Czym jest w sprawie frankowej zabezpieczenie roszczenia?

Czym jest w sprawie frankowej zabezpieczenie roszczenia?

Osoby, które posiadają kredyt we frankach, coraz częściej walczą z bankami wnioskując o zabezpieczenie roszczenia. Przychylna decyzja sądu do takiej prośby jest znaczącym ułatwieniem dla kredytobiorców. Sprawia bowiem, że nie muszą oni spłacać rat do końca procesu, a sam bank nie może wypowiedzieć umowy kredytu ani dokonać wpisu do BIK i BIG do czasu uprawomocnienia się wyroku z tej sprawie. Kiedy i dlaczego warto wnioskować o zabezpieczenie roszczenia przy kredycie we CHF?

W jaki sposób można wnioskować o zabezpieczenie roszczenia?

Zabezpieczenie roszczenia to istotna pomoc dla frankowiczów. Aby zostało ono ustanowione, konieczne jest złożenie stosownego wniosku w sądzie. Odpowiedni dokument można dostarczyć jeszcze przed złożeniem powództwa – sąd przychylając się do niego wskaże także termin, w jakim należy przedłożyć sam pozew. Drugim rozwiązaniem jest wnioskowanie o zabezpieczenie roszczenia równocześnie ze złożeniem pozwu. Chcąc uzyskać pozytywne rozpatrzenie powództwa, konieczne jest staranne określenie zakresu żądań dotyczących zabezpieczenia. Postanowienie udzielające zabezpieczenia nie jest jednak gwarancją wygrania całej sprawy, a sam bank może także złożyć zażalenie, zaskarżając wydaną decyzję. Jednocześnie stanowi ono cenną ochronę dla kredytobiorcy na czas trwania procesu, niwelującą często konieczność spłaty rat po wyjątkowo niekorzystnym kursie franka szwajcarskiego.

Jakie elementy może obejmować postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia?

W trakcie procesu o zabezpieczenie roszczenia sąd może rozpatrzyć dwa rodzaje żądań – pieniężne oraz niepieniężne. Roszczenia pieniężne chronią dochodzoną pozwem kwotę, zazwyczaj zabezpieczając ją przez zajęcie wierzytelności na rachunku bankowym. Dzięki temu w sytuacji, gdy bank znajdzie się w trudnościach finansowych, po zakończeniu procesu nie będzie problemu z wyegzekwowaniem wskazanej kwoty. Żądania niepieniężne natomiast obejmują unormowanie praw i obowiązków obu stron w czasie trwającego postępowania. Są one roszczeniem najczęściej zgłaszanym w czasie procesów dotyczących kredytów we frankach szwajcarskich. Zależnie od żądań kredytobiorcy i postanowienia sądu, takie zabezpieczenie może obejmować wstrzymanie obowiązku dokonywania terminowej spłaty rat, a także brak możliwości wypowiedzenia umowy kredytu przez bank i zakazanie mu dokonywania wpisów w rejestrach Biura Informacji Kredytowej czy Biura Informacji Gospodarczej dotyczących zaległości bądź wysokości zadłużenia. Niepieniężne zabezpieczenie roszczenia będzie obowiązywać do czasu uprawomocnienia się wyroku w przedmiotowej sprawie. Kredytobiorcy, którzy decyzją sądu wygrali z bankiem spór o kredyt w CHF, mogą także powalczyć o odszkodowanie dla frankowiczów, obejmujące między innymi rekompensatę za naruszenie ich dóbr osobistych.

Nieuczciwe kredyty frankowe doprowadziły do znacznego pogorszenia jakości życia wielu osób. Pewna część z nich postanowiła wejść na drogę sądową z bankami, starając się o unieważnienie lub zmianę warunków umowy kredytowej. Decydując się na taki krok, warto wziąć pod uwagę także zawnioskowanie o zabezpieczenie roszczenia, które jest istotną ochroną dla frankowiczów na czas toczącego się procesu.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać pomoc przy kredycie we frankach? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę