Odwołanie od decyzji MTU

MTU Odwołanie od decyzji

Nie zgadzasz się z decyzją ubezpieczyciela dotyczącą odszkodowania? Pamiętaj, że masz prawo do odwołania od decyzji MTU. Możesz to zrobić samodzielnie, ale proces ten może być skomplikowany i czasochłonny.

Innym, często skuteczniejszym rozwiązaniem, jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy, jak nasza. Dysponujemy doświadczonymi ekspertami, którzy pomogą Ci przygotować niezbędne dokumenty i przeprowadzą Cię przez cały proces odwołania.

Nie akceptuj decyzji, która Ci się nie podoba. Skorzystaj z naszej pomocy, aby efektywnie odwołać się od decyzji i uzyskać adekwatne odszkodowanie, które Ci się należy!

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
Odwołanie od decyzji MTU

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
Odwołanie od decyzji MTU

Dodatkowe informacje

Co zrobić, gdy MTU nie chce wypłacić odszkodowania?

Najbardziej stresująca sytuacja dla ubezpieczonego to taka, gdy MTU nie chce wypłacić odszkodowania. Dzieje się tak, gdy ubezpieczyciel uzna, że całkowita wina za wystąpienie szkody leży po Twojej stronie. Wówczas uznaje się Ciebie za sprawcę wypadku, ale nie tylko. Możesz też nie być sprawcą, ale określona szkoda mimo to może stanowić Twoją odpowiedzialność. W takim przypadku jednak nie wszystko przekreślone – nie warto się poddawać i reklamacja do TU nadal jest możliwa. Skorzystaj z pomocy Strefy Odszkodowań. Wskażemy kontrargumenty, które przemawiają na Twoją korzyść. Udowodnimy, że przyczyna wydania decyzji odmownej jest niewłaściwa. Współpracujemy z szeregiem specjalistów, którzy ułatwią to przedsięwzięcie. W ostateczności mamy możliwość wnieść sprawę do sądu. Odzyskiwanie odszkodowań z MTU stanowi naszą specjalność.

Co w przypadku przyznania za niskiej wyceny szkody albo zaniżonego odszkodowania?

Sytuacja, w której kwota odszkodowania jest niewystarczająca stanowi naprawdę popularne zdarzenie. Wyjątkowo często spotykane jest zaniżone odszkodowanie z OC sprawcy MTU. Wystarczy, że MTU uzna uszkodzenie pojazdu za szkodę całkowitą. Wówczas suma odszkodowania to wartość auta z dnia wypadku, minus wartość wraku – zazwyczaj niemożliwa do uzyskania. Należy rozważyć również odwołanie od decyzji MTU przy uszczerbku na zdrowiu. MTU nie zawsze bierze pod uwagę wszystkie koszty związane z leczeniem i rehabilitacją. Szczególnie ważne jest odwołanie od decyzji MTU przy trwałym uszczerbku na zdrowiu, którego konsekwencje mają wpływ na całe życie poszkodowanego. Za niskie odszkodowanie z MTU może w tej sytuacji uniemożliwiać normalne funkcjonowanie osobie niepełnosprawnej. Jeżeli dotyczy Cię zaniżona wycena szkody przez MTU, w pierwszej kolejności zbierz wszystkie dokumenty związane ze szkodą, między innymi faktury za naprawy, wyceny uszkodzonych części auta, fotografie samochodu sprzed kolizji, dokumenty z warsztatów samochodowych potwierdzające brak wcześniejszych uszkodzeń. Rekomendujemy także korzystanie z pomocy prywatnego rzeczoznawcy. Analogicznie warto nawiązać współpracę ze Strefą Odszkodowań – zweryfikujemy kosztorys napisany przez ubezpieczyciela, udzielimy pomocy w kompletowaniu dokumentów i dowiedziemy rzeczywistej wartości odszkodowania.

Ile jest czasu, żeby odwołać się od decyzji MTU?

Podczas gdy ubezpieczalnia posiada 30 dni na decyzję o odszkodowaniu, termin na odwołanie od decyzji MTU dla poszkodowanego jest o wiele dłuższy. To aż 3 lata, a jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa: 20 lat. Warto mieć tego świadomość, bo uzyskanie środków od MTU nie przekreśla możliwości odwołania się od stanowiska ubezpieczalni na przykład po kilku latach, kiedy dowiesz się, że przysługuje Ci wyższe odszkodowanie. MTU rozpatruje Twoje odwołanie na ogół w ciągu 30-60 dni roboczych.

Jaki jest czas oczekiwania na odszkodowanie z MTU?

Zgodnie z prawem MTU posiada do 30 dni na wydanie decyzji na temat odszkodowania. W konsekwencji do 30 dni od terminu zgłoszenia wypadku dostaniesz środki albo dowiesz się, że MTU nie chce wypłacić odszkodowania. Wtedy zależnie od usatysfakcjonowania decyzją ubezpieczalni możesz przystąpić do działania.

Odwołanie od decyzji MTU – w jakich przypadkach warto?

Negatywna albo rozczarowująca pod względem kwoty decyzja MTU nie przekreśla Twojego prawa do uzyskania należnego odszkodowania. Miej świadomość, że MTU może wykorzystywać to, że działasz we własnym imieniu oraz bez wsparcia prawnika. W takim przypadku ubezpieczyciel może wydać bezpodstawną decyzję odmowną lub specjalnie zaniżyć odszkodowanie, bo liczy, że to zaakceptujesz. Na szczęście istnieje prawo, aby przedstawić odwołanie od decyzji MTU.

Jak się odwołać od decyzji MTU?

W kwestii umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym odwołanie do MTU możesz złożyć ustnie albo pisemnie, jednak zawsze rekomendujemy odwoływanie się na piśmie – dzięki temu posiadasz swoje udokumentowane stanowisko. W takim celu najlepiej skorzystać z działu reklamacji MTU, który wskazuje preferowaną formę korespondencji: pocztową lub elektroniczną. Jeśli wysyłasz odwołanie od odszkodowania MTU pocztą, zadbaj o przesyłkę poleconą za potwierdzeniem odbioru. Z kolei w przypadku odwołania od decyzji MTU mailowo poproś o wiadomość zwrotną w celu potwierdzenia otrzymania odwołania. Zachowaj kopie tego, co wysyłasz.

Jak napisać reklamację do MTU? Sprawdź przykład odwołania od decyzji MTU

Nie ma czegoś takiego jak uniwersalny wzór na odwołanie od decyzji MTU. Wiele zależy od zawartej polisy ubezpieczeniowej oraz charakteru zdarzenia, jego konsekwencji i konkretnych okoliczności. Na pewno jednak odwołanie musi zawierać kluczowe dane: adresowe, dane ubezpieczyciela, przypisany numer szkody, uzasadnienie, podpis i numer konta bankowego do wypłaty środków. Udostępniamy ich pełną listę. Przemyśl swoje kontrargumenty. Określ, dlaczego nie podzielasz decyzji MTU. Koniecznie dołącz wszelkie dokumenty, które popierają Twoją argumentację, na przykład zdjęcia, rachunki, opinie itd. Pamiętaj, że pełna dokumentacja ma wyraźny wpływ na prędkość rozpatrywania Twojej sprawy.

chevron-down