Jak spłacić kredyt we frankach?

Jak spłacić kredyt we frankach?

Kredyt hipoteczny we frankach po dzień dzisiejszy dalej wznieca ogromne emocje wśród kredytobiorców. Przez nieuczciwe praktyki banków, poszkodowanych została cała rzesza klientów, którzy po dziś dzień zmagają się ze spłatą rat o zawyżonej wartości. W ostatnim czasie coraz głośniej jednak o pozytywnych zakończeniach potwierdzonych wyrokami sądowymi. Jeśli również posiadasz kredyt we frankach - nie jesteś już na przegranej pozycji!

Spłata kredytu we frankach - sposoby

Najczęściej zastosowanie mają dwie metody - unieważnienie umowy lub finalna oszczędność na poziomie kilkudziesięciu procent.

Unieważnienie umowy może zakończyć się sukcesem w szczególności tzw. kredytów denominowanych. Najczęściej wynika to z faktu naruszenia dóbr klienta bankowego biorącego kredyt we frankach poprzez usunięcie z umowy wszelkich zapisów skutkujących pozbawieniem jej szczególnie ważnych zapisów. Tym samym w efekcie najczęstszym rozwiązaniem jest prawomocne orzeczenie sądu, że zawarta umowa nie może kwalifikować się w obrocie prawnym. Następnie zostaje stwierdzona nieważność nawiązanej w formie umowy kredytowej współpracy z bankiem. Skutkuje to brakiem obowiązku dokonywania kolejnych rat. Unieważnienie jest możliwe również w okolicznościach, gdy w umowie kredytowej zaniżono kluczowe parametry kredytu, jak np. CKK lub RRSO.

Kolejną metodą jest oszczędność na poziomie kilkudziesięciu procent (szacuje się, że może to być około 30%). Takie rozwiązanie jest możliwe i najczęściej wykorzystywane w przypadku tzw. kredytów indeksowanych. Bezpośrednim skutkiem niekorzystnie zawartej umowy jest usunięcie z umowy kredytowej szczególnych zapisów, które w jawny sposób naruszają interesy kredytobiorcy. W przypadku finalnego sukcesu umowa kredytowa jest rozpatrywana jako kredyt w złotówkach. Przy wspomnianych kredytach indeksowanych zazwyczaj nie stosuje się prób unieważnienia umowy. Wynika to z faktu, że tzw. klauzule abuzywne nie są kluczowymi zapisami dla całości zawartej umowy. Finalnie jednak po aktualizacji zasad współpracy orzeczonych wyrokiem sądu, saldo zadłużenia kredytobiorcy będzie obowiązywało w złotówkach. Tym samym spowoduje to pominięcie wzrostu całkowitego salda i przede wszystkim rosnących z miesiąca na miesiąca kolejnych, niespłaconych jeszcze rat. W związku z tym klienta banku w niedalekiej przyszłości powinien przestać interesować niekorzystny wzrost kursu waluty obcej (CHF) względem złotówki.

Jak skutecznie spłacić kredyt we frankach?

Kredyt we frankach nie musi być dłużej utrapieniem dla kredytobiorców. Powyższe rozwiązania to przykłady skutecznego zakończenia sprawy. Niemniej, żeby sfinalizować sprawę w prawidłowy i oczekiwany sposób najlepiej skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Nasz zespół specjalizuje się w prawie bankowym z powodzeniem wygrywając kolejne sprawy sądowe. Nasza pomoc dla frankowiczów to fachowe wsparcie prawne na każdym etapie prowadzonego procesu. Zachęcamy do rozpoczęcia współpracy w walce z nieuczciwą praktyką banku, poprzez przedstawienie dokumentacji do bezpłatnej analizy.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać pomoc przy kredycie we frankach? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę