Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

Przerwanie biegu przedawnienia roszczeń - jak to zrobić?

W życiu ludzkim zdarzają się różne sytuacje i wypadki, w wyniku których można ponieść straty materialne, spory uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć. W takiej sytuacji osobom poszkodowanym lub ich rodzinom przysługują różnego rodzaju świadczenia odszkodowawcze. Warto pamiętać o jak najszybszym złożeniu wniosku o zadośćuczynienie, ponieważ zbyt długa zwłoka może doprowadzić do przedawnienia roszczenia i w takiej sytuacji poszkodowany nie otrzyma żadnych pieniędzy.

Czas na zwrócenie się z roszczeniem (na przykład o zadośćuczynienie po śmierci) do sprawcy lub jego ubezpieczyciela, jest ograniczony. Po upływie okresu ustawowego sprawca może przedstawić zarzut przedawnienia na podstawie którego ma prawo do odmowy wypłacenia świadczenia. Zgodnie z ustawą roszczenia odszkodowawcze przedawniają się po 3 latach od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o poniesionej szkodzie i o osobie, która jest za nią odpowiedzialna. Nawet w przypadku przerwania biegu przedawnienia termin nie może być dłuższy niż 10 lat od momentu zdarzenia lub 20 lat, jeśli mamy do czynienia ze zbrodnią lub występkiem.

Od kiedy liczony jest termin przedawnienia?

W przypadku odszkodowań komunikacyjnych, bieg przedawnienia liczony jest od momentu zdarzenia drogowego, ponieważ to właśnie w tym momencie poszkodowany poniósł szkodę oraz dowiedział się o osobie odpowiedzialnej za nią. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku odszkodowania za błąd lekarski, na przykład zaszycia jakiegoś narzędzia chirurgicznego w ciele pacjenta podczas operacji, itp. Nie zawsze skutki błędu są odczuwalne od razu. Czasami mija wiele tygodni albo miesięcy zanim poszkodowany zacznie się źle czuć i przeprowadzi odpowiednie badania (np. RTG) potwierdzające błąd. W takim przypadku bieg przedawnienia rozpoczyna się dopiero od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o przyczynie pogorszenia swojego stanu zdrowia, a nie od faktycznego dnia popełnienia błędu lekarskiego.

W jaki sposób można przerwać bieg przedawnienia roszczeń?

Bieg przedawnienia można przerwać przed jego terminem na kilka sposobów. Jednym z nich jest uznanie roszczenia przez sprawcę zdarzenia. Może być to pismo informujące o przyznaniu się do roszczenia, prośba o rozłożenie na raty, itp. Za uznanie roszczenia i dążenie do jego całkowitego zaspokojenia uznaje się również częściową płatność. Bieg przedawnienia można również przerwać poprzez dowolne działania w sądzie lub w organach uprawnionych do egzekwowania roszczeń i rozpoznawania określonych spraw. Rozpoczęcie mediacji jest również sposobem na przerwanie biegu przedawnienia. Po zakończeniu wspomnianych czynności przedawnienie biegnie na nowo i ponownie obowiązuje okres 3 lat.

Pomoc doświadczonych doradców

W przypadku roszczeń odszkodowawczych, warto korzystać z usług adwokatów oraz firm, które zajmują się rozmowami z firmami ubezpieczeniowymi oraz sprawcami zdarzeń. Tacy specjaliści doskonale wiedza jak negocjować warunki odszkodowania, jak walczyć o dopłatę do zaniżonych kwot odszkodowań oraz jak skutecznie przerywać bieg przedawnienia.

Zamów rozmowę

Potrzebujesz pomocy przy odszkodowaniu? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę