Odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowanie za odwołany lot

Dlaczego warto?

Czy Twój lot został odwołany? Sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie!

 • Bezpłatna weryfikacja: Możesz zgłosić się do nas, a my ocenimy, czy masz prawo do odszkodowania za odwołany lot.
 • Ocena Twoich możliwości: Mimo ewentualnych zapewnień przewoźnika, istnieje realna szansa na uzyskanie odszkodowania.
 • Kompleksowe wsparcie prawne: Jeśli zajdzie potrzeba podjęcia działań sądowych, nie musisz przechodzić przez ten proces sam. Zapewniamy pełne wsparcie prawne.

Nie zwlekaj! Napisz do nas i sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie za odwołany lot.

Bezpłatna konsultacja

Odszkodowanie za odwołany lot

Komu należy się odszkodowanie?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem WE nr 261/2004, pasażerowie, którym odwołano lot mają prawo do odszkodowania. W zależności od okoliczności oraz długości zaplanowanej trasy, kwota rekompensaty może wynosić od 250 do 600 euro.

Odwołane loty mogą znacząco zakłócić plany podróży, jednak przepisy unijne zapewniają ochronę pasażerom i dają możliwość ubiegania się o odszkodowanie. Na mocy Rozporządzenia UE, pasażerowie odwołanych lotów mogą być uprawnieni do otrzymania rekompensaty finansowej do 600 euro. Aby być uprawnionym do odszkodowania, lot musi zostać odwołany na trasie z UE lub do UE obsługiwanej przez przewoźnika z Unii, a odwołanie nie może wynikać z "wyjątkowych okoliczności" takich jak ekstremalne warunki pogodowe czy strajki. Prawo do odszkodowania istnieje niezależnie od otrzymanych świadczeń, takich jak bony na posiłki czy napoje.

Odszkodowanie za odwołany lot

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Dodatkowe odszkodowanie finansowe dla pasażerów za odwołane loty

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów biletu w przypadku odwołanego lotu
Odszkodowanie za odwołany lot

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jeśli Twój lot został odwołany i chcesz starać się o odszkodowanie, potrzebujesz zgromadzić odpowiednie dokumenty. Należą do nich:

Dokumenty lotnicze

Wśród nich znajdują się potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny, karta pokładowa oraz dowód odwołania lotu.

Dane dotyczące lotu

Informacje dotyczące numeru lotu oraz daty i czas odlotu i przylotu.

Informacja o odwołaniu lotu

Taką informację mają obowiązek przekazać linie lotnicze.
do 1 roku
Odszkodowanie za odwołany lot

Terminy przedawnień

Zgodnie z polskim prawem, roszczenia związane z odwołaniem lotu ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od daty, na którą zaplanowano lot.

Odszkodowanie za odwołany lot

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Przesłanie zapytania

1. Przesłanie zapytania

Wstępna weryfikacja sprawy
Uzupełnienie formularza

2. Uzupełnienie formularza

Klient otrzymuje formularz do uzupełnienia danych lotu
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje pełnomocnictwo i umowę o dochodzenie roszczeń
Odszkodowanie za odwołany lot

Bezpłatna konsultacja

SPRAWDŹ
Odszkodowanie za odwołany lot

Dodatkowe informacje

Jakie są obowiązki linii lotniczej w przypadku odwołania lotu?

