EUROINS: Zgłoszenie i likwidacja szkody

EUROINS Zgłoszenie szkody

Jak wygląda zgłoszenie szkody w EUROINS? Realizacja zgłoszenia szkody w EUROINS odbywa się na kilka sposobów:

Online:

  • Infolinia: 22 243 84 84 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  • Formularz kontaktowy: https://eins.pl/zgloszenie-szkody/
  • Mail: szkody@eins.pl

Bezpośrednio:

  • Oddział EUROINS
  • Agent EUROINS
  • Agent ubezpieczeniowy

Sprawdź co zyskasz z naszym wsparciem

Samodzielnie Z naszym wsparciem (bezpłatna weryfikacja)
Odszkodowanie Samodzielnie
(zaniżone)
Z nami
(adekwatne)
Zakres świadczeń do uzyskania Samodzielnie
(podstawowy)
Z nami
(pełny)
Weryfikacja świadczeń do uzyskania Samodzielnie
Z nami
(na każdym etapie sprawy)
Analiza poprawności rozliczenia szkody Samodzielnie
Z nami
(z ekspertem z danej dziedziny)
Możliwość uzyskania dopłaty do odszkodowania Samodzielnie
Z nami
(bezpłatna weyfikacja sprawy)
Kompleksowość usług Samodzielnie
Z nami
(pełen zakres świadczeń w jednym miejscu)
Bezpłatne wsparcie doradcy Samodzielnie
Z nami
Szybkie i sprawne rozliczenie szkody Samodzielnie
Z nami
EUROINS: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź teraz
EUROINS: Zgłoszenie i likwidacja szkody

Dodatkowe informacje

Jak przebiegają zgłoszenie i likwidacja szkody w EUROINS?

Wydarzenia takie jak wypadek, zalany dom, złamana ręka czy śmierć mogą być objęte ubezpieczeniem w EUROINS. Osoby mające właściwą polisę ubezpieczeniową, które spotkały, powinny możliwie szybko zgłosić to swojemu towarzystwu ubezpieczeniowemu. Dla klientów EUROINS zgłoszenie szkody komunikacyjnej lub innego zdarzenia jest możliwe na kilka odmiennych sposobów. Najbardziej komfortowo można zrobić to przez internet: mailowo albo poprzez specjalny formularz zgłoszenia szkody – EUROINS udostępnia go na swojej stronie. Aby zgłosić szkodę, można też skontaktować się z EUROINS telefonicznie lub osobiście w oddziale. Trzeba przekazać ubezpieczycielowi swoje dane osobowe oraz całą dokumentację zdarzenia. Wówczas EUROINS może rozpocząć proces likwidacji szkody.

Co warto wiedzieć w trakcie współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym EUROINS?

Ubezpieczenie stanowi wartościowe wsparcie finansowe w przypadku nieszczęśliwego wydarzenia. EUROINS oferuje rozmaite ubezpieczenia, między innymi środka transportu (samochodu albo motocyklu), nieruchomości, życia i zdrowia, inwestycji czy podróży wakacyjnej. W zależności od wyboru konkretnego ubezpieczenia różne są zdarzenia wchodzące w jego zakres. Można ubezpieczyć się na przykład od zalania, uszkodzenia dachu, śmierci i wielu podobnych, nieplanowanych zdarzeń mających negatywny wpływ na egzystencję. Dodatkowe pieniądze zapewnione w ramach ubezpieczenia mogą znacznie ułatwić naprawę zaistniałych szkód oraz powrót do statecznego życia.

Jak przejść przez zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela EUROINS?

Dla osób posiadających w EUROINS ubezpieczenie zgłoszenie szkody nie jest skomplikowane. W zależności od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej oraz wypadku występują jednak różne procedury. Zdarzenie wywołujące szkodę warto jednak jak najszybciej zgłosić, ponieważ dzięki temu szybciej dostanie się odszkodowanie. Bardzo ważne jest, aby spełnić obowiązek terminowego zgłoszenia. Zawsze warto zgłosić to pisemnie, bo dokument z datą to dowód w sprawie. Trzeba również zebrać jak najwięcej dokumentów ze zdarzenia, które potwierdzają formę oraz wielkość szkody. Niezbędne jest dokładne opisanie okoliczności, podanie swoich danych osobowych oraz danych pozostałych uczestników. Im kompletniejsza dokumentacja, tym szybsza odpowiedź zakładu ubezpieczeniowego.

