PROAMA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

PROAMA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w PROAMA? Realizacja zgłoszenia szkody w PROAMA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 815 815 815 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.proama.pl/likwidacja_szkody/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
PROAMA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
PROAMA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Co warto wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym PROAMA?

Ubezpieczenie to wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. PROAMA oferuje rozmaite ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu lub motocyklu), nieruchomości, życia i zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się między innymi od powodzi, uszkodzenia dachu, choroby i wielu podobnych, niezaplanowanych zdarzeń posiadających szkodliwy wpływ na egzystencję. Dodatkowe środki finansowe zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić naprawę zaistniałych szkód oraz powrót do statecznego życia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do PROAMA w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla zadecydowania o przyznaniu odszkodowania przez PROAMA. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w PROAMA różnią się. Przykładowo po kolizji drogowej potrzebne są notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy zdarzenia doznali uszczerbku na zdrowiu, niezbędne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zatrzymuj paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednej teczce. Zawsze warto dopytać o szczegółową listę oczekiwanych dokumentów podczas zgłaszania szkód w PROAMA.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela PROAMA?

Dla osób posiadających w PROAMA ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej i wypadku istnieją jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak zgłosić bezzwłocznie, bo ze względu na to szybciej uzyska się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, by spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba także zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają rodzaj oraz rozmiar szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie własnych danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza praca towarzystwa ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody PROAMA – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do swojego TU. Możesz skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w PROAMA, jeżeli masz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu PROAMA podejmie postępowanie wyjaśniające, jak choćby analiza akt sprawy. Na takiej podstawie PROAMA przedstawi decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w PROAMA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymujesz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela PROAMA.

Czym może skutkować podpisanie ugody z ubezpieczycielem PROAMA?

Zawarcie ugody z ubezpieczycielem oznacza ostateczne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Warto wobec tego dokładnie zastanowić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi opłacalne rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej znacznie dłuższy oraz bardziej skomplikowany. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Zatem w trakcie zawierania ugody z PROAMA należy być pewnym co do indywidualnego usatysfakcjonowania z przedstawionej przez ubezpieczyciela wartości odszkodowania.

Jak wyglądają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w PROAMA?

Sytuacje takie jak kolizja drogowa, zalane mieszkanie, złamana noga czy choroba mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w PROAMA. Osoby posiadające właściwą polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów PROAMA zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub podobnego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Praktycznie można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – PROAMA oferuje go na swoim serwisie. Aby zgłosić szkodę, można również skontaktować się z PROAMA telefonicznie albo osobiście w oddziale. Należy dostarczyć towarzystwu ubezpieczeniowemu własne dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wtedy PROAMA może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Ile masz czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od PROAMA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie PROAMA różni się w zależności od polisy ubezpieczeniowej, a także kilku innych czynników. Na przykład, żeby użyć ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba zgłosić szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, na przykład gdy ma się styczność z czynem karalnym. Mimo to warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ rozpatrywanie sprawy przez ubezpieczyciela też zajmuje czas. W PROAMA na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

chevron-down