W przypadku odwołania lotu, linie lotnicze mają określone obowiązki wobec pasażerów, które wynikają głównie z rozporządzenia WE nr 261/2004. Oto kluczowe obowiązki linii lotniczych:
 1. Informowanie pasażerów: Linie lotnicze są zobowiązane do informowania pasażerów o odwołaniu lotu oraz o ich prawach w związku z tym faktem. Informacja ta powinna być przekazana w sposób jasny i zrozumiały.
 2. Zapewnienie opcji wyboru: Pasażerom przysługuje prawo do wyboru między trzema opcjami:
  • Pełnym zwrotem kosztów biletu w ciągu siedmiu dni, za wszystkie części lotu, które nie zostały odbyte oraz za te części, które zostały odbyte, jeżeli lot nie ma już sensu w związku z pierwotnym planem podróży,
  • Przekierowaniem na inny lot do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym czasie,
  • Przekierowaniem na inny lot do miejsca docelowego w terminie dogodnym dla pasażera, w zależności od dostępnych miejsc.
 3. Zapewnienie opieki: Linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia pasażerom odpowiedniej opieki podczas oczekiwania na lot zastępczy. Obejmuje to posiłki i napoje w zależności od czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu, jeśli jest to konieczne, oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
 4. Wypłata odszkodowania: Pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania za odwołany lot, chyba że linia lotnicza jest w stanie udowodnić, że odwołanie lotu zostało spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, które nie mogły zostać uniknięte nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne środki. Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od długości zaplanowanej trasy oraz czasu, z jakim pasażerowie zostali powiadomieni o odwołaniu.
 5. Oferowanie wsparcia w załatwianiu formalności: W niektórych przypadkach, np. gdy pasażerowie muszą zmieniać loty w trakcie podróży, linie lotnicze powinny pomagać w załatwianiu niezbędnych formalności związanych z przesiadkami.
Obowiązki te mają na celu minimalizację niedogodności dla pasażerów spowodowanych odwołaniem lotu oraz zapewnienie im ochrony i wsparcia w takich sytuacjach. Jeśli napotykasz trudności w dochodzeniu swoich praw lub potrzebujesz wsparcia w negocjacjach z linią lotniczą, nasza firma specjalizująca się w prawach pasażerów lotniczych może Ci pomóc. Zapewniamy profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie dochodzenia odszkodowań.

Jakie odszkodowania za odwołane loty są dostępne dla pasażerów?

Odszkodowania za odwołane loty, dostępne dla pasażerów w ramach rozporządzenia WE nr 261/2004, zależą od kilku czynników, takich jak długość trasy lotu oraz czas, z jakim pasażerowie zostali powiadomieni o odwołaniu. Oto podstawowe kwoty odszkodowań, które mogą przysługiwać pasażerom:
 1. Loty do 1500 km:
  • 250 euro odszkodowania za odwołane loty w obrębie UE.
 2. Loty wewnątrzunijne powyżej 1500 km oraz wszystkie inne loty od 1500 do 3500 km:
  • 400 euro odszkodowania.
 3. Loty nie wewnątrzunijne powyżej 3500 km:
  • 600 euro odszkodowania.
Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach, gdy linia lotnicza jest w stanie zaoferować pasażerom przekierowanie na alternatywny lot, który pozwala im dotrzeć do miejsca docelowego w krótkim czasie po planowanym pierwotnie czasie przybycia, kwota odszkodowania może zostać zmniejszona o 50%. Wyjątki i uwagi:
 • Pasażerowie nie mają prawa do odszkodowania, jeżeli odwołanie lotu zostało spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, które nie mogły zostać uniknięte nawet jeśli podjęto wszelkie rozsądne środki. Do takich okoliczności zaliczają się m.in. ekstremalne warunki pogodowe, niepokoje polityczne, zagrożenia dla bezpieczeństwa, czy strajki pracowników lotniska, które wpływają na operacje lotnicze.
 • Linie lotnicze są zobowiązane do informowania pasażerów o odwołaniu lotu oraz o przysługujących im prawach. Jeśli pasażer został poinformowany o odwołaniu lotu z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem), linia lotnicza nie jest zobowiązana do wypłacenia odszkodowania za odwołany lot.
Ponadto, niezależnie od prawa do odszkodowania, pasażerom przysługuje również prawo do wyboru między pełnym zwrotem kosztów biletu a przekierowaniem na inny lot do miejsca docelowego. Jeśli masz wątpliwości dotyczące swojej sytuacji lub potrzebujesz pomocy w dochodzeniu odszkodowania za odwołany lot, warto rozważyć skorzystanie z usług firm specjalizujących się w prawach pasażerów lotniczych. Nasza firma oferuje wsparcie w tym zakresie, pomagając pasażerom w skutecznym dochodzeniu ich praw.

Jak długo pasażer ma czas na złożenie reklamacji za odwołany lot?

