Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Bezpłatna konsultacja
Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Szkoda rzeczowa może powstać na skutek różnych wypadków. Jeśli w ich wyniku Twoje mienie zostanie uszkodzone lub nawet doszczętnie zniszczone, możesz liczyć na stosowaną rekompensatę, czyli odszkodowanie za szkody rzeczowe. Najczęściej zgłoszenie szkody z OC następuje w przypadku kolizji drogowej. Sprawdź, kiedy jeszcze należy Ci się wypłata środków za utracone mienie i przekonaj się, w czym możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Komu należy się odszkodowanie?

Odszkodowanie za szkodę materialną przysługuje osobom, których mienie w wyniku wypadku zostało zniszczone, uszkodzone i straciło na wartości.

Likwidacja szkody z OC sprawcy ma najczęściej miejsce w sytuacji, gdy doszło do wypadku komunikacyjnego – poszkodowany, który nie został uznany za winnego spowodowania zdarzenia, ma prawo ubiegać się o uzyskanie należnej rekompensaty. W praktyce, odszkodowanie za szkodę komunikacyjną dotyczy najczęściej uszkodzonych pojazdów mechanicznych, lecz mogą ubiegać się o nie nie tylko kierowcy – odszkodowanie przysługuje także pieszym czy rowerzystom, którzy wyniku wypadku ponieśli szkodę na mieniu, np. na sprzęcie elektronicznym czy odzieży. Stosowna rekompensata przysługuje także poszkodowanym na skutek innych zdarzeń losowych, takich jak np. pożar, zalanie czy porywisty wiatr, ale tylko pod warunkiem, że wykupili oni polisę obejmującą ochroną podobne zdarzenia.

Odszkodowanie za szkody rzeczowe

O co mogę wnioskować?

Zwrot kosztów naprawy

Zwrot kosztów naprawy uszkodzonego pojazdu lub zwrot całej jego wartości w przypadku szkody całkowitej

Odszkodowanie za inne straty materialne

Rekompensata finansowa za utracone sprzęty, zniszczone ubrania itp.

Dopłata do kosztorysu

Dopłata do zaniżonego kosztorysu
Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Jakie dokumenty są potrzebne?

Jesteś osobą, której ubezpieczyciel wystawił zaniżony kosztorys? Aby ubiegać się o odszkodowanie za szkody rzeczowe, konieczne będzie skompletowanie odpowiednich dokumentów. Są nimi:

Kosztorys z Towarzystwa Ubezpieczeniowego

Najważniejszym dokumentem jest kosztorys, który został nam przesłany przez TU na maila lub pocztą.

Faktury, rachunki za naprawę auta

TU często zaniża wartość auta, dlatego jeśli wcześniej auto było naprawiane, to dobrze jest mieć do wglądu faktury i rachunki.
3 lata
Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Terminy przedawnień

Aby likwidacja szkody komunikacyjnej z OC sprawcy była możliwa, poszkodowany musi wystąpić z wnioskiem o rekompensatę w odpowiednim terminie: nie później, niż po upływie 3 lat od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu szkody oraz o osobie zobowiązanej do jej naprawienia.

Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Jak wygląda proces likwidacji szkody?​​

Kontakt z doradcą

1. Kontakt z doradcą

Rozmowa z Klientem, wstępna weryfikacja sprawy
Zgłoszenie szkody

2. Kosztorys z TU

Przesłanie przez Klienta kosztorysu, na podstawie którego TU wypłaciło odszkodowanie
Bezpłatna analiza umowy kredytowej

3. Analiza kosztorysu

Niezależni rzeczoznawcy analizują kosztorys Klienta i na tej podstawie wyliczana zostaje dopłata
Informacja zwrotna dla Klienta

4. Informacja zwrotna dla Klienta w 3 dni

Klient w ciągu trzech dni zostaje poinformowany o kwocie dopłaty do kosztorysu
Podpisanie umowy

5. Podpisanie umowy

Klient podpisuje umowę cesji wierzytelności względem TU oraz niezbędne pełnomocnictwa
Pozyskiwanie odszkodowań

6. Wypłata dla Klienta w ciągu 5 dni

Klient otrzymuje środki na konto w ciągu 5 dni
Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Bezpłatna konsultacja

Sprawdź

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w celu wysłania zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do danych, ich zmiany i usunięcia. Administratorem danych osobowych jest właściciel strony Strefa Odszkodowań. (wymagane)


Odszkodowanie za szkody rzeczowe

Dodatkowe informacje

Jak odwołać się od wyceny szkody auta?

Zaniżona wycena szkody z OC zdarza się często – jeśli podejrzewasz, że zaproponowano Ci zbyt niskie odszkodowanie, możesz zdecydować się na odwołanie od szkody całkowitej lub częściowej. Należy wtedy złożyć stosowne pismo zawierające argumenty potwierdzające Twoje stanowisko. Kwestię odwołania możesz powierzyć naszej firmie – będziemy reprezentować Cię w sporze z ubezpieczycielem na każdym etapie. Istnieje także opcja, jaką jest odkupienie szkody – odkup szkody materialnej oferują niektóre kancelarie odszkodowawcze, które szybko wypłacą Ci należną kwotę, a dalszymi roszczeniami wobec ubezpieczyciela zajmą się własnym zakresie.

