Wypadek w komunikacji miejskiej a odszkodowanie

Wypadek w komunikacji miejskiej a odszkodowanie

Każdego dnia otrzymujemy informacje od mediów mówiące o różnych wypadkach i zdarzeniach drogowych, w których udział biorą pojazdy przewożące wielu pasażerów. Są to nie tylko autokary wycieczkowe i busy należące do prywatnych firm oferujących transport pasażerów, ale również zaliczają się do nich tramwaje, autobusy i inne środki komunikacji miejskiej.

Wypadki z udziałem środków komunikacji miejskiej niestety nie należą do rzadkości, szczególnie w warunkach miejskich. Nie zawsze dochodzi do nich z winy kierowców autobusów. Warto pamiętać, że pasażerom biorącym udział w takim zdarzeniu może przysługiwać odszkodowanie finansowane z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku.

Odpowiedzialność sprawcy zdarzenia wobec pasażera

Wspomniane wyżej odszkodowanie komunikacyjne z OC sprawcy przysługuje pasażerowi, jeśli w wyniku zdarzenia poniósł on wymierną szkodę, taką jak na przykład uszczerbek na zdrowiu czy też straty materialne. Jeśli doszło do zderzenia pojazdów, wówczas odszkodowanie jest wypłacane z ubezpieczenia OC osoby, która spowodowała kolizję. Czasami jednak może dojść do wypadku bez udziału innego samochodu (gwałtowne hamowanie, uderzenie w drzewo lub barierkę, wpadnięcie do rowu). W takim wypadku pasażer może zażądać odszkodowania finansowanego z polisy OC pojazdu, którym jechał, nawet jeśli kierowca nie ponosi winy (np. musiał gwałtownie zahamować przed zwierzęciem. Odszkodowanie nie należy się jedynie w przypadki siły wyższej, wyłącznej winy osoby trzeciej lub wyłącznej winy osoby poszkodowanej.

Do jakich korzyści uprawniony jest poszkodowany pasażer?

Osobie, która została poszkodowana w wypadku z udziałem środka komunikacji miejskiej, przysługuje odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu, zwrot kosztów leczenia, przystosowania miejsca zamieszkania, rehabilitacji i innych kosztów związanych ze skutkiem zdrowotnym wypadku. Oczywiście pasażer może domagać się również zadośćuczynienia za poniesione straty materialne, a nawet w bardzo poważnych przypadkach może starać się o rentę. Warto jednak pamiętać, że jeśli osoba poszkodowana w pewnym stopniu sama przyczyni się do spowodowania zdarzenia drogowego lub do zwiększenia rozmiarów poniesionej szkody, wówczas odszkodowanie z ubezpieczenia OC zostanie pomniejszone o odpowiedni wskaźnik procentowy zgodny z zaistniałą sytuacją. Przykładem takiej sytuacji może być jazda bez trzymania się poręczy, która często jest uznawana nawet za wyłączną winę poszkodowanego (w takiej sytuacji nie przysługuje mu żadne odszkodowanie).

Zaniżone odszkodowanie za wypadek w komunikacji miejskiej

Mało osób zna stawki, jakie przysługują im w związku z poniesionymi szkodami w wypadkach z udziałem autobusów i innych środków komunikacji miejskiej. Firmy ubezpieczeniowe wykorzystują taką niewiedzę i często zaniżają odszkodowania. Warto korzystać z usług firm, które posiadają doświadczenie w sprawach odszkodowawczych. Przygotowują one odwołania, na podstawie których klientowi przysługuje dopłata do zaniżonego odszkodowania.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę