Zwrot kosztów i odszkodowanie: easyJet

Zwrot kosztów i odszkodowanie: easyJet
easyJet

Zwrot kosztów i odszkodowania lotnicze

Czy napotkałeś na problemy podczas lotu z easyJet? Czy wiesz, że może przysługiwać Ci zwrot kosztów i odszkodowanie za opóźnienie, odwołanie, przyśpieszenie lotu lub w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu?

Zachęcamy do kontaktu z nami, bezpłatnie zweryfikujemy Twój przypadek i pomożemy w uzyskaniu odszkodowania od linii lotniczych easyJet, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej.

easyJet: Odszkodowanie za opóźniony lot

Opóźniony lot

easyJet: Odszkodowanie za odwołany lot

Odwołany lot

easyJet: Odszkodowanie za przyśpieszony lot

Przyśpieszony lot

easyJet: Odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład (overbooking)

Odmowa wstępu na pokład

easyJet

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Długość lotu Odszkdoowanie (bezpłatna weryfikacja)
do 1 500 km Odszkodowanie:
250 €
do 3 500 km Odszkodowanie:
400 €
powyżej 3 500 km Odszkodowanie:
600 €
easyJet

Dodatkowe informacje

Co zrobić, jeśli easyJet odmówiło mi wejścia na pokład (np. z powodu overbookingu)?

Overbooking to praktyka, którą stosują linie lotnicze, sprzedając więcej biletów niż jest miejsc na pokładzie samolotu. Ma to na celu maksymalizację wykorzystania dostępnych miejsc, biorąc pod uwagę statystyki dotyczące nieobecności pasażerów. Niestety, czasami zdarza się, że wszyscy pasażerowie stawią się na lot, co prowadzi do sytuacji, gdzie nie ma wystarczająco miejsc dla wszystkich.

Jeżeli easyJet odmówiło Ci wejścia na pokład, masz prawo do odszkodowania, które może wynosić od 250 do 600 euro, w zależności od długości lotu. Ponadto linia lotnicza ma obowiązek zapewnić Ci alternatywny transport do Twojego miejsca przeznaczenia lub pełny zwrot kosztów biletu. Pamiętaj, aby zachować wszystkie dokumenty potwierdzające tę sytuację, ponieważ mogą być one potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie.

Czy mogę odzyskać pieniądze za przyśpieszony lot easyJet?

Tak, możesz odzyskać pieniądze za przyśpieszony lot easyJet. Jeżeli przewoźnik przyspieszył lot i nie poinformował o tym z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, przysługuje Ci zwrot ceny biletów. Dodatkowo możesz ubiegać się o odszkodowanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 261/04. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie odzyskiwania odszkodowań lotniczych, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji.

Jakie są zasady dotyczące odszkodowań za opóźnienie samolotu easyJet?

Zgodnie z regulaminem Unii Europejskiej, pasażerowie mają możliwość ubiegania się o odszkodowanie, jeśli ich lot został opóźniony o ponad 3 godziny. Wartość odszkodowania zależy od odległości lotu i długości opóźnienia. Dla lotów krótszych niż 1500 km odszkodowanie wynosi 250 euro, dla lotów między 1500 a 3500 km to kwota 400 euro, a dla lotów dłuższych niż 3500 km - 600 euro. Pamiętaj, że te regulacje odnoszą się do opóźnień, które nie wynikały z "nadzwyczajnych okoliczności", takich jak niekorzystne warunki atmosferyczne czy strajki.

Co zrobić, jeżeli mój lot easyJet został odwołany?

W sytuacji, gdy lot z easyJet zostaje anulowany, posiadasz prawo do pełnej rekompensaty kosztów biletu lub do zaoferowania alternatywnego połączenia. Dodatkowo, jeśli anulowanie miało miejsce mniej niż 14 dni przed zaplanowanym startem, masz możliwość uzyskania odszkodowania, które może sięgać od 250 do 600 euro, w zależności od dystansu lotu. Aby zgłosić roszczenie, możesz odwiedzić stronę easyJet i wypełnić formularz zgłoszeniowy. Jeżeli potrzebujesz pomocy w procesie odzyskiwania odszkodowania za anulowany lot z easyJet, nasi eksperci są do Twojej dyspozycji.

Czy mogę dostać zwrot za opóźniony lot easyJet?

Pasażer posiada prawo do zwrotu kosztów biletu tylko w sytuacji anulowania lotu lub opóźnienia powyżej 5 godzin, a nie dla każdego opóźnienia. W przypadku opóźnienia powyżej 3 godzin przysługuje Ci odszkodowanie. Sumy odszkodowania są zależne od długości opóźnienia i długości lotu. Jeżeli chcesz bezpłatnie zweryfikować swój przypadek, skontaktuj się z nami.

