AEGON: Zgłoszenie i likwidacja szkody

AEGON Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w AEGON? Realizacja zgłoszenia szkody w AEGON odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia:  22 592 10 00 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.aegon.pl/zgloszenie_zdarzenia/

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
AEGON: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Likwidacja szkody AEGON – jak przebiega?

Szkodę możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do własnego TU. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w AEGON, jeżeli posiadasz u nich polisę ubezpieczeniową lub jest to ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Co istotne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość Twoich składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po otrzymaniu zgłoszenia AEGON podejmie postępowanie wyjaśniające, jak choćby analiza akt sprawy. Na tej podstawie AEGON podejmie decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w AEGON. Czyli przyznanie odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdym z tych przypadków otrzymasz pisemne zawiadomienie o decyzji zakładu ubezpieczeniowego AEGON.

Czym może skutkować podpisanie ugody z ubezpieczycielem AEGON?

Zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Po podpisaniu takiego dokumentu nie masz możliwości później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dokładnie namyślić się, zanim podejmie się taką decyzję. W niektórych przypadkach ugoda stanowi najlepsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią znacznie dłuższy i bardziej zawiły. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Wobec tego w czasie zawierania ugody z AEGON powinno się być pewnym co do swojego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela kwoty odszkodowania.

Ile masz czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od AEGON?

Czas na zawiadomienie o szkodzie AEGON różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także kilku innych czynników. Na przykład, aby skorzystać z ubezpieczenia autocasco lub NNW, trzeba powiadomić o szkodzie towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od powstania zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. W niektórych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się do czynienia z czynem karalnym. Natomiast opłaca się zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ wyjaśnienie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też zajmuje czas. W AEGON na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

Jak wyglądają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w AEGON?

Sytuacje takie jak wypadek, zalany lokal, złamana noga czy pobyt w szpitalu mogą być objęte ubezpieczeniem w AEGON. Osoby dysponujące odpowiednią polisę ubezpieczeniową, które doświadczyły takie zdarzenia, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów AEGON zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – AEGON oferuje go na swojej stronie. Aby zgłosić zdarzenie, można także skontaktować się z AEGON telefonicznie albo osobiście w oddziale. Należy dostarczyć ubezpieczycielowi swoje dane osobowe oraz pełną dokumentację zdarzenia. Wówczas AEGON może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Jakie materiały dowodowe należy dostarczyć do AEGON w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o uznaniu odszkodowania przez AEGON. W zależności od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w AEGON różnią się. Przykładowo po kolizji drogowej niezbędne notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci swoje dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń, potrzebne są też zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz kupować leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w określony sprzęt medyczny, zatrzymuj faktury imienne. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto dopytać o kompletną listę wymaganych dokumentów podczas zgłaszania szkód w AEGON.

Co opłaca się wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym AEGON?

Ubezpieczenie to wartościowe wsparcie finansowe na wypadek nieszczęśliwego wydarzenia. AEGON oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, między innymi środka transportu (auta albo motocyklu), domu, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różnią się zdarzenia w nim ujęte. Możliwe jest ubezpieczenie się na przykład od zalania, uszkodzenia dachu, choroby i wielu podobnych, niezaplanowanych zdarzeń posiadających szkodliwy wpływ na życie. Finanse zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić naprawę doznanych szkód oraz powrót do spokojnego życia.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela AEGON?

Dla osób posiadających w AEGON ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. W zależności od rodzaju ubezpieczenia oraz wypadku istnieją jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak zgłosić bezzwłocznie, bo dzięki temu szybciej otrzyma się odszkodowanie. Bardzo ważne jest, żeby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zrobić to pisemnie, ponieważ dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba także nazbierać jak najwięcej danych o zdarzeniu, które udowadniają formę i wymiar szkody. Obowiązkowe jest szczegółowe opisanie okoliczności, przedstawienie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź zakładu ubezpieczeniowego.

chevron-down