NATIONALE NEDERLANDEN: Zgłoszenie i likwidacja szkody

NATIONALE NEDERLANDEN Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w NATIONALE NEDERLANDEN? Realizacja zgłoszenia szkody w NATIONALE NEDERLANDEN odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 522 71 24 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://www.nn.pl/zglos-zdarzenie.html

Strefa Odszkodowań w liczbach

Co miesiąc pomagamy
200
osobom
Oferujemy ponad
10
usług
Mamy już
12 lat
doświadczenia
NATIONALE NEDERLANDEN: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w NATIONALE NEDERLANDEN?

Zdarzenia takie jak kolizja drogowa, zalany lokal, złamana noga czy śmierć mogą być objęte ubezpieczeniem w NATIONALE NEDERLANDEN. Osoby dysponujące dopasowaną polisę ubezpieczeniową, które ich doznały, powinny bezzwłocznie zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów NATIONALE NEDERLANDEN zgłoszenie szkody komunikacyjnej albo podobnego zdarzenia może odbyć się na kilka odmiennych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo lub poprzez właściwy formularz zgłoszenia szkody – NATIONALE NEDERLANDEN udostępnia go na swojej stronie. Żeby zgłosić zdarzenie, można również skontaktować się z NATIONALE NEDERLANDEN telefonicznie lub osobiście w oddziale. Należy przesłać towarzystwu ubezpieczeniowemu własne dane osobowe i całą dokumentację zdarzenia. Wówczas NATIONALE NEDERLANDEN może rozpocząć postępowanie w sprawie likwidacji szkody.

Jak zgłosić wystąpienie szkody do ubezpieczyciela NATIONALE NEDERLANDEN?

Dla osób mających w NATIONALE NEDERLANDEN ubezpieczenie zgłoszenie szkody przebiega szybko i sprawnie. Zależnie od rodzaju ubezpieczenia oraz wypadku występują jednak różne procedury. Sytuację wywołującą szkodę opłaca się jednak jak najszybciej zgłosić, bo dzięki temu szybciej uzyska się odszkodowanie. Bardzo ważne jest, żeby dotrzymać obowiązku terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, ponieważ dokument z datą stanowi dowód w sprawie. Trzeba również nazbierać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które udowadniają formę i rozmiar szkody. Niezbędne jest szczegółowe opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych i danych pozostałych uczestników. Im dokładniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź towarzystwa ubezpieczeniowego.

Jakie dokumenty należy dostarczyć do NATIONALE NEDERLANDEN w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia o uznaniu odszkodowania przez NATIONALE NEDERLANDEN. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w NATIONALE NEDERLANDEN różnią się. Na przykład po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe i dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy wypadku doznali uszczerbku na zdrowiu, potrzebne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja też wymaga gromadzenia dokumentacji medycznej. Jeśli musisz zażywać leki, uczęszczać na rehabilitację lub wyposażyć się w konkretny sprzęt medyczny, zachowuj paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednej teczce. Zawsze warto dopytać o szczegółową listę wymaganych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w NATIONALE NEDERLANDEN.

Ile jest czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od NATIONALE NEDERLANDEN?

Czas na zgłoszenie szkody NATIONALE NEDERLANDEN różni się zależnie od polisy ubezpieczeniowej, a także kilku innych czynników. Na przykład, aby użyć ubezpieczenia autocasco lub NNW, trzeba powiadomić o szkodzie ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od wystąpienia zdarzenia. Znacznie więcej czasu posiadasz, gdy starasz się o odszkodowanie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się co najmniej po 3 latach. W pewnych przypadkach czas jest dłuższy, między innymi gdy ma się styczność z przestępstwem. Jednak opłaca się zgłosić zdarzenie jak najszybciej, ponieważ analizowanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe też zajmuje czas. W NATIONALE NEDERLANDEN na wydanie decyzji przewidziano 30 dni od uzyskania zgłoszenia.

Likwidacja szkody NATIONALE NEDERLANDEN – jak przebiega?

Wypadek możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do swojego TU. Możesz skorzystać z szybkiej likwidacji szkody w NATIONALE NEDERLANDEN, jeżeli masz u nich własne ubezpieczenie lub jest to towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy. Co ważne, likwidacja szkody u swojego ubezpieczyciela nie ma wpływu na wysokość Twoich składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Miej na uwadze, że w tej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po zawiadomieniu NATIONALE NEDERLANDEN rozpocznie procedury wyjaśniające, takie jak analiza akt sprawy. Na takiej podstawie NATIONALE NEDERLANDEN podejmuje decyzję odszkodowawczą odnoszącą się do likwidacji szkody w NATIONALE NEDERLANDEN. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie albo odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymasz pisemne zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela NATIONALE NEDERLANDEN.

Co trzeba wiedzieć podczas współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym NATIONALE NEDERLANDEN?

Ubezpieczenie to wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia. NATIONALE NEDERLANDEN oferuje rozmaite ubezpieczenia, na przykład środka transportu (samochodu lub motocyklu), mieszkania, życia i zdrowia, inwestycji czy wyjazdu wakacyjnego. Zależnie od wyboru określonego ubezpieczenia różne są zdarzenia w nim ujęte. Można ubezpieczyć się na przykład od zalania, uszkodzenia dachu, śmierci i wielu innych, nieplanowanych sytuacji mających negatywny wpływ na egzystencję. Dodatkowe pieniądze zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą w znacznym stopniu ułatwić rekompensatę doznanych szkód i powrót do spokojnego życia.

Czym może skutkować zawarcie ugody z ubezpieczycielem NATIONALE NEDERLANDEN?

Zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza nieodwołalne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie masz możliwości później wnioskować o wyższe odszkodowanie, nawet przed sądem. Warto wobec tego dokładnie zastanowić się, zanim się to zrobi. Niekiedy ugoda stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie – skraca czas wypłaty odszkodowania. Proces przed sądem jest w porównaniu z nią o wiele dłuższy oraz bardziej zawiły. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaoferować wysokość odszkodowania, która nie jest najwyższą możliwą do uzyskania. To znaczy podczas podpisania ugody z NATIONALE NEDERLANDEN trzeba być pewnym, co do indywidualnego usatysfakcjonowania z przedstawionej przez ubezpieczalnię sumy odszkodowania.

chevron-down