TUW: Zgłoszenie i likwidacja szkody

TUW Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w TUW? Realizacja zgłoszenia szkody w TUW odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 545 39 50 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://tuw.pl/zglos-szkode/

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
TUW: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
TUW: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jakie konsekwencje ma zawarcie ugody z ubezpieczycielem TUW?

Przyjęcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza definitywne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto wobec tego dokładnie zastanowić się, zanim podejmie się taką decyzję. W niektórych przypadkach ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią o wiele dłuższy oraz bardziej zawiły. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować kwotę odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Zatem podczas podpisania ugody z TUW powinno się być pewnym co do swojego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela sumy odszkodowania.

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od TUW?

Czas na zgłoszenie szkody TUW różni się w zależności od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Przykładowo, aby użyć ubezpieczenia autocasco albo NNW, należy zgłosić szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie ulega przedawnieniu co najmniej po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi kiedy ma się do czynienia z przestępstwem. Mimo to warto zgłosić szkodę jak najszybciej, ponieważ wyjaśnienie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe także zajmuje czas. W TUW na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od przesłania zgłoszenia.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w TUW?

Wydarzenia takie jak wypadek, zalany lokal, złamana ręka czy choroba mogą być objęte ubezpieczeniem w TUW. Osoby mające odpowiednią polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny bezzwłocznie zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów TUW zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo podobnego zdarzenia jest możliwe na kilka różnych sposobów. Praktycznie można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez dedykowany formularz zgłoszenia szkody – TUW prezentuje go na swoim serwisie. Aby zgłosić szkodę, można także skontaktować się z TUW telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przekazać ubezpieczycielowi własne dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wtedy TUW może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela TUW?

Dla osób posiadających w TUW ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. Zależnie od rodzaju polisy i wypadku występują jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, bo ze względu na to szybciej otrzyma się odszkodowanie. Wyjątkowo ważne jest, by dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, bo dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Należy także zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają formę i wielkość szkody. Obowiązkowe jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź zakładu ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody TUW – na czym polega?

Zdarzenie możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy lub do swojego towarzystwa ubezpieczeniowego. Masz możliwość skorzystania z bezpośredniej likwidacji szkody w TUW, jeżeli masz u nich własne ubezpieczenie lub jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu TUW rozpocznie postępowanie wyjaśniające, takie jak analiza akt sprawy. Na takiej podstawie TUW podejmuje decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w TUW. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji uzyskasz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela TUW.

Co opłaca się wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym TUW?

Ubezpieczenie stanowi cenne zabezpieczenie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. TUW oferuje zróżnicowane ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu albo motocyklu), domu, życia i zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. W zależności od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się między innymi od zalania, uszkodzenia dachu, choroby i wielu innych, nieplanowanych zdarzeń posiadających szkodliwy wpływ na egzystencję. Dodatkowe pieniądze otrzymane poprzez ubezpieczenie mogą w znacznym stopniu ułatwić rekompensatę zaistniałych szkód i powrót do normalnego życia.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do TUW w kwestii odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o uznaniu odszkodowania przez TUW. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w TUW mogą się różnić. Przykładowo po kolizji drogowej niezbędna notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Osoba odpowiedzialna za wypadek musi podać Ci swoje dane osobowe oraz informacje o pojeździe. Jeżeli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń ciała, potrzebne są też zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga zbierania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zatrzymuj faktury imienne. Najlepiej kompletować wszystko w jednej teczce. Zawsze opłaca się dopytać o szczegółową listę wymaganych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w TUW.

chevron-down