GENERALI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

GENERALI Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w GENERALI? Realizacja zgłoszenia szkody w GENERALI odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 48 913 913 913  (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://moje.generali.pl/claimonweb/frontend/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
GENERALI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
GENERALI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jakie konsekwencje ma podpisanie ugody z ubezpieczycielem GENERALI?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Należy zatem dobrze zastanowić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces sądowy jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy oraz bardziej skomplikowany. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Zatem w trakcie zawierania ugody z GENERALI powinno się być pewnym co do własnego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczalnię wartości odszkodowania.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od GENERALI?

Czas na zgłoszenie szkody GENERALI różni się w zależności od polisy ubezpieczeniowej, a także paru innych czynników. Przykładowo, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, należy powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od powstania zdarzenia. Znacznie więcej czasu masz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się styczność z czynem zabronionym. Natomiast warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ wyjaśnienie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe również trwa. W GENERALI na wydanie decyzji przewidziano 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela GENERALI?

Dla osób mających w GENERALI ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. Zależnie od rodzaju ubezpieczenia oraz wypadku są jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę opłaca się jednak jak najszybciej zgłosić, bo dzięki temu szybciej uzyska się odszkodowanie. Szczególnie istotne jest, żeby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Trzeba także zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają formę oraz rozmiar szkody. Obowiązkowe jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie własnych danych osobowych i danych innych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź zakładu ubezpieczeniowego.

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w GENERALI?

Zdarzenia takie jak stłuczka samochodem, zalany lokal, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą być objęte ubezpieczeniem w GENERALI. Osoby mające właściwą polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów GENERALI zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo podobnego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Praktycznie można zrobić to online: mailowo albo poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – GENERALI udostępnia go na swojej stronie. Aby zgłosić zdarzenie, można także skontaktować się z GENERALI telefonicznie albo osobiście w oddziale. Należy przesłać towarzystwu ubezpieczeniowemu własne dane osobowe i kompletną dokumentację zdarzenia. Wtedy GENERALI może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Likwidacja szkody GENERALI – na czym polega?

Zdarzenie możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy lub do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w GENERALI, jeśli masz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu GENERALI rozpocznie procedury wyjaśniające, takie jak analiza materiału dowodowego. Na tej podstawie GENERALI przedstawi decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w GENERALI. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymujesz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela GENERALI.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym GENERALI?

Ubezpieczenie stanowi cenne wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. GENERALI oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu lub motocyklu), domu, życia oraz zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Można ubezpieczyć się między innymi od zalania, kradzieży wyposażenia domu, śmierci i wielu innych, nieplanowanych sytuacji mających negatywny wpływ na egzystencję. Dodatkowe finanse zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić rekompensatę doznanych szkód i powrót do statecznego życia.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do GENERALI w kwestii odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla zadecydowania o uznaniu odszkodowania przez GENERALI. W zależności od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w GENERALI mogą się różnić. Przykładowo po kolizji drogowej niezbędna notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń, potrzebne są także zaświadczenia lekarskie. Pobyt w szpitalu też wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zatrzymuj faktury imienne. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze należy poprosić o szczegółową listę wymaganych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w GENERALI.

chevron-down