Zwrot kosztów i odszkodowanie: Turkish Airlines

Zwrot kosztów i odszkodowanie: Turkish Airlines
Turkish Airlines

Zwrot kosztów i odszkodowania lotnicze

Czy napotkałeś na problemy podczas lotu z Turkish Airlines? Czy wiesz, że może przysługiwać Ci zwrot kosztów i odszkodowanie za opóźnienie, odwołanie, przyśpieszenie lotu lub w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu?

Zachęcamy do kontaktu z nami, bezpłatnie zweryfikujemy Twój przypadek i pomożemy w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych Turkish Airlines, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

Turkish Airlines: Odszkodowanie za opóźniony lot

Opóźniony lot

Turkish Airlines: Odszkodowanie za odwołany lot

Odwołany lot

Turkish Airlines: Odszkodowanie za przyśpieszony lot

Przyśpieszony lot

Turkish Airlines: Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład (overbooking)

Odmowa wstępu na pokład

Turkish Airlines

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Długość lotu Odszkdoowanie (bezpłatna weryfikacja)
do 1 500 km Odszkodowanie:
250 €
do 3 500 km Odszkodowanie:
400 €
powyżej 3 500 km Odszkodowanie:
600 €
Turkish Airlines

Dodatkowe informacje

Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot Turkish Airlines (flight delayed)?

Jeżeli doświadczyłeś opóźnienia na lotach Turkish Airlines przekraczającego 3 godziny, przysługuje Ci prawo do odszkodowania zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Możesz otrzymać od 250 do 600 euro w zależności od długości lotu. W takich sytuacjach Turkish Airlines ma obowiązek zapewnić Ci wsparcie, które może obejmować posiłki, napoje, a nawet zakwaterowanie i transport do i z lotniska, jeśli to konieczne. Aby złożyć wniosek o odszkodowanie, skontaktuj się bezpośrednio z Turkish Airlines przez ich stronę internetową, na której znajduje się formularz do zgłoszenia roszczeń. Alternatywnie, możesz skorzystać z pomocy firmy specjalizującej się w odzyskiwaniu odszkodowań lotniczych. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami.

Czy mogę dostać zwrot za opóźniony lot Turkish Airlines?

Zgodnie z przepisami, masz prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu jedynie w przypadku odwołania lotu lub opóźnienia przekraczającego 5 godzin. Dla opóźnień powyżej 3 godzin, przysługuje Ci odszkodowanie. Kwoty odszkodowania są zależne od czasu opóźnienia i długości lotu. Aby bezpłatnie zweryfikować swój przypadek, skontaktuj się z nami.

Jakie są zasady dotyczące odszkodowań za opóźnienie samolotu Turkish Airlines?

Pasażerowie Turkish Airlines, których lot został opóźniony o więcej niż 3 godziny, mogą ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Wysokość odszkodowania zależy od długości lotu i czasu opóźnienia. Dla lotów do 1500 km przysługuje 250 euro, dla lotów pomiędzy 1500 a 3500 km - 400 euro, natomiast dla lotów powyżej 3500 km - 600 euro. Pamiętaj, że te przepisy nie obejmują opóźnień spowodowanych "nadzwyczajnymi okolicznościami", takimi jak ekstremalne warunki pogodowe czy strajki.

Czy mogę uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu (overbooking) Turkish Airlines?

Tak, możesz uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu (overbooking) Turkish Airlines. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Unii Europejskiej chroni prawa pasażerów lotniczych i przewiduje odszkodowanie pieniężne w takich sytuacjach. Możesz skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych. Skonsultuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w dochodzeniu swoich praw.

Jakie są moje prawa w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu (overbooking) Turkish Airlines?

Jeśli linia lotnicza Turkish Airlines odmówi Ci wejścia na pokład z powodu overbookingu (sytuacji, w której sprzedano więcej biletów niż jest dostępnych miejsc), masz prawo do odszkodowania zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Masz również prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub do propozycji alternatywnego lotu. Wysokość odszkodowania jest zależna od długości trasy lotu i może wynosić od 250 do 600 euro.

Jak mogę odzyskać pieniądze za odwołany lot Turkish Airlines?

Jeśli Twoje połączenie lotnicze z Turkish Airlines zostało odwołane, masz prawo ubiegać się o pełny zwrot kosztów biletu. Możesz to zrobić, kontaktując się bezpośrednio z Turkish Airlines przez formularz kontaktowy na ich stronie internetowej. Pamiętaj, że jeżeli odwołanie nastąpiło mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem, możesz dodatkowo ubiegać się o odszkodowanie. Proces odzyskiwania odszkodowania może być skomplikowany, ale możemy Ci pomóc. Skontaktuj się z nami.

