Dopłaty do odszkodowań

Bezpłatna konsultacja
Dopłaty do odszkodowań

Jeśli zostałeś potrącony przez samochód lub jako kierowca brałeś udział w kolizji drogowej, należy Ci się odszkodowanie z OC sprawcy wypadku. Może się jednak zdarzyć, że ubezpieczyciel zaproponuje Ci kwotę nieadekwatną do rozmiaru szkody. Co zrobić, gdy przyznano Ci zaniżone odszkodowanie? Nawet jeśli już otrzymałeś pieniądze, a od zdarzenia minęło parę lat, możesz ubiegać się o stosowaną dopłatę – w tym celu konieczne jest odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela. Sprawdź, kiedy i w jaki sposób starać się o dopłatę oraz zgłoś się do nas – odzyskiwanie odszkodowań to nasza specjalność.

Dopłaty do odszkodowań

Komu należy się dopłata do odszkodowania?

Odszkodowanie z polisy OC sprawcy zdarzenia należy się każdej poszkodowanej w wypadku osobie, bez względu na to, czy doznała ona szkody na zdrowiu, czy szkody materialnej.

Świadczenia przysługują też bliskim osobom ofiary, która w wyniku wypadku poniosła śmierć, jak również kierowcy posiadającemu dodatkowe ubezpieczenie Autocasco. Co bardzo ważne, na odzyskiwanie odszkodowania mogą zdecydować się także wszyscy poszkodowani, którzy przyjęli zaproponowane przez firmę ubezpieczeniową zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy lub których spotkała odmowa wypłaty odszkodowania – odwołanie jest w takiej sytuacji jak najbardziej uzasadnione.

Dopłaty do odszkodowań

O co mogę wnioskować?

Zwrot kosztów naprawy

Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwrot całej jego wartości w przypadku szkody całkowitej

Odszkodowanie za inne straty materialne

Rekompensata finansowa za utracone sprzęty, zniszczone ubrania itp.

Dopłata do kosztorysu

Dopłata do zaniżonego kosztorysu
Dopłaty do odszkodowań

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, której ubezpieczyciel wystawił zaniżony kosztorys? Aby ubiegać się o odszkodowanie za szkody rzeczowe, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Najważniejszym dokumentem jest kosztorys, który został nam przesłany przez TU na maila lub pocztą.

Faktury, rachunki za naprawę auta

TU często zaniża wartość auta, dlatego jeśli wcześniej auto było naprawiane, to dobrze jest mieć do wglądu faktury i rachunki.
do 3 lat
Dopłaty do odszkodowań

Terminy przedawnień

Na zgłoszenie roszczeń z polisy OC poszkodowany ma 3 lata. Termin odwołania od decyzji w sprawie o odszkodowanie również upływa po 3 latach, licząc od momentu uzyskania od towarzystwa ubezpieczeniowego pisemnej odpowiedzi na reklamację.

Dopłaty do odszkodowań

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Zgłoszenie szkody

2. Kosztorys z TU

Przesłanie przez Klienta kosztorysu, na podstawie którego TU wypłaciło odszkodowanie
Bezpłatna analiza umowy kredytowej

3. Analiza kosztorysu

Niezależni rzeczoznawcy analizują kosztorys Klienta i na tej podstawie wyliczana zostaje dopłata
Informacja zwrotna dla Klienta

4. Informacja zwrotna dla Klienta w 3 dni

Klient w ciągu trzech dni zostaje poinformowany o kwocie dopłaty do kosztorysu
Podpisanie umowy

5. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę cesji wierzytelności względem TU oraz niezbędne pełnomocnictwa
Decyzja i wypłata odszkodowania

6. Wypłata dla Klienta w ciągu 5 dni

Klient otrzymuje środki na konto w ciągu 5 dni
Dopłaty do odszkodowań

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony Strefa Odszkodowań. (wymagane)

  Dopłaty do odszkodowań

  Dodatkowe informacje

  Jak odwołać się od wyceny szkody auta?

  Zaniżona wycena szkody z OC zdarza się często – jeśli podejrzewasz, że zaproponowano Ci zbyt niskie odszkodowanie, możesz zdecydować się na odwołanie od szkody całkowitej lub częściowej. Należy wtedy złożyć stosowne pismo zawierające argumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Kwestię odwołania możesz powierzyć naszej firmie – będziemy reprezentować Cię w sporze z ubezpieczycielem na każdym etapie. Istnieje także opcja, jaką jest odkupienie szkody – odkup szkody materialnej oferują niektóre kancelarie odszkodowawcze, które szybko wypłacą Ci należną kwotę, a dalszymi roszczeniami wobec ubezpieczyciela zajmą się własnym zakresie.

  Ile czeka się na odszkodowanie za szkody rzeczowe?

  Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od chwili otrzymania zgłoszenia o zaistnieniu zdarzenia. Aby ubezpieczyciel mógł dotrzymać terminu, należy jak najszybciej dostarczyć mu potrzebne dokumenty związane ze szkodą komunikacyjną. Odwlekanie zgłoszenia nie tylko wydłuży czas likwidacji szkody z OC sprawcy, ale także może spowodować, że zostaniesz posądzony o przyczynienie się do powiększenia rozmiarów strat.

  Kiedy przedawnia się odszkodowanie za szkody rzeczowe?

  Aby otrzymać rekompensatę za szkodę z OC sprawcy, należy zgłosić ją w odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej w ciągu 3 lat od chwili, gdy się o niej dowiedziałeś, ale nie później niż 10 lat od jej zaistnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do szkody doszło w wyniku przestępstwa – wtedy sprawa przedawnia się dopiero po 20 latach.

  Szkoda częściowa – co dalej?

  Szkody częściowe można rozliczyć na różne sposoby. Ubezpieczyciel może pokryć realne koszty naprawy lub wypłacić odszkodowanie na postawie wykonanego przez siebie kosztorysu uwzględniającego ceny na lokalnym rynku. W pierwszym wypadku masz dodatkowo do wyboru dwie opcje – naprawę auta w systemie bezgotówkowym w jednym z warsztatów współpracujących z firmą ubezpieczeniową albo samodzielne rozliczenie z ubezpieczycielem na podstawie zgromadzonych paragonów i faktur za części, usługi mechaników itp.

  Szkoda całkowita – co dalej?

  O wystąpieniu szkody całkowitej auta decyduje najczęściej rzeczoznawca. Następnym etapem jest jej kalkulacja i wycena. Odszkodowanie wylicza się wtedy jako różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu, jaką miał przed szkodą, a wartością samochodu w stanie uszkodzonym. Jeśli zaakceptujesz wysokość wyliczonego odszkodowania, środki finansowe otrzymasz na konto prawdopodobnie w ciągu kilku dni.

  Szkoda częściowa a szkoda całkowita

  Oględziny rzeczoznawcy pozwalają rzetelnie ocenić rozmiar szkody i zakwalifikować ją jako szkodę częściową lub całkowitą. W pierwszym wypadku uszkodzenia pojazdu uznaje się za opłacalne w naprawie – oznacza to, że jej koszt będzie niższy niż wartość rynkowa samochodu. Szkoda całkowita auta ma natomiast miejsce wtedy, gdy koszty przewidywanych napraw wyniosą więcej niż wart jest pojazd w dniu wystąpienia szkody. W obu sytuacjach możesz spotkać się z przyznaniem zaniżonego odszkodowania – pozostanie Ci w takiej sytuacji złożenie odwołania lub decyzja o skorzystaniu z usług firmy oferującej odkup szkody z OC/AC.

  Jakie dokumenty do odszkodowania za szkody rzeczowe?

  Jeśli należy Ci się odszkodowanie za szkodę rzeczową, musisz przedstawić w ubezpieczalni komplet potrzebnych dokumentów. Poza formularzem zgłoszeniowym przyda się oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia, opis jego okoliczności, dokumentacja fotograficzna i numer polisy OC sprawcy. Gdy po złożeniu zgłoszenia skontaktuje się Tobą firma ubezpieczeniowa, w wielu wypadkach niezbędny będzie także kosztorys szkody samochodu – wykonują go najczęściej współpracujący z ubezpieczycielem rzeczoznawcy.

  Kiedy należy się odszkodowanie za szkodę rzeczową?

  Odszkodowanie za straty majątkowe przysługuje bez względu na rozmiar strat – oznacza to, że zostanie Ci wynagrodzona zarówno szkoda częściowa z OC sprawcy, jak i szkoda całkowita. O rekompensatę możesz się ubiegać, gdy nie jesteś winny wypadkowi, a na sprawcy ciąży obowiązek ubezpieczeniowy. Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie? Zgłoś się do nas – przeanalizujemy Twoją sprawę i udzielimy rzetelnych informacji.

  Jak dochodzić odszkodowania za szkody rzeczowe?

  Jeśli miałeś wypadek samochodowy lub ktoś uszkodził Twoje auto podczas postoju, należy zgłosić szkodę z OC sprawcy. Uzyskanie odszkodowania jest możliwe zarówno w przypadku kolizji na drodze, jak i szkody parkingowej – w obu wypadkach trzeba zgłosić zajście zdarzenia w firmie ubezpieczeniowej, w której sprawca szkody wykupił polisę. Można zrobić to samodzielnie, np. wypełniając odpowiedni formularz i dostarczając wymagane dokumenty, lub zlecić naszej firmie, która wszystkie formalności załatwi w Twoim imieniu.

  Jaki jest termin na odwołanie od decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego?

