BALCIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

BALCIA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w BALCIA? Realizacja zgłoszenia szkody w BALCIA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: +48 22 274 22 22 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.balcia.pl/pl/ubezpieczenia/oc/zgloszenie-poszkodowany/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
BALCIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
BALCIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Co trzeba wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym BALCIA?

Ubezpieczenie to cenne zabezpieczenie finansowe na wypadek nieszczęśliwego wydarzenia. BALCIA oferuje rozmaite ubezpieczenia, na przykład środka transportu (auta lub motocyklu), mieszkania, życia oraz zdrowia, inwestycji czy podróży wakacyjnej. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się na przykład od zalania, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu podobnych, nieprzewidzianych sytuacji mających szkodliwy wpływ na egzystencję. Dodatkowe finanse otrzymane w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić naprawę doznanych szkód oraz powrót do spokojnego życia.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w BALCIA?

Zdarzenia takie jak kolizja drogowa, zalane mieszkanie, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą być objęte ubezpieczeniem w BALCIA. Osoby posiadające właściwą polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów BALCIA zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo innego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Praktycznie można zrobić to online: mailowo albo poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – BALCIA oferuje go na swojej stronie. Żeby zgłosić zdarzenie, można także skontaktować się z BALCIA telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przesłać ubezpieczycielowi własne dane osobowe i całą dokumentację zdarzenia. Wówczas BALCIA może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Likwidacja szkody BALCIA – na czym polega?

Szkodę możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w BALCIA, jeśli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy wypadku. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu BALCIA podejmie czynności wyjaśniające, jak choćby analiza dokumentacji. Na tej podstawie BALCIA podejmuje decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w BALCIA. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymujesz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela BALCIA.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela BALCIA?

Dla osób posiadających w BALCIA ubezpieczenie zgłoszenie szkody jest proste. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej i wypadku są jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, ponieważ dzięki temu szybciej uzyska się odszkodowanie. Szczególnie ważne jest, żeby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba również nazbierać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają formę oraz rozmiar szkody. Niezbędne jest dokładne opisanie okoliczności, podanie własnych danych osobowych oraz danych innych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od BALCIA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie BALCIA różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu masz, gdy ubiegasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się styczność z czynem karalnym. Natomiast warto zgłosić szkodę jak najszybciej, bo wyjaśnienie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też zajmuje czas. W BALCIA na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Jakie materiały dowodowe należy dostarczyć do BALCIA w kwestii odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o przyznaniu odszkodowania przez BALCIA. W zależności od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w BALCIA różnią się. Przykładowo po kolizji drogowej niezbędne notatka policyjna, zdjęcia i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń, konieczne są też zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli musisz kupować leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zatrzymuj paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze należy poprosić o kompletną listę niezbędnych dokumentów podczas zgłaszania szkód w BALCIA.

Czym może skutkować przyjęcie ugody z ubezpieczycielem BALCIA?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza ostateczne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Należy zatem dokładnie namyślić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda to opłacalne rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces sądowy jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy i bardziej zawiły. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może przedstawić wysokość odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. Wobec tego w trakcie podpisania ugody z BALCIA należy być pewnym co do swojego usatysfakcjonowania z przedstawionej przez ubezpieczyciela wartości odszkodowania.

chevron-down