Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Potrąciło Cię auto, gdy przechodziłeś przez jezdnię lub jechałeś na rowerze? A może ucierpiałeś w wypadku samochodowym jako kierowca lub pasażer? W takiej sytuacji możesz domagać się odszkodowania za doznany uszczerbek na zdrowiu. Zdarza się jednak, że samodzielne postępowanie przed ubezpieczycielem kończy się zaniżonym uszczerbkiem na zdrowiu. Jeśli natomiast powierzysz sprawę specjalistom, zyskasz pewność, że przyznane Ci świadczenie będę uczciwe i maksymalne. Dowiedz się więcej!

Bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Komu należy się odszkodowanie?

Wypadki komunikacyjne prowadzą nie tylko do szkód rzeczowych, ale również do szkód na osobach. Poszkodowani zostają w nich zarówno sami kierowcy, jak i ich pasażerowie, rowerzyści czy przechodnie.

Niestety obrażenia po wypadku samochodowym mogą być poważne i powodować trwały uszczerbek na zdrowiu lub rozstrój zdrowia. W takiej sytuacji jako osoba poszkodowana masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia, nawet jeśli okaże się, że nie wykupił on obowiązkowej polisy lub zbiegł z miejsca wypadku i nie został odnaleziony – wtedy likwidacją szkody zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co więcej, świadczenie za trwały uszczerbek może przysługiwać Ci także wtedy, gdy uznano Cię za współwinnego wypadku. Wartość odszkodowania zostanie wtedy pomniejszona.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Środki pokrywające dotychczasowe oraz przyszłe koszty leczenia, rehabilitacji, leków czy transportu, a także wyrównujące utracone dochody lub koszty zmiany zawodu.

Zadośćuczynienie

Jednorazowa rekompensata finansowa za doznane krzywdy fizyczne i psychiczne.

Renta

Tymczasowe lub dożywotnie świadczenie z tytułu utraty zdolności do pracy zarobkowej albo zwiększonych potrzeb.
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, która w wyniku wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Dokument stwierdzający sprawcę wypadku

Przy odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu wymagana jest notatka policyjna lub oświadczenie sprawcy wypadku.

Oświadczenie potwierdzające dane osobowe

Istotnym dokumentem jest oświadczenie o danych osobowych lub kopia dowodu osobistego.

Dokumentacja medyczna

Dokumenty z wizyty na SOR-e, dokumenty ze szpitala, od lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów.

Inne dokumenty związane z wypadkiem

Są to m.in. faktury, paragony za zakup leków, sprzętu medycznego. Oświadczenie o utraconym dochodzie, itd.
do 3 lat
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Terminy przedawnień

Zaistniałą szkodę należy zgłosić do ubezpieczyciela jak najszybciej, jednak zgodnie z kodeksem cywilnym poszkodowany ma na to 3 lata od momentu, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie. Po upływie tego terminu sprawa ulega przedawnieniu.

Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Dodatkowe informacje

Co to jest uszczerbek na zdrowiu z OC sprawcy?

Podczas wypadku komunikacyjnego może dojść nie tylko do uszkodzenia pojazdu. Niestety, u poszkodowanych często dochodzi także do uszczerbku na zdrowiu. Stanowi on nieodwracalne i nierokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu z upośledzeniem jego czynności. Może dotyczyć na przykład utraty narządu lub ograniczenia jego funkcji. W takiej sytuacji przysługuje Ci odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Zależnie od konsekwencji wypadku poszkodowani mają także możliwość wnioskowania o zadośćuczynienie i rentę. Dla uzyskania pożądanych świadczeń bardzo duże znaczenie ma udowodnienie doznanych obrażeń ciała oraz innych krzywd niematerialnych, które mają negatywny wpływ na Twoje życie po wypadku. Pomożemy Ci wyegzekwować satysfakcjonującą kwotę odszkodowania. Pomagamy także, kiedy zostało złożone odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, jeśli uszczerbek na zdrowiu został zbagatelizowany przez komisję lekarską.

Komu należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu należy się każdemu poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym. Dotyczy zatem zarówno kierowców – jeśli to nie oni spowodowali wypadek oraz pasażerów samochodów, jak i rowerzystów czy pieszych – w każdym przypadku obowiązuje odszkodowanie za wypadek komunikacyjny. Nie ma znaczenia, czy sprawca posiada wykupioną polisę OC – wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest możliwa do uzyskania także z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Podobnie można wnioskować o odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, jeśli sprawca wypadku zbiegł i nie został odnaleziony. Odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu mogą otrzymywać również współwinni wypadku – wówczas wartość odszkodowania zostaje pomniejszona o stopień winy.

Kiedy należy się odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy zależy od opinii komisji lekarskiej oraz zgromadzonej dokumentacji medycznej. To na tej podstawie podejmowana jest decyzja o przyznaniu odszkodowania. Z kolei wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu determinuje przede wszystkim tabela uszczerbku na zdrowiu. Taki element jest uwzględniony w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia każdego towarzystwa ubezpieczeniowego. Na jej podstawie przyjmuje się, że 1% uszczerbku na zdrowiu stanowi 1% sumy ubezpieczenia.

