanie?
O co mog臋 wnioskowa膰?鈥
Jakie dokumenty s膮 potrzebne?
Terminy przedawnie艅
Jak wygl膮da proces likwidacji szkody?
Dodatkowe informacje