INTERRISK: Zgłoszenie i likwidacja szkody

INTERRISK Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w INTERRISK? Realizacja zgłoszenia szkody w INTERRISK odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 575 25 25 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://zgloszenie.interrisk.pl/assetclaim/new

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
INTERRISK: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
INTERRISK: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela INTERRISK?

Dla osób posiadających w INTERRISK ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. Zależnie od rodzaju polisy oraz wypadku są jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak zgłosić szybko, ponieważ dzięki temu szybciej otrzyma się odszkodowanie. Wyjątkowo ważne jest, żeby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Należy także zgromadzić jak najwięcej danych o zdarzeniu, które udowadniają rodzaj oraz rozmiar szkody. Niezbędne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie własnych danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza praca zakładu ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody INTERRISK – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do swojego TU. Możesz skorzystać z bezpośredniej likwidacji szkody w INTERRISK, jeżeli posiadasz u nich własną polisę lub jest to ubezpieczyciel sprawcy. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu INTERRISK podejmie procedury wyjaśniające, takie jak analiza materiału dowodowego. Na takiej podstawie INTERRISK podejmuje decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w INTERRISK. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji uzyskasz pisemne zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego INTERRISK.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od INTERRISK?

Czas na zgłoszenie szkody INTERRISK różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, żeby użyć ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba zgłosić szkodę ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się co najmniej po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi gdy ma się do czynienia z przestępstwem. Jednak warto zgłosić zdarzenie jak najszybciej, bo wyjaśnienie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też zajmuje czas. W INTERRISK na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w INTERRISK?

Zdarzenia takie jak stłuczka samochodem, zalane mieszkanie, złamana ręka czy choroba mogą być objęte ubezpieczeniem w INTERRISK. Osoby posiadające właściwą polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny bezzwłocznie zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów INTERRISK zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo innego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – INTERRISK prezentuje go na swoim serwisie. Żeby zgłosić szkodę, można także skontaktować się z INTERRISK telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu swoje dane osobowe i całą dokumentację zdarzenia. Wtedy INTERRISK może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Co opłaca się wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym INTERRISK?

Ubezpieczenie to wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. INTERRISK oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, na przykład środka transportu (auta lub motocyklu), domu, życia oraz zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się między innymi od zalania, uszkodzenia dachu, śmierci i wielu podobnych, niezaplanowanych sytuacji mających negatywny wpływ na życie. Dodatkowe środki pieniężne zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić rekompensatę doznanych szkód i powrót do normalnego życia.

Jakie konsekwencje ma podpisanie ugody z ubezpieczycielem INTERRISK?

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem oznacza definitywne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dobrze poradzić się, zanim podejmie się taką decyzję. W niektórych przypadkach ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy i bardziej skomplikowany. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Wobec tego w czasie zawierania ugody z INTERRISK należy być pewnym co do własnego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczyciela wartości odszkodowania.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do INTERRISK w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o przyznaniu odszkodowania przez INTERRISK. W zależności od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w INTERRISK mogą się różnić. Na przykład po kolizji drogowej niezbędne notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali obrażeń ciała, niezbędne są też zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, pozostaw rachunki. Najlepiej kompletować wszystko w jednej teczce. Zawsze opłaca się dopytać o szczegółową listę wymaganych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w INTERRISK.

chevron-down