Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Bezpłatna konsultacja
Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Biura podróży dbają o to, by jak najbardziej zachęcić potencjalnych klientów do rezerwacji wczasów. Kolorowe foldery reklamowe i zdjęcia nie zawsze oddają jednak realia, w jakich znajdziesz się po wylądowaniu w ciepłym kraju i transferze do hotelu. Jeśli warunki na miejscu dalece odbiegają od tego, co oferował organizator wczasów, a Ty, zamiast beztrosko wypoczywać, przeżywasz stres i masz problemy, możesz złożyć reklamację do biura podróży, a nawet ubiegać się o odszkodowanie za zmarnowany urlop. Przekonaj się, w jaki sposób nasza firma może Ci pomóc.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Komu należy się odszkodowanie?

Zmarnowany urlop to często skutek nierzetelności i nieuczciwości biur podróży organizujących wycieczki zagraniczne. Dla turysty wiąże się to z doznaniem szkody, która może mieć zarówno charakter materialny, jak i niematerialny.

Jeśli z myślą o komfortowym wypoczynku wykupiłeś wczasy w biurze podróży (także w promocji last minute), jednak warunki umowy nie zostały przez nie dotrzymane, powinieneś złożyć reklamację wczasów zagranicznych i ubiegać się o odszkodowanie. Przysługuje ono w różnych okolicznościach, np. gdy pokój i hotel nie odpowiadają standardowi oferowanemu przez organizatora wycieczki, gdy zamiast lotu samolotem przejazd odbył się drogą lądową, gdy zamiast darmowych posiłków trzeba za nie dodatkowo płacić lub gdy doszło do utraty bagażu.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

O co mogę wnioskować?

Odszkodowanie

Wynagrodzenie szkód majątkowych poniesionych w związku z uchybieniami, jakich dopuścił się organizator wycieczki

Zadośćuczynienie

Finansowe wynagrodzenie za uszczerbek niematerialny, wynikający z braku możliwości komfortowego wypoczynku

Obniżenie ceny

Gdy rzeczywista jakość wykupionej w biurze podróży usługi jest niższa niż przewiduje to umowa
Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą poszkodowaną w wyniku zmarnowanego urlopu? Aby ubiegać się o odszkodowanie, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Dokumentacja fotograficzna

Ważne jest prawidłowe udokumentowanie stanu zastanego, z którym nie zgadza się klient, ponieważ ustalenia były inne.

Oświadczenia świadków

Znaczące są również oświadczenia świadków, którzy widzieli, jakie warunki zastali.

Reklamacja

W piśmie należy wypisać wszystkie uchybienia, z jakimi poszkodowany musiał się borykać podczas pobytu na urlopie.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Warto zawsze zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia danego Biura Podróży.
do 3 lat
Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Terminy przedawnień

Reklamacja wycieczki turystycznej powinna zostać złożona jak najszybciej, jednak na zgłoszenie zawiązanych z nią roszczeń turysta ma 3 lata. Dopiero po tym terminie roszczenia się przedawniają.

Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Jak wygląda proces likwidacji szkody?

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Kompletowanie dokumentacji

2. Kompletowanie dokumentacji

Skompletowanie dokumentacji dotyczącej wypadku
Podpisanie umowy

3. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę o dochodzenie roszczeń oraz pełnomocnictwo
Zgłoszenie szkody

4. Zgłoszenie szkody

Będąc w posiadaniu wszystkich dokumentów, szkoda zostaje zgłoszona do Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Prowadzenie negocjacji

5. Prowadzenie negocjacji

Analiza otrzymanej decyzji z Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Decyzja i wypłata odszkodowania

Proces zostaje zakończony, następuje wypłata odszkodowania na konto Klienta
Odszkodowanie za zmarnowany urlop

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony Strefa Odszkodowań. (wymagane)

  Odszkodowanie za zmarnowany urlop

  Dodatkowe informacje

  Jak złożyć reklamację do biura podróży?

  O tym, jak powinna wyglądać reklamacja wczasów zagranicznych, można dowiedzieć się m.in. z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia dołączonych do umowy zawartej z biurem podróży. Warto się z nimi zapoznać, by mieć pewność, że reklamacja zostanie przygotowana we właściwej formie i będzie zawierała wszystkie potrzebne informacje. Należy pamiętać, że poza swoimi danymi, numerem umowy oraz przedstawieniem wad wycieczki w reklamacji trzeba zamieścić także swoje roszczenia. Jako dowody na niedotrzymanie warunków umowy posłużą natomiast dołączone do skargi zdjęcia, paragony itp. Nasza firma zapewni Ci w tej kwestii profesjonalną pomoc – sporządzimy i skierujemy reklamację do biura podróży, a w razie potrzeby przygotujemy pozew o odszkodowanie za zmarnowany urlop. Zgłoś się do nas!

  Ile czasu trwa reklamacja wycieczki?

  Po złożeniu reklamacji biuro podróży ustosunkowuje się do niej w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. Jeśli Twoje roszczenia zostaną uznane za uzasadnione, sprawa zostanie zakończona dość szybko. Jeśli natomiast organizator wycieczki odmówi odszkodowania – co zdarza się często – procedury mogą znacznie się wydłużyć, szczególnie jeśli konieczne okaże się skierowanie sprawy do sądu. Dzięki wsparciu specjalistów z naszej firmy nie będziesz jednak musiał tracić czasu na samodzielną koordynację sprawy czy szukanie wzoru pozwu o odszkodowanie za zmarnowany urlop – zajmiemy się wszystkim w Twoim imieniu.

  Gdzie złożyć skargę na biuro podróży?

  Za niedotrzymanie zobowiązań umowy odpowiedzialność ponosi organizator imprezy turystycznej i to bezpośrednio do niego – lub do agencji, za której pośrednictwem nabyłeś usługę – należy złożyć skargę i reklamację. Biuro podróży może ją przyjąć lub odrzucić, popierając decyzję odmowną szczegółowym uzasadnieniem. Wtedy sprawę można zgłosić do UOKiK, a także skierować do naszej firmy, która w razie potrzeby przygotuje pozew o odszkodowanie za zmarnowany urlop oraz będzie reprezentowała Cię w postępowaniu przed sądem.

  Odszkodowanie za zmarnowany urlop – przedawnienie

  Zgodnie z aktualną ustawą, przedawnienie roszczeń z tytułu zmarnowanego urlopu następuje po upływie 3 lat. Należy jednak pamiętać, że reklamacja do biura podróży powinna zostać zgłoszona jak najszybciej. Można to zrobić niezwłocznie po powrocie do kraju, a najlepiej jeszcze podczas pobytu za granicą, by organizator wycieczki mógł interweniować i usunąć niedogodności.

  Jakie odszkodowanie za zmarnowany urlop?

  O wysokości odszkodowania decyduje wiele czynników, a każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie – dlatego wysokość wypłacanych świadczeń bywa różna. Ich wartość można wstępnie oszacować na podstawie tzw. tabeli frankfurckiej. Kwoty różnią się w zależności od tego, czego dotyczy reklamacja wycieczki i jakiego rodzaju szkód doznałeś. Poza odszkodowaniem przysługującym za straty materialne można ubiegać się także o pieniężne zadośćuczynienie za zmarnowany urlop, będące rekompensatą za nieudane wczasy. Zgłoś swoją sprawę naszej firmie, by dowiedzieć się, o jaką kwotę możesz się ubiegać.