HDI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

HDI Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w HDI? Realizacja zgłoszenia szkody w HDI odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 449 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://hdi.pl/pomoc-i-obsluga/zglos-szkode/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
HDI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
HDI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jakie materiały dowodowe należy dostarczyć do HDI w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu odszkodowania przez HDI. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w HDI różnią się. Na przykład po kolizji drogowej niezbędna notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci własne dane osobowe i dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali obrażeń, niezbędne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja też wymaga kompletowania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zachowuj faktury imienne. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto dopytać o szczegółową listę niezbędnych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w HDI.

Jakie konsekwencje ma zawarcie ugody z ubezpieczycielem HDI?

Zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza nieodwołalne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie masz możliwości później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Warto wobec tego dobrze namyślić się, zanim podejmie się taką decyzję. W niektórych przypadkach ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces sądowy jest w porównaniu z nią o wiele dłuższy oraz bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Zatem podczas podpisania ugody z HDI powinno się być pewnym co do własnego usatysfakcjonowania z przedstawionej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

Likwidacja szkody HDI – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w HDI, jeśli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu HDI podejmie czynności wyjaśniające, jak choćby analiza akt sprawy. Na tej podstawie HDI podejmuje decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w HDI. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji uzyskasz na piśmie zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego HDI.

Co opłaca się wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym HDI?

Ubezpieczenie stanowi cenne wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego wydarzenia. HDI oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta albo motocyklu), mieszkania, życia oraz zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru określonego ubezpieczenia różnią się zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się między innymi od zalania, uszkodzenia dachu, choroby i wielu innych, nieplanowanych zdarzeń posiadających negatywny wpływ na życie. Dodatkowe finanse otrzymane poprzez ubezpieczenie mogą znacznie ułatwić rekompensatę doznanych szkód oraz powrót do normalnego życia.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela HDI?

Dla osób posiadających w HDI ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. W zależności od rodzaju polisy i wypadku istnieją jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak zgłosić szybko, bo dzięki temu szybciej uzyska się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, żeby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zgłosić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Należy także nazbierać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają rodzaj i rozmiar szkody. Obowiązkowe jest dokładne opisanie okoliczności, przedstawienie własnych danych osobowych oraz danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak wyglądają zgłoszenie i likwidacja szkody w HDI?

Zdarzenia takie jak kolizja drogowa, zalany lokal, złamana ręka czy choroba mogą być objęte ubezpieczeniem w HDI. Osoby posiadające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów HDI zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Praktycznie można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – HDI prezentuje go na swojej stronie. Aby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z HDI telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przesłać ubezpieczycielowi własne dane osobowe oraz pełną dokumentację zdarzenia. Wtedy HDI może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od HDI?

Czas na zawiadomienie o szkodzie HDI różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu masz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się do czynienia z czynem karalnym. Natomiast warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ rozpatrywanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe również trwa. W HDI na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

chevron-down