BEESAFE: Zgłoszenie i likwidacja szkody

BEESAFE Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w BEESAFE? Realizacja zgłoszenia szkody w BEESAFE odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 500 965 626 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://beesafe.pl/formularz-szkody/oc/start

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
BEESAFE: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
BEESAFE: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Likwidacja szkody BEESAFE – na czym polega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w BEESAFE, jeżeli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Co ważne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w tej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu BEESAFE podejmie czynności wyjaśniające, jak choćby analiza akt sprawy. Na takiej podstawie BEESAFE przedstawi decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w BEESAFE. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymasz na piśmie zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego BEESAFE.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od BEESAFE?

Czas na zawiadomienie o szkodzie BEESAFE różni się w zależności od polisy ubezpieczeniowej, a także paru innych czynników. Na przykład, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu posiadasz, gdy starasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się styczność z przestępstwem. Natomiast warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ rozpatrywanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też zajmuje czas. W BEESAFE na wydanie decyzji przewidziano 30 dni od przesłania zgłoszenia

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do BEESAFE w kwestii odszkodowania?

Materiał dowodowy posiada kluczowe znaczenie dla zadecydowania o uznaniu odszkodowania przez BEESAFE. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w BEESAFE różnią się. Na przykład po kolizji drogowej niezbędne notatka policyjna, zdjęcia i zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci własne dane osobowe i dane o pojeździe. Jeżeli uczestnicy wypadku doznali obrażeń, potrzebne są także zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zatrzymuj paragony. Najlepiej gromadzić wszystko w jednym segregatorze. Zawsze opłaca się poprosić o szczegółową listę oczekiwanych dokumentów podczas zgłaszania szkód w BEESAFE.

Jak wyglądają zgłoszenie i likwidacja szkody w BEESAFE?

Wydarzenia takie jak kolizja drogowa, zalany lokal, złamana noga czy choroba mogą być objęte ubezpieczeniem w BEESAFE. Osoby mające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów BEESAFE zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub podobnego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – BEESAFE udostępnia go na swoim serwisie. Żeby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z BEESAFE telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy dostarczyć ubezpieczycielowi własne dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wówczas BEESAFE może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela BEESAFE?

Dla osób posiadających w BEESAFE ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej oraz wypadku są jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, ponieważ dzięki temu szybciej otrzyma się odszkodowanie. Szczególnie ważne jest, by dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba również nazbierać jak najwięcej danych o zdarzeniu, które potwierdzają formę i wielkość szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych oraz danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza praca towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie konsekwencje ma podpisanie ugody z ubezpieczycielem BEESAFE?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Należy wobec tego dokładnie zastanowić się, zanim się to zrobi. W niektórych przypadkach ugoda to opłacalne rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces sądowy jest względem niej znacznie dłuższy i bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. To znaczy w czasie akceptowania ugody z BEESAFE powinno się być pewnym względem indywidualnego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczalnię kwoty odszkodowania.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym BEESAFE?

Ubezpieczenie stanowi cenne wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. BEESAFE oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, na przykład środka transportu (auta lub motocyklu), domu, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się na przykład od powodzi, kradzieży wyposażenia domu, śmierci i wielu innych, nieplanowanych sytuacji posiadających negatywny wpływ na życie. Finanse zapewnione poprzez ubezpieczenie mogą znacznie ułatwić naprawę zaistniałych szkód oraz powrót do normalnego życia.

chevron-down