INTER POLSKA UBEZPIECZENIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

INTER POLSKA UBEZPIECZENIA Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA? Realizacja zgłoszenia szkody w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 801 803 000 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://inter-direct.pl/zglos-szkode/

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
INTER POLSKA UBEZPIECZENIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Co warto wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym INTER POLSKA UBEZPIECZENIA?

Ubezpieczenie stanowi cenne wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego wydarzenia. INTER POLSKA UBEZPIECZENIA oferuje rozmaite ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta lub motocyklu), nieruchomości, życia oraz zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różnią się zdarzenia w nim ujęte. Można ubezpieczyć się na przykład od zalania, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu podobnych, niezaplanowanych sytuacji posiadających szkodliwy wpływ na życie. Finanse zapewnione poprzez ubezpieczenie mogą w znacznym stopniu ułatwić naprawę doznanych szkód i powrót do statecznego życia.

Jakie materiały dowodowe należy dostarczyć do INTER POLSKA UBEZPIECZENIA w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla zadecydowania o uznaniu odszkodowania przez INTER POLSKA UBEZPIECZENIA. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA różnią się. Przykładowo po kolizji drogowej niezbędna notatka policyjna, zdjęcia i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i informacje o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, potrzebne są też zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga kompletowania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, chodzić na rehabilitację lub wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zatrzymuj paragony. Najlepiej zbierać wszystko w jednej teczce. Zawsze opłaca się dopytać o kompletną listę niezbędnych dokumentów podczas zgłaszania szkód w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od INTER POLSKA UBEZPIECZENIA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie INTER POLSKA UBEZPIECZENIA różni się zależnie od polisy ubezpieczeniowej, a także paru innych czynników. Na przykład, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu masz, gdy starasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się do czynienia z przestępstwem. Natomiast opłaca się zgłosić szkodę jak najszybciej, bo rozpatrywanie sprawy przez ubezpieczyciela także trwa. W INTER POLSKA UBEZPIECZENIA na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela INTER POLSKA UBEZPIECZENIA?

Dla osób mających w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. Zależnie od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej i wypadku istnieją jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę opłaca się jednak zgłosić bezzwłocznie, bo dzięki temu szybciej otrzyma się odszkodowanie. Bardzo ważne jest, by spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Należy również zgromadzić jak najwięcej danych o zdarzeniu, które udowadniają rodzaj oraz wymiar szkody. Konieczne jest dokładne opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych i danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA?

Sytuacje takie jak wypadek, zalany lokal, złamana ręka czy śmierć mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA. Osoby posiadające dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów INTER POLSKA UBEZPIECZENIA zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo podobnego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Praktycznie można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – INTER POLSKA UBEZPIECZENIA prezentuje go na swojej stronie. Aby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z INTER POLSKA UBEZPIECZENIA telefonicznie albo osobiście w oddziale. Należy przesłać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wówczas INTER POLSKA UBEZPIECZENIA może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Czym może skutkować zawarcie ugody z ubezpieczycielem INTER POLSKA UBEZPIECZENIA?

Przyjęcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Należy wobec tego dokładnie poradzić się, zanim się to zrobi. W niektórych przypadkach ugoda to najlepsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią o wiele dłuższy i bardziej zawiły. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Zatem w trakcie zawierania ugody z INTER POLSKA UBEZPIECZENIA trzeba być pewnym co do indywidualnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

Likwidacja szkody INTER POLSKA UBEZPIECZENIA – na czym polega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA, jeśli masz u nich własną polisę lub jest to ubezpieczyciel sprawcy. Co istotne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po otrzymaniu zgłoszenia INTER POLSKA UBEZPIECZENIA podejmie postępowanie wyjaśniające, takie jak analiza dokumentacji. Na tej podstawie INTER POLSKA UBEZPIECZENIA podejmuje decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w INTER POLSKA UBEZPIECZENIA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymasz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela INTER POLSKA UBEZPIECZENIA.

chevron-down