Jak mogę odzyskać pieniądze za odwołany lot easyJet?

W sytuacji anulowania lotu przysługuje Ci prawo do pełnego zwrotu kosztów biletu. Możesz złożyć wniosek o zwrot, nawiązując kontakt bezpośrednio z easyJet za pomocą formularza kontaktowego na ich stronie internetowej. Pamiętaj, że jeśli anulowanie nastąpiło mniej niż 14 dni przed planowanym odlotem, masz również prawo do odszkodowania. Proces odzyskiwania odszkodowania lotniczego może być uproszczony, jeśli skontaktujesz się z nami.

Jakie są moje prawa w przypadku odmowy wejścia na pokład samolotu (overbooking) easyJet?

Jeśli linia lotnicza easyJet odmówi Ci wejścia na pokład z powodu overbookingu (czyli sprzedaży większej ilości biletów niż liczba dostępnych miejsc), przysługuje Ci prawo do odszkodowania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej. Możesz również wybrać pełny zwrot kosztów biletu lub propozycję alternatywnego lotu. Kwota odszkodowania zależy od długości lotu i może wynosić od 250 do 600 euro.

Czy mogę uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu (overbooking) easyJet?

Tak, możesz uzyskać odszkodowanie za odmowę wejścia na pokład samolotu (overbooking) easyJet. Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Unii Europejskiej chroni prawa pasażerów lotniczych i przewiduje odszkodowanie pieniężne w takich sytuacjach. Możesz skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w dochodzeniu roszczeń od linii lotniczych. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w dochodzeniu swoich praw.

Czy przysługuje mi odszkodowanie za przyśpieszony lot easyJet?

Tak, przysługuje Ci odszkodowanie za przyśpieszony lot easyJet. Na mocy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 21 grudnia 2021 r., jeżeli przewoźnik przyspieszył lot i nie poinformował o tym pasażerów z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, pasażerowie mają prawo do odszkodowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 261/04. Wysokość tej rekompensaty jest zależna od dystansu lotu i wynosi: 250 EUR dla lotów do 1500 km, 400 EUR dla lotów o długości pomiędzy 1500 km a 3500 km i 600 EUR dla lotów o długości powyżej 3500 km.

Jak mogę ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lot easyJet (flight delayed)?

Jeśli Twój lot z easyJet został opóźniony o więcej niż 3 godziny, posiadasz prawo do odszkodowania zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej. Wielkość odszkodowania może oscylować pomiędzy 250 a 600 euro, zależnie od dystansu lotu. Również przysługuje Ci prawo do dodatkowej pomocy ze strony linii lotniczych easyJet, włączając w to posiłki oraz napoje. W szczególnych okolicznościach, gdy konieczne jest zapewnienie noclegu, linia lotnicza easyJet powinna zatroszczyć się o zakwaterowanie oraz transport do i z lotniska. Aby wystąpić o odszkodowanie, możesz nawiązać kontakt bezpośrednio z easyJet poprzez ich witrynę internetową, na której znajduje się formularz dotyczący roszczeń. Alternatywnie, masz możliwość skorzystania z usług specjalistycznej firmy zajmującej się odzyskiwaniem odszkodowań lotniczych, która pomoże Ci w procesie uzyskania odszkodowania. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy.

Czy przysługuje mi odszkodowanie za odwołany lot z linii lotniczych easyJet (flight cancelled)?

Tak, jeśli Twój lot z linii lotniczych easyJet został odwołany bez odpowiedniego powiadomienia (mniej niż 14 dni przed planowanym startem), zgodnie z rozporządzeniem (WE) 261/2004, masz prawo do odszkodowania. Kwota rekompensaty może wynosić od 250 do 600 euro, w zależności od długości trasy lotu. Powinieneś również otrzymać propozycję alternatywnego połączenia lub pełny zwrot wartości biletu. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w procesie odzyskiwania odszkodowania lotniczego, skontaktuj się z nami.

Jakie są moje prawa, jeśli mój lot easyJet jest przyspieszony?

Jeżeli Twój lot jest przyspieszony i nie zostałeś o tym poinformowany z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, masz prawo do odszkodowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego 261/04. W takim przypadku przewoźnik ma obowiązek zapewnić Ci miejsce na pokładzie samolotu na tej samej trasie, w najszybszym możliwym terminie. Możesz też zdecydować o rezygnacji z usług przewoźnika - w takim przypadku należy Ci się zwrot ceny biletów. W obu sytuacjach możesz dodatkowo ubiegać się o odszkodowanie. Jeżeli potrzebujesz pomocy, nasza firma, specjalizująca się w dochodzeniu odszkodowań lotniczych, jest do Twojej dyspozycji.

chevron-down