MTU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

MTU Zgłoszenie szkody

MTU - zmieniło się w ERGO Hestia

Informujemy, że zgłaszanie szkód w MTU jest obsługiwane przez ERGO Hestia. W związku z tym, wszystkie szkody należy zgłaszać do ERGO Hestia. Dane kontaktowe oraz informacje na temat zgłaszania i likwidacji szkód można znaleźć na stronie: ERGO HESTIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
MTU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
MTU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Likwidacja szkody MTU – na czym polega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do swojego TU. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w MTU, jeżeli masz u nich własną polisę lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po otrzymaniu zgłoszenia MTU rozpocznie postępowanie wyjaśniające, jak choćby analiza materiału dowodowego. Na takiej podstawie MTU podejmuje decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w MTU. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymujesz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela MTU.

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w MTU?

Zdarzenia takie jak kolizja drogowa, zalany dom, złamana noga czy śmierć mogą być objęte ubezpieczeniem w MTU. Osoby posiadające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny bezzwłocznie zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów MTU zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Najwygodniej można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – MTU oferuje go na swoim serwisie. Żeby zgłosić szkodę, można również skontaktować się z MTU telefonicznie albo osobiście w oddziale. Trzeba przekazać towarzystwu ubezpieczeniowemu własne dane osobowe i całą dokumentację zdarzenia. Wówczas MTU może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym MTU?

Ubezpieczenie to cenne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieszczęśliwego zdarzenia. MTU oferuje różne ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu albo motocyklu), domu, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Można ubezpieczyć się na przykład od powodzi, kradzieży wyposażenia domu, śmierci i wielu podobnych, nieplanowanych zdarzeń mających szkodliwy wpływ na życie. Dodatkowe środki finansowe otrzymane w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić rekompensatę doznanych szkód i powrót do normalnego życia.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od MTU?

Czas na zgłoszenie szkody MTU różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba zgłosić szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie ulega przedawnieniu minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się do czynienia z czynem zabronionym. Jednak opłaca się zgłosić zdarzenie jak najszybciej, bo wyjaśnienie sprawy przez ubezpieczyciela także zajmuje czas. W MTU na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Jakie konsekwencje ma przyjęcie ugody z ubezpieczycielem MTU?

Podpisanie ugody z ubezpieczycielem oznacza ostateczne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dobrze poradzić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi najlepsze rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces sądowy jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy oraz bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. To znaczy w trakcie zawierania ugody z MTU trzeba być pewnym względem indywidualnego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do MTU w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o przyznaniu odszkodowania przez MTU. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w MTU mogą się różnić. Przykładowo po wypadku samochodowym niezbędne notatka policyjna, zdjęcia oraz zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, konieczne są również zaświadczenia lekarskie. Pobyt w szpitalu też wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, uczęszczać na rehabilitację lub wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, pozostaw rachunki. Najlepiej zbierać wszystko w jednej teczce. Zawsze warto poprosić o kompletną listę oczekiwanych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w MTU.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela MTU?

Dla osób mających w MTU ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. W zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej i wypadku są jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, bo ze względu na to szybciej uzyska się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, aby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, bo dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Trzeba również zgromadzić jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają rodzaj oraz rozmiar szkody. Konieczne jest dokładne opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych i danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź towarzystwa ubezpieczeniowego.

chevron-down