Likwidacja szkody EUROINS – jak przebiega?

Zdarzenie możesz zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub do własnego towarzystwa ubezpieczeniowego. Masz możliwość skorzystania z szybkiej likwidacji szkody w EUROINS, jeżeli masz u nich własną polisę lub jest to ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia. Co ważne, likwidacja szkody u własnego ubezpieczyciela nie wpływa na wysokość opłacanych przez Ciebie składek, jeśli nie jesteś sprawcą. Pamiętaj, że w takiej sytuacji możesz zgłosić szkodę tylko jednemu ubezpieczycielowi. Po otrzymaniu zgłoszenia EUROINS rozpocznie procedury wyjaśniające, takie jak analiza dokumentacji. Na tej podstawie EUROINS przedstawi decyzję odszkodowawczą dotyczącą likwidacji szkody w EUROINS. Czyli wypłata odszkodowania, częściowe odszkodowanie lub odmowa odszkodowania. W każdej z tych sytuacji otrzymujesz na piśmie zawiadomienie o decyzji ubezpieczyciela EUROINS.

Jakie dokumenty trzeba dostarczyć do EUROINS w sprawie odszkodowania?

Dokumentacja zdarzenia posiada kluczowe znaczenie dla podjęcia decyzji o uznaniu odszkodowania przez EUROINS. Zależnie od sprawy i polisy dokumenty do likwidacji szkody w EUROINS mogą się różnić. Na przykład po wypadku samochodowym potrzebne są notatka policyjna, fotografie i zeznania świadków. Sprawca zdarzenia musi podać Ci swoje dane osobowe oraz dane o pojeździe. Jeśli uczestnicy zdarzenia doznali obrażeń, potrzebne są również zaświadczenia lekarskie. Hospitalizacja także wymaga kompletowania dokumentacji medycznej. Jeśli musisz kupować leki, uczęszczać na rehabilitację albo wyposażyć się w specjalny sprzęt medyczny, pozostaw paragony. Najlepiej kompletować wszystko w jednym segregatorze. Zawsze warto dopytać o szczegółową listę wymaganych dokumentów w trakcie zgłaszania szkód w EUROINS.

Jakie konsekwencje ma zawarcie ugody z ubezpieczycielem EUROINS?

Zawarcie ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym oznacza nieodwołalne zakończenie sporu. Podpisując taki dokument, nie możesz później dochodzić wyższego odszkodowania, nawet przed sądem. Należy zatem dokładnie poradzić się, zanim się to zrobi. W niektórych przypadkach ugoda stanowi opłacalne rozwiązanie – skraca czas do otrzymania odszkodowania. Proces przed sądem jest względem niej o wiele dłuższy i bardziej angażujący. Kiedy indziej towarzystwo ubezpieczeniowe może zaproponować kwotę odszkodowania, która nie stanowi najwyższej możliwej do uzyskania. To znaczy w trakcie akceptowania ugody z EUROINS powinno się być pewnym względem własnego usatysfakcjonowania z zaproponowanej przez ubezpieczyciela wartości odszkodowania.

Ile masz czasu na zawiadomienie o szkodzie i otrzymanie odszkodowania od EUROINS?

Czas na zgłoszenie szkody EUROINS różni się zależnie od rodzaju ubezpieczenia, a także kilku innych czynników. Przykładowo, żeby skorzystać z ubezpieczenia autocasco lub NNW, trzeba zgłosić szkodę ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia. O wiele więcej czasu masz, gdy starasz się o zadośćuczynienie z OC sprawcy. Wówczas zdarzenie przedawnia się minimum po 3 latach. Niekiedy czas jest dłuższy, na przykład gdy ma się do czynienia z czynem karalnym. Jednak opłaca się zgłosić szkodę jak najszybciej, bo rozpatrywanie sprawy przez towarzystwo ubezpieczeniowe także zajmuje czas. W EUROINS na wydanie decyzji przewiduje się 30 dni od otrzymania zgłoszenia.

chevron-down