CONCORDIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

CONCORDIA Zgłoszenie szkody

Concordia - zmieniło się w Generali

Informujemy, że od 30 lipca 2021 r. Concordia połączyło się z Generali. W związku z tym, wszystkie szkody należy zgłaszać do Generali. Dane kontaktowe oraz informacje na temat zgłaszania i likwidacji szkód można znaleźć na stronie: GENERALI: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
CONCORDIA: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Co warto wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym CONCORDIA?

Ubezpieczenie stanowi wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. CONCORDIA oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu albo motocyklu), domu, życia oraz zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się między innymi od zalania, kradzieży wyposażenia domu, choroby i wielu podobnych, niezaplanowanych zdarzeń posiadających negatywny wpływ na egzystencję. Finanse zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić rekompensatę zaistniałych szkód oraz powrót do normalnego życia.

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w CONCORDIA?

Wydarzenia takie jak kolizja drogowa, zalany lokal, złamana noga czy choroba mogą być objęte ubezpieczeniem w CONCORDIA. Osoby mające odpowiednią polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu ubezpieczycielowi. Dla klientów CONCORDIA zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo podobnego zdarzenia może odbyć się na kilka różnych sposobów. Najwygodniej można zrobić to online: mailowo albo poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – CONCORDIA oferuje go na swoim serwisie. Aby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z CONCORDIA telefonicznie albo osobiście w oddziale. Trzeba dostarczyć ubezpieczycielowi własne dane osobowe i kompletną dokumentację zdarzenia. Wówczas CONCORDIA może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Jakie konsekwencje ma zawarcie ugody z ubezpieczycielem CONCORDIA?

Podpisanie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza ostateczne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie możesz później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Należy wobec tego dobrze zastanowić się, zanim podejmie się taką decyzję. Niekiedy ugoda to najlepsze rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy i bardziej zawiły. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaoferować wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Wobec tego w czasie akceptowania ugody z CONCORDIA trzeba być pewnym co do własnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela wartości odszkodowania.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela CONCORDIA?

Dla osób posiadających w CONCORDIA ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. W zależności od rodzaju polisy oraz wypadku występują jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak zgłosić szybko, bo dzięki temu szybciej otrzyma się odszkodowanie. Szczególnie ważne jest, aby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zgłosić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba także nazbierać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają rodzaj i wielkość szkody. Niezbędne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych i danych innych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza praca towarzystwa ubezpieczeniowego.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od CONCORDIA?

Czas na zawiadomienie o szkodzie CONCORDIA różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Na przykład, żeby użyć ubezpieczenia autocasco albo NNW, należy zgłosić szkodę ubezpieczyciela do 7 dni od powstania zdarzenia. Znacznie więcej czasu masz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się styczność z przestępstwem. Natomiast opłaca się zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ rozpatrywanie sprawy przez ubezpieczyciela również zajmuje czas. W CONCORDIA na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do CONCORDIA w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o uznaniu odszkodowania przez CONCORDIA. W zależności od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w CONCORDIA mogą się różnić. Na przykład po kolizji drogowej niezbędna notatka policyjna, fotografie oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali uszczerbku na zdrowiu, niezbędne są też zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja również wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zatrzymuj paragony. Najlepiej zbierać wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto poprosić o kompletną listę oczekiwanych dokumentów podczas zgłaszania szkód w CONCORDIA.

Likwidacja szkody CONCORDIA – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w CONCORDIA, jeśli masz u nich własne ubezpieczenie lub jest to ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Co istotne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie rzutuje na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz współpracować tylko z jedną ubezpieczalnią. Po zawiadomieniu CONCORDIA rozpocznie procedury wyjaśniające, jak choćby analiza akt sprawy. Na takiej podstawie CONCORDIA podejmuje decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w CONCORDIA. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków uzyskasz na piśmie zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego CONCORDIA.

chevron-down