Czas, jaki pasażer ma na złożenie reklamacji za odwołany lot, może różnić się w zależności od kraju i jego lokalnych przepisów. Rozporządzenie WE nr 261/2004 nie określa jednoznacznie terminu przedawnienia roszczeń pasażerów w przypadku odwołanych lotów. W związku z tym, czas na złożenie reklamacji często jest determinowany przez krajowe prawo państwa członkowskiego UE, w którym pasażer decyduje się wnosić swoje roszczenie. W wielu krajach Unii Europejskiej okres ten wynosi zazwyczaj od 2 do 3 lat od daty odwołanego lotu, ale może się różnić – na przykład, w Polsce jest to 1 rok, natomiast w Hiszpanii - do 5 lat. Zaleca się, aby pasażerowie sprawdzili lokalne przepisy dotyczące terminu przedawnienia roszczeń z tytułu odszkodowania za odwołany lot lub skonsultowali się z firmą specjalizującą się w prawach pasażerów lotniczych, aby upewnić się, że ich roszczenie jest złożone w odpowiednim czasie. Aby uniknąć przedawnienia roszczenia, pasażerom zaleca się jak najszybsze podjęcie działań w kierunku złożenia reklamacji po odwołaniu lotu. Warto również pamiętać, że im szybciej rozpoczniesz proces reklamacji, tym szybciej możesz otrzymać ewentualne odszkodowanie za odwołany lot lub zwrot kosztów. Jeśli nie jesteś pewien, jakie kroki podjąć, nasza firma oferuje profesjonalne doradztwo i wsparcie w procesie dochodzenia Twoich praw jako pasażera - zachęcamy do kontaktu.

Co zawiera rozporządzenie WE 261/2004 w kontekście odwołanych lotów?

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lutego 2004 r. ustanawia prawa pasażerów, którzy podróżują w Unii Europejskiej, w przypadku odwołania lotów, dużych opóźnień oraz odmowy przyjęcia na pokład. Oto kluczowe aspekty rozporządzenia w kontekście odwołanych lotów i odszkodowania za odwołane loty:
 1. Prawo do informacji: Linie lotnicze są zobowiązane do informowania pasażerów o ich prawach w przypadku odwołania lotu. Powinny dostarczyć pisemne wyjaśnienia dotyczące dostępnych opcji i procedur reklamacji.
 2. Prawo do opieki: Pasażerowie mają prawo do odpowiedniej opieki w przypadku odwołania lotu. Obejmuje to posiłki i napoje adekwatnie do czasu oczekiwania, zakwaterowanie w hotelu, jeśli jest to konieczne, oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
 3. Zwrot kosztów lub przekierowanie: Pasażerom przysługuje prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu w ciągu siedmiu dni lub przekierowania na inny lot do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym czasie.
 4. Odszkodowanie: Pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania za odwołanie lotu, chyba że:
  • zostali poinformowani o odwołaniu co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem wylotu,
  • zostali poinformowani o odwołaniu między dwoma tygodniami a siedmioma dniami przed planowanym czasem wylotu i zaoferowano im przekierowanie, które pozwala im wylecieć nie więcej niż dwie godziny przed planowanym czasem i dotrzeć do miejsca docelowego mniej niż cztery godziny po planowanym czasie,
  • zostali poinformowani o odwołaniu mniej niż siedem dni przed planowanym czasem wylotu i zaoferowano im przekierowanie, które pozwala im wylecieć nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem i dotrzeć do miejsca docelowego mniej niż dwie godziny po planowanym czasie.
Wysokość odszkodowania za odwołany lot zależy od długości lotu i waha się od 250 do 600 euro.
 1. Wyjątki: Linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłacania odszkodowania za odwołany lot, jeżeli mogą udowodnić, że odwołanie lotu zostało spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, które nie mogły zostać uniknięte nawet jeśli podjęto wszystkie rozsądne środki.
Rozporządzenie WE 261/2004 stanowi o ochronie i prawach pasażerów, gwarantując im wsparcie i rekompensatę w przypadku odwołania lotów przez linie lotnicze.

Jak odzyskać pieniądze za odwołany lot?