Ile trwa uzyskiwanie odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu?

U większości ubezpieczycieli wypłata odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu następuje w ciągu 30 dni od zawiadomienia o doznanym uszczerbku. Z różnych przyczyn termin ten może ulec jednak wydłużeniu, na przykład do 90 dni. Zależy to choćby od tego, czy poszkodowany wystosuje odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, ponieważ uszczerbek na zdrowiu jest większy niż kwota oferowana przez TU. Współpracując ze Strefą Odszkodowań, potrzebne Ci środki możesz otrzymać szybciej niż samodzielnie negocjując kwotę odszkodowania z ubezpieczalnią. Prowadzimy negocjacje z firmą ubezpieczeniową, a gdy proces zostaje zakończony, wypłacamy odszkodowanie na Twoje konto.

Kiedy przedawnia się uszczerbek na zdrowiu?

Odzyskiwanie odszkodowań zdrowotnych jest możliwe w ciągu 3 lat od momentu, gdy osoba poszkodowana dowiedziała się o uszczerbku na zdrowiu. Podobnie w kwestii dopłaty, ponieważ nie ma znaczenia czy środki zostały już wypłacone na Twoje konto. Po upływie 3 lat sprawa ulega przedawnieniu, a odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przestaje obowiązywać.

Odwołanie od decyzji przy zaniżonym odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu

Wśród naszych Klientów częsty przypadek stanowi zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu. Na szczęście w takiej sytuacji nie pozostaje się bez wyjścia. W dalszym ciągu można wnioskować o sprawiedliwe odszkodowanie z OC sprawcy za uszczerbek na zdrowiu, starając się o dopłatę do odszkodowania. Jeśli przyznano Ci zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zgłoś się do nas. Naszą specjalnością jest odzyskiwanie odszkodowań zdrowotnych, w szczególności odzyskiwanie odszkodowań z OC sprawcy. Zweryfikujemy bezpłatnie Twoją sprawę i wskażemy, jakie są możliwości ubiegania się o wyższe odszkodowanie.

Jak uzyskać pomoc przy odszkodowaniu za uszczerbek na zdrowiu?

Przysługuje Ci odszkodowanie zdrowotne z OC sprawcy? Zgłoś się do Strefy Odszkodowań, aby otrzymać profesjonalną pomoc. Dzięki nam wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu pozwoli Ci pokryć poniesione koszty i zrekompensuje fizyczne oraz psychiczne cierpienie. Oferujemy Ci bezpłatną konsultację z naszym doradcą. Po wstępnej weryfikacji sprawy i skompletowaniu niezbędnej dokumentacji dotyczącej wypadku możemy podpisać umowę o dochodzenie roszczeń finansowych oraz pełnomocnictwo. W Twoim imieniu zgłosimy szkodę do TU, a w razie potrzeby na podstawie otrzymanej decyzji zwrotnej będziemy prowadzić negocjacje jak również postępowanie sądowe.

Kto wypłaca odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu?

Jeśli chodzi o uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie ma obowiązek wypłacić sprawca wypadku, w wyniku którego ucierpiałeś. Gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, obowiązek ten przejmuje ubezpieczyciel, u którego sprawca wykupił polisę OC. Jeśli jednak tego nie zrobił, środki wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku może wypłacić też ubezpieczyciel, u którego wykupiłeś dobrowolną polisę NNW.

Jak udowodnić uszczerbek na zdrowiu?

Najważniejsze jest w tym celu rzetelne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej doznane obrażenia. Kompletna i pozbawiona błędów dokumentacja medyczna pozwala przyspieszyć proces likwidacji szkody i prawidłowo określić stopień trwałego uszczerbku, co ma wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu. Warto też zabezpieczyć dowody na miejscu zdarzenia i gromadzić rachunki za zakupione leki, prywatne wizyty lekarskie itp.

Jak opisać uszczerbek na zdrowiu?

We wniosku o likwidację szkody powinieneś dokładnie opisać obrażenia ciała, a także wszystkie krzywdy niematerialne, jakich doznałeś w następstwie wypadku. Kluczowe jest szczegółowe uzasadnianie roszczeń i wskazanie, jakie negatywne konsekwencje spowodował wypadek w różnych sferach życia. Pozwoli to ograniczyć ryzyko, że ubezpieczyciel przyzna Ci zaniżone odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu – definicja

Jak głosi definicja, trwały uszczerbek na zdrowiu ma miejsce w sytuacji, gdy wystąpi nieodwracalne i nierokujące poprawy naruszenie sprawności organizmu związane z upośledzeniem jego czynności. Dotyczy to zarówno utraty narządu, jak i ograniczenia jego funkcji.