Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Bezpłatna konsultacja
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Potrąciło Cię auto, gdy przechodziłeś przez jezdnię lub jechałeś na rowerze? A może ucierpiałeś w wypadku samochodowym jako kierowca lub pasażer? W takiej sytuacji możesz domagać się odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu. Zdarza się jednak, że samodzielne postępowanie przed ubezpieczycielem kończy się zaniżonym uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli natomiast powierzysz sprawę specjalistom, zyskasz pewność, że przyznane Ci świadczenie będę uczciwe i maksymalne. Dowiedz się więcej!

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Komu należy się odszkodowanie?

Wypadki komunikacyjne prowadzą nie tylko do szkód rzeczowych, ale również do szkód na osobach. Poszkodowani zostają w nich zarówno sami kierowcy, jak i ich pasażerowie, rowerzyści czy przechodnie.

Niestety obrażenia po wypadku samochodowym mogą być poważne i powodować trwały uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia. W takiej sytuacji jako osoba poszkodowana masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, nawet jeśli okaże się, że nie wykupił on obowiązkowej polisy lub zbiegł z miejsca wypadku i nie został odnaleziony – wtedy likwidacją szkody zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co więcej, świadczenie za trwały uszczerbek może przysługiwać Ci także wtedy, gdy uznano Cię za współwinnego wypadku. Wartość odszkodowania zostanie wtedy pomniejszona.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Środki pokrywające dotychczasowe oraz przyszłe koszty leczenia, rehabilitacji, leków czy transportu, a także wyrównujące utracone dochody lub koszty zmiany zawodu.

Zadośćuczynienie

Jednorazowa rekompensata finansowa za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne.

Renta

Tymczasowe lub dożywotnie świadczenie z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększonych potrzeb.
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, która w wyniku wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Dokument stwierdzający sprawcę wypadku

Przy odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu wymagana jest notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku.

Oświadczenie potwierdzające dane osobowe

Istotnym dokumentem jest oświadczenie o danych osobowych lub kopia dowodu osobistego.

Dokumentacja medyczna

Dokumenty z wizyty na SOR-e, dokumenty ze szpitala, od lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów.

Inne dokumenty związane z wypadkiem

Są to m.in. faktury, paragony za zakup leków, sprzętu medycznego. Oświadczenie o utraconym dochodzie, itd.
do 3 lat
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Terminy przedawnień

Zaistniałą szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela jak najszybciej, jednak zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany ma na to 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Po upływie tego terminu sprawa ulega przedawnieniu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony Strefa Odszkodowań. (wymagane)

  Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

  Dodatkowe informacje

  Uszczerbek na zdrowiu – odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

  Jeśli sądzisz, że przyznano Ci za niskie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, możesz złożyć odwołanie do ubezpieczalni o uszczerbek na zdrowiu. Można zrobić to osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika, który nie tylko upewni się, że odwołanie o zaniżony uszczerbek na zdrowiu ma podstawy, ale również podejmie odpowiednie kroki.

  Kiedy przedawnia się uszczerbek na zdrowiu?

  Przedawnienie odszkodowania o uszczerbek na zdrowiu ma miejsce po upływie 3 lat od zajścia zdarzenia, w wyniku którego doznałeś obrażeń. Jeśli jednak czyn sprawcy miał charakter niedozwolony, z wnioskiem o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu możesz wystąpić do 20 lat od wypadku.

  Jak uzyskać odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

  Aby otrzymać należne świadczenie, należy zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczalni, w której wykupił polisę sprawca wypadku. Niezbędny jest w tym celu dowód osobisty, kompletna dokumentacja medyczna związana z leczeniem powypadkowym oraz dokument potwierdzający odpowiedzialność sprawcy. Wszystkie formalności można załatwić samodzielnie lub z pomocą pośrednika, który zadba o poprawność dokumentacji, przeanalizuje decyzję ubezpieczyciela i w razie potrzeby skieruje odwołanie od uszczerbku na zdrowiu, który został przyznany.

  Kiedy należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

  Każdy, kto uległ wypadkowi komunikacyjnemu i doznał obrażeń, ma prawo ubiegać się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Świadczenie należy Ci się szczególnie wtedy, gdy do zdarzenia doszło z winy osoby trzeciej, ale w niektórych przypadkach można je otrzymać także w sytuacji, gdy sąd uznał Cię za współwinnego. Zwykle jest wypłacane po zakończeniu leczenia, lecz jeśli będzie ono długotrwałe, część pieniędzy można otrzymać wcześniej.

  Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

  Jeśli chodzi o uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie ma obowiązek wypłacić sprawca wypadku, w wyniku którego ucierpiałeś. Gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, obowiązek ten przejmuje ubezpieczyciel, u którego sprawca wykupił polisę OC. Jeśli jednak tego nie zrobił, środki wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku może wypłacić też ubezpieczyciel, u którego wykupiłeś dobrowolną polisę NNW.

  Kto ustala stopień uszczerbku na zdrowiu?

  O tym, ile procent uszczerbku na zdrowiu zostanie Ci przyznane, decyduje opinia komisji lekarskiej, dostarczona przez Ciebie dokumentacja medyczna, jak również tabela uszczerbku na zdrowiu zamieszczona w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Zwykle 1% uszczerbku na zdrowiu oznacza 1% sumy ubezpieczenia.

  Gdzie zgłosić uszczerbek na zdrowiu?

  Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku, a wina nie leży po Twojej stronie, zgłoś zajście zdarzenia w towarzystwie ubezpieczonym sprawcy – możesz zrobić to osobiście lub za pośrednictwem działającego w Twoim imieniu pośrednika.

  Jak udowodnić uszczerbek na zdrowiu?

  Najważniejsze jest w tym celu rzetelne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej doznane obrażenia. Kompletna i pozbawiona błędów dokumentacja medyczna pozwala przyspieszyć proces likwidacji szkody i prawidłowo określić stopień trwałego uszczerbku, co ma wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Warto też zabezpieczyć dowody na miejscu zdarzenia i gromadzić rachunki za zakupione leki, prywatne wizyty lekarskie itp.

  Jak opisać uszczerbek na zdrowiu?

  We wniosku o likwidację szkody powinieneś dokładnie opisać obrażenia ciała, a także wszystkie krzywdy niematerialne, jakich doznałeś w następstwie wypadku. Kluczowe jest szczegółowe uzasadnianie roszczeń i wskazanie, jakie negatywne konsekwencje spowodował wypadek w różnych sferach życia. Pozwoli to ograniczyć ryzyko, że ubezpieczyciel przyzna Ci zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

  Co to jest uszczerbek na zdrowiu – definicja

  Jak głosi definicja, trwały uszczerbek na zdrowiu ma miejsce w sytuacji, gdy wystąpi nieodwracalne i nierokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu związane z upośledzeniem jego czynności. Dotyczy to zarówno utraty narządu, jak i ograniczenia jego funkcji.