Odzyskanie pieniędzy za odwołany lot wymaga podjęcia kilku ważnych kroków, aby upewnić się, że Twoje prawa jako pasażera są respektowane i skutecznie dochodzone. Oto jak możesz postąpić:
 1. Sprawdź swoje prawa: Zapoznaj się z rozporządzeniem WE nr 261/2004, które określa prawa pasażerów w przypadku odwołania lotu. Rozporządzenie to gwarantuje zwrot kosztów biletu lub przekierowanie na inny lot, a w niektórych przypadkach również prawo do odszkodowania za odwołany lot.
 2. Zgromadź niezbędną dokumentację: Przygotuj wszystkie dokumenty związane z Twoją rezerwacją, w tym potwierdzenie rezerwacji, bilety, faktury imienne za dodatkowe wydatki (np. za zakwaterowanie, posiłki, transport), a także wszelkie korespondencje z linią lotniczą dotyczące odwołania lotu.
 3. Skontaktuj się z linią lotniczą: Napisz do linii lotniczej, powołując się na swoje prawa wynikające z rozporządzenia WE nr 261/2004. Poproś o zwrot kosztów biletu lub zaproponuj inne rozwiązanie, takie jak przekierowanie na inny lot. Dołóż odpowiednie dokumenty jako załączniki.
 4. Wyślij wniosek o zwrot kosztów lub odszkodowanie za odwołany lot: Wiele linii lotniczych oferuje specjalne formularze wniosków o zwrot kosztów lub odszkodowanie za odwołany lot dostępne na ich stronach internetowych. Wypełnij wniosek zgodnie z instrukcjami, dołączając wszelką wymaganą dokumentację.
 5. Rozważ skorzystanie z naszej profesjonalnej pomocy: Jeżeli proces odzyskiwania pieniędzy za odwołany lot wydaje się zbyt skomplikowany, linia lotnicza odrzuca Twój wniosek, lub po prostu chcesz zaoszczędzić czas i uniknąć dodatkowego stresu, nasza firma jest tutaj, aby Ci pomóc. Specjalizujemy się w uzyskiwaniu odszkodowań lotniczych i oferujemy kompleksowe wsparcie w procesie odzyskiwania pieniędzy za odwołane loty. Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnej pomocy, która odciąży Cię od formalności i pozwoli skupić się na swoich planach podróży bez niepotrzebnego stresu. Nasz zespół ekspertów jest gotowy, aby pomóc Ci w każdym aspekcie procesu dochodzenia odszkodowania.
Pamiętaj, że komunikacja z linią lotniczą powinna być prowadzona w sposób uporządkowany i oparty na faktach. Zachowaj kopie wszystkich wysłanych dokumentów i korespondencji, gdyż mogą one okazać się niezbędne w dalszym procesie dochodzenia roszczeń.

Jakie koszty mogą być pokryte w przypadku odwołanego lotu?

W przypadku odwołanego lotu, pasażerowie mają prawo nie tylko do odszkodowania za odwołany lot w określonych warunkach, ale również do różnych form wsparcia i rekompensaty za poniesione koszty. Pamiętaj, że wydatki powinny być potwierdzone fakturami imiennymi, jest to kluczowe dla skutecznego ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Linie lotnicze wymagają tych dokumentów jako dowodu na poniesione wydatki. Oto jakie koszty mogą być pokryte:
 1. Zwrot kosztów biletu: Jeśli zdecydujesz się na rezygnację z podróży z powodu odwołania lotu, przysługuje Ci prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu za niewykorzystane odcinki podróży oraz za te odcinki, które zostały już wykorzystane, jeśli lot nie ma już dalszego sensu w związku z Twoimi planami podróży.
 2. Zakwaterowanie i transport: W przypadku konieczności oczekiwania na lot zastępczy następnego dnia, linie lotnicze są zobowiązane do zapewnienia zakwaterowania w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem.
 3. Posiłki i napoje: Linie lotnicze powinny również oferować posiłki i napoje podczas oczekiwania na lot zastępczy, adekwatnie do czasu oczekiwania.
 4. Dostęp do komunikacji: Powinieneś otrzymać możliwość wykonania dwóch telefonów, wysłania wiadomości e-mail lub faksów, aby móc poinformować bliskich o zmianie planów podróży.
 5. Przekierowanie: Jeśli zdecydujesz się kontynuować podróż, masz prawo do przekierowania na inny lot do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym czasie lub w terminie dogodnym dla Ciebie, w zależności od dostępnych miejsc.
Warto pamiętać, że te prawa mają zastosowanie niezależnie od tego, czy przysługuje Ci odszkodowanie za odwołany lot. Odszkodowanie za odwołany lot jest dodatkową formą rekompensaty, która zależy od okoliczności odwołania lotu i jest regulowana przez rozporządzenie WE nr 261/2004. Jeśli napotykasz trudności w uzyskaniu odszkodowania za odwołany lot, rozważ skorzystanie z usług naszej firmy. Profesjonalne wsparcie może znacznie ułatwić proces dochodzenia swoich praw. Skontaktuj się z nami.

Czy za odwołany lot z powodu mgły przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie za odwołany lot, w tym z powodu mgły, jest uregulowane przez rozporządzenie WE nr 261/2004. Zgodnie z tym rozporządzeniem, linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania, jeśli odwołanie lotu wynika z nadzwyczajnych okoliczności, które nie mogły zostać uniknięte nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne środki. Takie nadzwyczajne okoliczności obejmują między innymi ekstremalne warunki pogodowe, w tym gęstą mgłę. Mgła, jako przyczyna odwołania lotu, zazwyczaj jest klasyfikowana jako taka nadzwyczajna okoliczność, ponieważ bezpośrednio wpływa na zdolność widzenia na lotnisku oraz bezpieczeństwo podczas startu i lądowania samolotu. W związku z tym, w większości przypadków, pasażerowie lotów odwołanych wyłącznie z powodu mgły mogą nie mieć prawa do odszkodowania za odwołany lot. Jednak pasażerowie nadal mają prawo do określonej opieki ze strony linii lotniczych, takiej jak posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu, jeśli jest to konieczne, oraz transport między lotniskiem a miejscem zakwaterowania. Ponadto, pasażerowie mogą wybrać między zwrotem pełnych kosztów biletu a przekierowaniem na inny lot do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym czasie.

Kiedy przysługuje odszkodowanie za odwołany lot?

Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje pasażerom w określonych warunkach, zgodnie z rozporządzeniem WE nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Oto kluczowe kryteria, które decydują o prawie do odszkodowania:
 1. Zakres geograficzny lotu: Odszkodowanie za odwołany lot przysługuje za loty odbywające się w całości na terenie Unii Europejskiej, loty wychodzące z UE oraz loty przybywające do UE, jeśli przewoźnikiem jest unijna linia lotnicza.
 2. Powiadomienie o odwołaniu: Jeśli linia lotnicza powiadomiła pasażerów o odwołaniu lotu mniej niż 14 dni przed planowaną datą wylotu, pasażerowie mogą być uprawnieni do odszkodowania za odwołany lot. Szczegółowe wymogi dotyczące terminów powiadomienia różnią się w zależności od czasu powiadomienia i zaplanowanego czasu przybycia na miejsce docelowe.
 3. Przyczyny odwołania: Pasażerowie mają prawo do odszkodowania, chyba że odwołanie lotu wynikało z nadzwyczajnych okoliczności, które wykraczają poza kontrolę linii lotniczej, takich jak ekstremalne warunki pogodowe, strajki kontrolerów ruchu lotniczego lub sytuacje kryzysowe. W takich przypadkach linie lotnicze mogą nie być zobowiązane do wypłaty odszkodowania za odwołany lot.
 4. Rozmiar odszkodowania: Kwota odszkodowania zależy od długości trasy lotu oraz opóźnienia w dotarciu do miejsca docelowego, wynikającego z oferowanego przez linię lotniczą lotu zastępczego. Odszkodowanie za odwołany lot waha się zazwyczaj od 250 do 600 euro.
Pamiętaj, że oprócz odszkodowania, w przypadku odwołania lotu przysługują ci również inne prawa, takie jak prawo do zwrotu kosztów biletu lub przekierowania na inny lot, a także prawo do opieki (np. posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu, jeśli jest to konieczne). Jeśli napotykasz trudności w uzyskaniu odszkodowania bezpośrednio od linii lotniczej lub jeśli proces wydaje się zbyt skomplikowany, możesz skontaktować się z nami. Nasza firma oferuje profesjonalne wsparcie w dochodzeniu odszkodowań lotniczych, pomagając upewnić się, że Twoje prawa jako pasażera są w pełni respektowane i dochowane.

Jakie są najczęstsze przyczyny odwołania lotu?