Co zrobić, jeżeli mój lot Turkish Airlines został odwołany?

Jeśli lot Turkish Airlines, na którym miałeś lecieć, został odwołany, przysługuje Ci prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu lub do propozycji alternatywnego lotu. Co więcej, jeśli odwołanie nastąpiło mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem, możesz mieć prawo do odszkodowania, które w zależności od długości lotu może wynosić od 250 do 600 euro. Aby zgłosić roszczenie, możesz skorzystać z formularza reklamacyjnego na stronie internetowej Turkish Airlines. Jeśli potrzebujesz wsparcia w procesie odzyskiwania odszkodowania za odwołany lot, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Czy mogę odzyskać pieniądze za przyśpieszony lot Turkish Airlines?

Tak, możesz odzyskać pieniądze za przyśpieszony lot Turkish Airlines. Jeżeli przewoźnik przyspieszył lot i nie poinformował o tym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przysługuje Ci zwrot pełnej ceny biletu. Dodatkowo, możesz ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 261/04. Jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie odzyskiwania odszkodowań lotniczych, nasz zespół specjalistów jest gotowy, aby Ci pomóc.

Jakie są moje prawa, jeśli mój lot Turkish Airlines jest przyspieszony?

Jeżeli Twój lot z Turkish Airlines jest przyspieszony i nie otrzymałeś informacji o tym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, masz prawo do odszkodowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 261/04. W takim przypadku, linia lotnicza ma obowiązek zaoferować Ci alternatywne połączenie na tej samej trasie w możliwie najkrótszym czasie. Możesz także zdecydować o całkowitej rezygnacji z lotu - wtedy przysługuje Ci zwrot pełnej ceny biletu. Niezależnie od wyboru, możesz również zgłosić roszczenie o odszkodowanie. Jeśli potrzebujesz wsparcia w tym procesie, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Czy przysługuje mi odszkodowanie za odwołany lot z linii lotniczych Turkish Airlines (flight cancelled)?

Tak, jeśli Twoje połączenie z Turkish Airlines zostało odwołane bez odpowiedniego powiadomienia (mniej niż 14 dni przed zaplanowanym startem), masz prawo do odszkodowania zgodnie z rozporządzeniem (WE) 261/2004. Kwota odszkodowania, do której możesz być uprawniony, zależy od długości trasy lotu i może wynosić od 250 do 600 euro. Dodatkowo, powinieneś otrzymać propozycję alternatywnego lotu lub pełny zwrot wartości biletu. Jeśli potrzebujesz pomocy w procesie odzyskiwania odszkodowania lotniczego, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co zrobić, jeśli Turkish Airlines odmówiło mi wejścia na pokład (np. z powodu overbookingu)?

Overbooking to strategia, którą stosują linie lotnicze, sprzedając więcej biletów niż jest miejsc na pokładzie samolotu. Mają na celu optymalizację obsadzenia samolotu, uwzględniając statystyki dotyczące nieobecności pasażerów. Niestety, zdarza się, że wszyscy pasażerowie stawiają się na lot, co prowadzi do sytuacji, w której brakuje miejsc dla wszystkich.

Jeżeli Turkish Airlines odmówiło Ci wejścia na pokład, przysługuje Ci odszkodowanie, które może wynosić od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy lotu. Dodatkowo, linia lotnicza ma obowiązek zapewnić Ci miejsce na innej trasie do Twojego celu podróży lub zwrócić pełną wartość biletu. Pamiętaj, aby zachować wszystkie dokumenty potwierdzające tę sytuację, ponieważ mogą być one potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie.

Czy przysługuje mi odszkodowanie za przyśpieszony lot Turkish Airlines?

Tak, przysługuje Ci odszkodowanie za przyśpieszony lot Turkish Airlines. Na podstawie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 21 grudnia 2021 r., jeżeli przewoźnik przyspieszył lot i nie poinformował o tym pasażerów z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, pasażerowie mają prawo do odszkodowania na warunkach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego 261/04. Kwota rekompensaty zależy od długości trasy lotu i wynosi: 250 EUR dla lotów do 1500 km, 400 EUR dla lotów między 1500 km a 3500 km, oraz 600 EUR dla lotów powyżej 3500 km.

Chcesz zweryfikować możliwość otrzymania odszkodowania?

chevron-down