  Jeżeli po zgłoszeniu zdarzenia objętego ubezpieczeniem otrzymasz od ubezpieczyciela informację na piśmie o wysokości należnego Ci świadczenia i uznasz, że przyznano Ci zaniżone odszkodowanie OC, na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela masz 3 lata – tyle wynosi termin odwołania od reklamacji.

  Ile czasu trwa odwołanie od decyzji odszkodowania?

  Jeśli zdecydujesz się złożyć odwołanie od decyzji reklamacji, oczekuj, że towarzystwo ubezpieczeniowe ustosunkuje się do niego w ciągu 30 dni od daty złożenia – taki jest jego obowiązek. Może się jednak zdarzyć, że na swoje odwołanie do ubezpieczalni nie otrzymasz pisemnej odpowiedzi. Co do zasady przyjmuje się, że w takiej sytuacji reklamacja dotyczące zaniżonej wyceny szkody z OC została uznana, a Twoje roszczenia muszą zostać zaspokojone.

  Zaniżone odszkodowanie – jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

  Odwołanie od decyzji wypłaty odszkodowania najlepiej złożyć w formie pisemnej. W piśmie należy wskazać numer sprawy, przedstawić zastrzeżenia dotyczące decyzji, a także zaprezentować swoje roszczenia poparte stosowną argumentacją oraz dowodami. W przypadku odwołania od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania wzór pisma nie zawsze będzie Ci potrzeby – jeśli zdecydujesz się na pomoc naszej firmy, wszystkie formalności, łącznie ze sporządzeniem pisma, załatwimy za Ciebie.

  Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie odszkodowania – jakie dokumenty są potrzebne?

  Odzyskiwanie odszkodowań komunikacyjnych wymaga przedstawienia dowodów na to, że zaproponowane przez towarzystwo ubezpieczeniowe świadczenie nie jest wystarczające, by w pełni pokryć szkody. Jednym z takich dowodów może być opinia niezależnego rzeczoznawcy, innym – kosztorys wykonany przez zakład mechaniczno-blacharski. Należy gromadzić także rachunki oraz faktury za wszystkie zakupione części i usługi. Skompletowane dokumenty trzeba złożyć w ubezpieczalni wraz z odwołaniem – nasza firma zrobi to w Twoim imieniu, kierując do ubezpieczyciela roszczenia o dopłatę w odpowiedniej wysokości.

  Do kiedy można starać się o dopłatę do odszkodowania z OC?

  Osoby zgłaszające szkody w firmie ubezpieczeniowej często otrzymują zaniżone odszkodowanie z OC. Jeśli uważasz, że również Tobie zaproponowano zbyt niską kwotę, koniecznie złóż odwołanie do ubezpieczalni. Na dopełnienie formalności masz aż 3 lata – termin ten liczy się od momentu uzyskania od towarzystwa ubezpieczeniowego pisemnej informacji o przyznanym świadczeniu. Nie jesteś pewien, ile czasu na odwołanie od decyzji PZU lub innego ubezpieczyciela Ci zostało? Zgłoś się do nas i powierz nam swoją sprawę.

  Komu przysługuje dopłata do odszkodowania z OC?

  Profesjonalne odzyskiwanie odszkodowań OC jest sposobem na to, by każdy, kto został poszkodowany w wyniku nieprzewidzianego zdarzenia komunikacyjnego, otrzymał stosowaną do rozmiaru krzywdy rekompensatę. Odwołanie w sprawie odszkodowania może złożyć zarówno niewinny kierowca pojazdu biorącego udział w kolizji, jak i kierowca, który spowodował wypadek, lecz posiada wykupioną polisę AC. Ponadto o dopłatę mogą walczyć wszyscy poszkodowani, którzy w wypadku ponieśli szkodę osobową, doznając uszczerbku na zdrowiu, a także bliscy ofiar śmiertelnych, którym wypłacono zaniżone zadośćuczynienie. Zastanawiasz się, czy należy Ci się dopłata? Skontaktuj się z nami, a przyjrzymy się Twojej sprawie i ocenimy zasadność roszczeń.

  Kiedy należy się dopłata do odszkodowania z OC?

  Odzyskiwanie odszkodowań należnych z polisy OC jest uzasadnione w kilku przypadkach. Możesz się o nie ubiegać m.in. wtedy, gdy środki przyznane przez ubezpieczyciela nie wystarczyły na naprawienie samochodu lub gdy wystąpiła szkoda całkowita – odwołanie często jest w takiej sytuacji niezbędne, by odszkodowanie pozwoliło na zakup innego samochodu tej samej klasy. Firmy zajmujące się odzyskiwaniem odszkodowań pomogą wywalczyć także dopłatę do odszkodowania związaną z zakupem oryginalnych części, utratą wartości handlowej pojazdu, zaniżonym uszczerbkiem na zdrowiu czy zadośćuczynieniem. Zgłoś się do nas, by uzyskać fachową pomoc.