Najczęstsze przyczyny odwołania lotu mogą być różnorodne i obejmują zarówno czynniki zależne od linii lotniczych, jak i te, na które nie mają one wpływu. Oto kilka z nich:
 1. Złe warunki pogodowe: To jedna z najczęstszych przyczyn odwołania lotów. Silne opady śniegu, burze, huragany czy gęsta mgła mogą poważnie wpłynąć na widoczność oraz bezpieczeństwo startów i lądowań. Dodatkowo, złe warunki pogodowe w jednym miejscu często mają efekt domina, wpływając na wiele innych lotów w sieci.
 2. Problemy techniczne samolotu: Awaria krytycznych systemów samolotu lub konieczność przeprowadzenia nieplanowanych kontroli bezpieczeństwa może skutkować odwołaniem lotu. Linie lotnicze muszą regularnie przeprowadzać przeglądy techniczne floty, ale nieprzewidziane problemy mogą pojawić się w każdej chwili.
 3. Strajki personelu: Strajki personelu lotniczego, w tym pilotów, personelu pokładowego lub kontrolerów ruchu lotniczego, mogą paraliżować normalną działalność lotniska. Strajki te mogą wynikać z negocjacji zbiorowych, warunków pracy lub innych sporów pracowniczych.
 4. Ograniczenia operacyjne lotniska: Czasami lotniska mogą napotkać na ograniczenia, które wpływają na ich zdolność do obsługi lotów, takie jak prace budowlane na pasie startowym lub przeciążenie ruchem lotniczym, co może prowadzić do odwołania lotów.
 5. Nadzwyczajne okoliczności: Nieprzewidziane wydarzenia, takie jak erupcje wulkanów, poważne katastrofy naturalne (np. trzęsienia ziemi, tsunami), pandemie lub ataki terrorystyczne, mogą wymagać masowego odwoływania lotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów.
 6. Problemy z załogą: Ograniczenia dotyczące czasu pracy załogi, choroby personelu lub brak dostępnych członków załogi z innych przyczyn również mogą prowadzić do odwołania lotów. Linie lotnicze mają obowiązek zapewnienia, że ich załogi są wypoczęte i gotowe do pracy, co czasami oznacza konieczność odwołania lotu, jeśli nie można spełnić tych wymogów.
Choć każda z tych sytuacji może być frustrująca dla pasażerów, ważne jest, by pamiętać, że prawa pasażerów w przypadku odwołanych lotów są chronione na mocy rozporządzenia WE 261/2004. W niektórych sytuacjach przysługuje odszkodowanie za odwołany lot, jednakże nadzwyczajne okoliczności mogą zwolnić linie lotnicze z obowiązku jego wypłaty. Jeśli Twój lot został odwołany i nie jesteś pewny, jakie kroki podjąć, aby uzyskać odszkodowanie za odwołany lot, lub chcesz upewnić się, że Twoje prawa są w pełni respektowane, skontaktuj się z naszą firmą. Specjalizujemy się w pomaganiu pasażerom w uzyskiwaniu odszkodowań za odwołane loty, zapewniając profesjonalne wsparcie na każdym etapie procesu.

Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot?

Uzyskanie odszkodowania za odwołany lot wymaga podjęcia kilku kroków, które mogą pomóc w skutecznym dochodzeniu twoich praw:
 1. Zgromadź dokumentację: Zachowaj wszystkie dokumenty związane z twoim lotem, takie jak karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, ewentualne korespondencje z linią lotniczą oraz dowody na poniesione dodatkowe koszty, np. rachunki za posiłki czy nocleg.
 2. Sprawdź swoje prawa: Zapoznaj się z przepisami rozporządzenia WE 261/2004, aby zrozumieć, jakie prawa ci przysługują w przypadku odwołanego lotu. Pamiętaj, że prawo do odszkodowania za odwołany lot zależy od okoliczności odwołania lotu i może być ograniczone w przypadku tzw. nadzwyczajnych okoliczności, takich jak złe warunki pogodowe.
 3. Skontaktuj się z linią lotniczą: Złóż oficjalne zgłoszenie o odszkodowanie za odwołany lot bezpośrednio do linii lotniczej. Wiele linii lotniczych oferuje specjalne formularze online lub adresy e-mail przeznaczone do składania reklamacji.
 4. Przygotuj wniosek: W swoim wniosku o odszkodowanie za odwołany lot wyjaśnij sytuację, powołaj się na swoje prawa na podstawie rozporządzenia WE 261/2004 i określ, jakie świadczenia ci przysługują. Dołącz wszelką istotną dokumentację.
 5. Rozważ wsparcie profesjonalne: Jeśli proces wydaje się skomplikowany lub linia lotnicza odrzuca twoje roszczenie, możesz rozważyć skorzystanie z usług firmy specjalizującej się w dochodzeniu odszkodowań lotniczych. Eksperci mogą pomóc ci w skutecznym dochodzeniu twoich praw i zwiększyć szanse na uzyskanie odszkodowania.
Jeśli proces ubiegania się o odszkodowanie za odwołany lot wydaje się zbyt złożony lub po prostu nie masz czasu, aby samodzielnie się tym zająć, nasza firma oferuje pomoc w tych sprawach. Specjalizujemy się w odszkodowaniach lotniczych i możemy przejąć na siebie cały proces, maksymalizując twoje szanse na szybkie i sprawiedliwe rozwiązanie. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i pozwolić sobie na spokój ducha, wiedząc, że twoja sprawa jest w dobrych rękach.