Ile czeka się na odszkodowanie za szkody rzeczowe?

Towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na wypłatę odszkodowania od chwili otrzymania zgłoszenia o zaistnieniu zdarzenia. Aby ubezpieczyciel mógł dotrzymać terminu, należy jak najszybciej dostarczyć mu potrzebne dokumenty związane ze szkodą komunikacyjną. Odwlekanie zgłoszenia nie tylko wydłuży czas likwidacji szkody z OC sprawcy, ale także może spowodować, że zostaniesz posądzony o przyczynienie się do powiększenia rozmiarów strat.

Kiedy przedawnia się odszkodowanie za szkody rzeczowe?

Aby otrzymać rekompensatę za szkodę z OC sprawcy, należy zgłosić ją w odpowiedniej firmie ubezpieczeniowej w ciągu 3 lat od chwili, gdy się o niej dowiedziałeś, ale nie później niż 10 lat od jej zaistnienia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy do szkody doszło w wyniku przestępstwa – wtedy sprawa przedawnia się dopiero po 20 latach.

Szkoda częściowa – co dalej?

Szkody częściowe można rozliczyć na różne sposoby. Ubezpieczyciel może pokryć realne koszty naprawy lub wypłacić odszkodowanie na postawie wykonanego przez siebie kosztorysu uwzględniającego ceny na lokalnym rynku. W pierwszym wypadku masz dodatkowo do wyboru dwie opcje – naprawę auta w systemie bezgotówkowym w jednym z warsztatów współpracujących z firmą ubezpieczeniową albo samodzielne rozliczenie z ubezpieczycielem na podstawie zgromadzonych paragonów i faktur za części, usługi mechaników itp.

Szkoda całkowita – co dalej?

O wystąpieniu szkody całkowitej auta decyduje najczęściej rzeczoznawca. Następnym etapem jest jej kalkulacja i wycena. Odszkodowanie wylicza się wtedy jako różnicę pomiędzy wartością rynkową samochodu, jaką miał przed szkodą, a wartością samochodu w stanie uszkodzonym. Jeśli zaakceptujesz wysokość wyliczonego odszkodowania, środki finansowe otrzymasz na konto prawdopodobnie w ciągu kilku dni.

Szkoda częściowa a szkoda całkowita

Oględziny rzeczoznawcy pozwalają rzetelnie ocenić rozmiar szkody i zakwalifikować ją jako szkodę częściową lub całkowitą. W pierwszym wypadku uszkodzenia pojazdu uznaje się za opłacalne w naprawie – oznacza to, że jej koszt będzie niższy niż wartość rynkowa samochodu. Szkoda całkowita auta ma natomiast miejsce wtedy, gdy koszty przewidywanych napraw wyniosą więcej niż wart jest pojazd w dniu wystąpienia szkody. W obu sytuacjach możesz spotkać się z przyznaniem zaniżonego odszkodowania – pozostanie Ci w takiej sytuacji złożenie odwołania lub decyzja o skorzystaniu z usług firmy oferującej odkup szkody z OC/AC.

Jakie dokumenty do odszkodowania za szkody rzeczowe?

Jeśli należy Ci się odszkodowanie za szkodę rzeczową, musisz przedstawić w ubezpieczalni komplet potrzebnych dokumentów. Poza formularzem zgłoszeniowym przyda się oświadczenie spisane na miejscu zdarzenia, opis jego okoliczności, dokumentacja fotograficzna i numer polisy OC sprawcy. Gdy po złożeniu zgłoszenia skontaktuje się Tobą firma ubezpieczeniowa, w wielu wypadkach niezbędny będzie także kosztorys szkody samochodu – wykonują go najczęściej współpracujący z ubezpieczycielem rzeczoznawcy.

Kiedy należy się odszkodowanie za szkodę rzeczową?

Odszkodowanie za straty majątkowe przysługuje bez względu na rozmiar strat – oznacza to, że zostanie Ci wynagrodzona zarówno szkoda częściowa z OC sprawcy, jak i szkoda całkowita. O rekompensatę możesz się ubiegać, gdy nie jesteś winny wypadkowi, a na sprawcy ciąży obowiązek ubezpieczeniowy. Masz wątpliwości, czy należy Ci się odszkodowanie? Zgłoś się do nas – przeanalizujemy Twoją sprawę i udzielimy rzetelnych informacji.

Jak dochodzić odszkodowania za szkody rzeczowe?

Jeśli miałeś wypadek samochodowy lub ktoś uszkodził Twoje auto podczas postoju, należy zgłosić szkodę z OC sprawcy. Uzyskanie odszkodowania jest możliwe zarówno w przypadku kolizji na drodze, jak i szkody parkingowej – w obu wypadkach trzeba zgłosić zajście zdarzenia w firmie ubezpieczeniowej, w której sprawca szkody wykupił polisę. Można zrobić to samodzielnie, np. wypełniając odpowiedni formularz i dostarczając wymagane dokumenty, lub zlecić naszej firmie, która wszystkie formalności załatwi w Twoim imieniu.