PRU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

PRU Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w PRU? Realizacja zgłoszenia szkody w PRU odbywa się w następujący sposób:

Online:

  • Infolinia: 801 386 000 (opłata zgodna z taryfą operatora)

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
PRU: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela PRU?

Dla osób mających w PRU ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. W zależności od rodzaju polisy oraz wypadku są jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, ponieważ ze względu na to szybciej dostanie się odszkodowanie. Wyjątkowo istotne jest, by spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze opłaca się zrobić to pisemnie, bo dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Należy również zgromadzić jak najwięcej danych o zdarzeniu, które potwierdzają formę oraz rozmiar szkody. Konieczne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza informacja zwrotna towarzystwa ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody PRU – jak przebiega?

Szkodę możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku lub do swojego TU. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w PRU, jeśli posiadasz u nich własną polisę lub jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Co istotne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeżeli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po otrzymaniu zgłoszenia PRU podejmie postępowanie wyjaśniające, takie jak analiza dokumentacji. Na takiej podstawie PRU podejmie decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w PRU. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymujesz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela PRU.

Czym może skutkować przyjęcie ugody z ubezpieczycielem PRU?

Zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza ostateczne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie możesz później uzyskać dopłaty do odszkodowania, nawet przed sądem. Warto zatem dokładnie zastanowić się, zanim podejmie się taką decyzję. Niekiedy ugoda to najlepsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces sądowy jest względem niej znacznie dłuższy oraz bardziej zawiły. Kiedy indziej ubezpieczyciel może zaoferować wysokość odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. Wobec tego w czasie zawierania ugody z PRU trzeba być pewnym względem swojego usatysfakcjonowania z zaoferowanej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

Jakie materiały dowodowe trzeba dostarczyć do PRU w sprawie odszkodowania?

Materiał dowodowy ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o uznaniu odszkodowania przez PRU. Zależnie od sprawy oraz polisy dokumenty do likwidacji szkody w PRU różnią się. Na przykład po wypadku samochodowym niezbędne notatka policyjna, zdjęcia oraz zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci własne dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali obrażeń ciała, konieczne są również zaświadczenia lekarskie. Pobyt w szpitalu też wymaga kompletowania dokumentacji medycznej. Jeżeli musisz zażywać leki, chodzić na rehabilitację albo wyposażyć się w specjalny sprzęt medyczny, pozostaw rachunki. Najlepiej kompletować wszystko w jednej teczce. Zawsze opłaca się poprosić o kompletną listę wymaganych dokumentów podczas zgłaszania szkód w PRU.

Jak przebiegają zgłoszenie oraz likwidacja szkody w PRU?

Wydarzenia takie jak kolizja drogowa, zalane mieszkanie, złamana ręka czy śmierć mogą wchodzić w zakres ubezpieczenia w PRU. Osoby mające właściwą polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny jak najszybciej zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów PRU zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo innego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Praktycznie można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – PRU oferuje go na swoim serwisie. Aby zgłosić zdarzenie, można także skontaktować się z PRU telefonicznie lub osobiście w oddziale. Trzeba przekazać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe oraz kompletną dokumentację zdarzenia. Wtedy PRU może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym PRU?

Ubezpieczenie to wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. PRU oferuje rozmaite ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu albo motocyklu), mieszkania, życia i zdrowia, emerytury czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się na przykład od powodzi, kradzieży wyposażenia domu, śmierci i wielu innych, nieprzewidzianych sytuacji posiadających szkodliwy wpływ na egzystencję. Dodatkowe finanse zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić rekompensatę zaistniałych szkód i powrót do normalnego życia.

Ile jest czasu na zgłoszenie szkody i odszkodowanie od PRU?

Czas na zgłoszenie szkody PRU różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także paru innych czynników. Na przykład, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco albo NNW, trzeba zgłosić szkodę towarzystwo ubezpieczeniowe do 7 dni od powstania zdarzenia. O wiele więcej czasu posiadasz, gdy ubiegasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wtedy zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, na przykład kiedy ma się styczność z czynem zabronionym. Jednak warto zgłosić szkodę jak najszybciej, bo wyjaśnienie sprawy przez ubezpieczyciela również zajmuje czas. W PRU na wydanie decyzji oczekuje się 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

chevron-down