Jakie prawa przysługują pasażerowi w przypadku odwołanego lotu?

W przypadku odwołanego lotu pasażerom przysługują określone prawa zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 261/2004. Oto najważniejsze z nich:
 1. Prawo do informacji: Linie lotnicze mają obowiązek informować pasażerów o odwołaniu lotu oraz o przysługujących im prawach.
 2. Prawo do odszkodowania: Pasażerowie mogą mieć prawo do odszkodowania za odwołany lot, chyba że odwołanie było spowodowane przez nadzwyczajne okoliczności, które wykraczają poza kontrolę linii lotniczej, takie jak złe warunki pogodowe czy strajki. Wysokość odszkodowania może zależeć od długości zaplanowanej trasy oraz czasu zawiadomienia o odwołaniu.
 3. Prawo do opieki: W przypadku odwołanego lotu, niezależnie od przyczyn, linie lotnicze powinny zapewnić pasażerom odpowiednią opiekę, w tym posiłki, napoje, dostęp do komunikacji, a także zakwaterowanie w hotelu, jeśli jest to konieczne.
 4. Prawo do zwrotu kosztów lub przekierowania: Pasażerowie mają prawo do wyboru między pełnym zwrotem kosztów biletu a przekierowaniem na inny lot do miejsca docelowego w możliwie najkrótszym czasie.
Jeśli potrzebujesz pomocy w skutecznym dochodzeniu odszkodowania za odwołany lot, nasza firma specjalizująca się w odszkodowaniach lotniczych jest do twojej dyspozycji. Zapewniamy kompleksową pomoc w całym procesie, od weryfikacji twoich praw, przez przygotowanie i złożenie wniosku, aż po ewentualne działania prawne. Skontaktuj się z nami, by otrzymać profesjonalne wsparcie i zwiększyć szanse na szybkie uzyskanie należnego odszkodowania za odwołany lot.

Co robić, gdy Twój lot zostanie odwołany?

Gdy Twój lot zostaje odwołany, istnieje kilka kroków, które powinieneś podjąć, aby zminimalizować stres związany z tą sytuacją i upewnić się, że twoje prawa jako pasażera są respektowane:
 1. Uzyskaj informacje od przewoźnika: Skontaktuj się z linią lotniczą, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przyczyn odwołania lotu. Ta wiedza jest kluczowa dla zrozumienia Twoich praw i potencjalnego odszkodowania za odwołany lot.
 2. Poznaj swoje prawa: Zgodnie z rozporządzeniem WE 261/2004, masz prawo do odszkodowania, jeśli odwołanie lotu nie wynikało z nadzwyczajnych okoliczności.
 3. Rozważanie wniosku o odszkodowanie: Masz możliwość samodzielnego wypełnienia i złożenia wniosku o odszkodowanie bezpośrednio do linii lotniczych, proces ten może być czasochłonny i różnić się w zależności od lini lotniczych. Możesz też skorzystać z usług naszej firmy, przejmujemy na siebie cały proces, od przygotowania wniosku po negocjacje z liniami lotniczymi, co pozwala Ci zaoszczędzić czas i uniknąć potencjalnych trudności.
 4. Dokumentacja wydatków: Pamiętaj, aby zachować faktury imienne za wszelkie dodatkowe wydatki, które poniosłeś w wyniku odwołania lotu, np. za zakwaterowanie czy posiłki. Faktury te są niezbędne do ubiegania się o zwrot kosztów.
Jesteśmy tu, aby wspierać Cię w każdym aspekcie procesu dochodzenia odszkodowań za odwołane loty. Skorzystanie z naszych usług gwarantuje profesjonalne podejście i zwiększa szanse na szybkie uzyskanie należnego odszkodowania. Nie wahaj się skontaktować z naszym zespołem ekspertów, aby zapewnić sobie spokój ducha i najlepszą możliwą obsługę.