Zadośćuczynienie (odszkodowanie) po śmierci matki

Zadośćuczynienie (odszkodowanie) po śmierci matki

Śmierć rodzica niejednokrotnie powoduje znaczne pogorszenie sytuacji finansowej jego zstępnych. Szczególnie pokrzywdzone w takich przypadkach są dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby, które nie osiągnęły niezależności finansowej. Warto wiedzieć, że prawo ma za zadanie chronić takie osoby oraz ich interesy, odpowiednią pomocą finansową. Poza przysługującym zasiłkiem pogrzebowym oraz odprawą pośmiertną rodzica będącego pracownikiem, dziecko które utraciło matkę, ma możliwość starać się o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia z tytułu jej śmierci.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie za śmierć rodzica - co warto wiedzieć?

O odszkodowanie po śmierci matki oraz zadośćuczynienie można starać się jednocześnie. Co ważne, są to dwa osobne świadczenia i nie mogą być ze sobą utożsamiane. Odszkodowanie stanowi pewnego rodzaju świadczenie pieniężne, którego podstawowym celem jest naprawienie szkody, jaka powstała na skutek utraty matki. Podstawowym celem odszkodowania jest wyrównanie straty materialnej związanej ze śmiercią.

Celem zadośćuczynienia jest złagodzenie cierpień psychicznych jakie powstały lub mogą powstać w związku ze śmiercią najbliższej osoby. Zadośćuczynienie po śmierci dotyczy zdarzeń o charakterze wewnętrznym i może być wypłacony w związku ze znacznym pogorszeniem się sytuacji życiowej i finansowej dziecka, pogorszenia stanu zdrowia psychicznego, wywołanym szokiem, poczuciem osamotnienia czy negatywnych skutków w funkcjonowaniu rodziny. Zadośćuczynienie za śmierć matki jest świadczeniem jednorazowym i jego wysokość najczęściej jest uzależniona po rozpatrzeniu indywidualnej sytuacji dziecka.

Odszkodowanie po śmierci rodzica – jak je uzyskać?

Pierwszą czynnością, którą należy dokonać po śmierci rodzica aby uzyskać odszkodowanie jest zgłoszenie powstałej szkody. Najczęściej dokonuje się ją u ubezpieczyciela, z którym zmarła matka miała zawartą odpowiednią polisę. Wnioski o wypłatę świadczenia powinny być rozpatrzone w ciągu 30 dni od dnia złożenia stosownego wniosku. Jeśli przyznana kwota odszkodowania nie jest satysfakcjonująca, można od danej decyzji się odwołać. W niektórych przypadkach, po kolejnym niesatysfakcjonującym rozpatrzeniu sprawy, istnieje możliwość wniesienia pozwu do sądu.

Odszkodowanie można uzyskać trzema drogami. Jeśli rodzic zmarł na skutek wypadku komunikacyjnego – jego wypłaty można żądać od sprawy wypadku. Bezpośrednio jeśli nie posiadał polisy ubezpieczeniowej lub poprzez dochodzenia należnych świadczeń z polisy OC sprawcy. Drugą drogą jest dochodzenie wypłaty odszkodowania od ubezpieczyciela którą posiadał zmarły np. wykupionej polisy na życie. W większości tego typu polis, określana jest suma jaką ubezpieczyciel wypłaci w przypadku śmierci rodzica jego dzieciom. Jeśli zmarły rodzic był zatrudniony na umowę o pracę a do śmierci doszło w drodze wypadku przy pracy (a także do i z pracy) jego dzieci mogą dochodzić odszkodowania z ZUS.

Aby skutecznie wyegzekwować zadośćuczynienie oraz odszkodowanie po śmierci, warto skorzystać z usług profesjonalnych doradców specjalizujących się w doradztwie odszkodowawczym. Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, ze ubezpieczyciele celowo zaniżają wysokość odszkodowania, licząc na to, że osoba która utraciła bliską osobę nie będzie dochodziła swoich roszczeń.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać zadośćuczynienie po śmierci? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę