Uraz kręgosłupa - wysokość odszkodowania

Uraz kręgosłupa - jaka wysokość odszkodowania?

Uraz kręgosłupa przydarzyć się może w wielu różnych sytuacjach — zarówno podczas wykonywania czynności zawodowych, jak i podczas życia prywatnego; chociażby w wypadku komunikacyjnym. Złamany kręgosłup to najpoważniejszy uraz, jakiego możemy doznać, niemniej jednak równie często do czynienia mamy z mniej poważnymi uszkodzeniami kręgosłupa, na przykład jego stłuczeniem. Powstaje więc pytanie — czy w każdej takiej sytuacji należy nam się odszkodowanie? Jaka jest wysokość odszkodowania za uraz kręgosłupa szyjnego, a jaka w przypadku innego rodzaju urazów?

Kiedy dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa?

Pęknięty krąg szyjny, czy jakikolwiek inny uraz kręgosłupa to zawsze bardzo poważna dolegliwość. Dochodzi do niego najczęściej w wyniku wypadku — choć niekoniecznie mowa o zdarzeniu komunikacyjnym. Owszem, urazy kręgosłupa po wypadku samochodowym występują dość często, jednak narażone są na nie także osoby wykonujące wymagające fizycznie zawody. Czasem naprawdę nie trzeba wiele — zwykły upadek na plecy może sprawić, że pojawi się stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego, czy też innego rodzaju kontuzja kręgosłupa.

Uraz kręgosłupa lędźwiowego (jak i dowolnego innego odcinka kręgosłupa) może być także spowodowany przez kontuzję sportową, lub też niefortunny skok do wody. Inną sytuacją, w wyniku której może do niego dojść, jest na przykład napaść lub pobicie. Dość często za urazy kręgosłupa odpowiadają też choroby przewlekłe, jak np. osteoporoza.

Rodzaje i objawy uszkodzeń kręgosłupa

Urazy kręgosłupa można podzielić na kilka kategorii, między innymi ze względu na miejsce, w którym doszło do urazu. Bardzo często występują, chociażby urazy kręgosłupa piersiowego, jak i również urazy kręgosłupa lędźwiowego. Wymienić tu można także uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Od miejsca uszkodzenia zależą między innymi wybrane przez lekarzy techniki leczenia.

Złamania kręgosłupa także są przez specjalistów dzielone na kilka kategorii. Wyróżnia się między innymi złamania z przemieszczeniem, a także bez przemieszczenia. Ponadto uraz pękniętego kręgosłupa może być zarówno zamknięty, jak i penetrujący. W tym pierwszym przypadku energia urazu zostaje rozproszona, w związku z czym dochodzi do uszkodzeń kostnych i łącznotkankowych. W przypadku urazu penetrującego, w wyniku skupienia energii na małym obszarze dojść może między innymi do uszkodzenia głębszych tkanek, w tym rdzenia kręgowego.

Objawy urazu kręgosłupa zależą między innymi od jego rodzaju, a także miejsca, w którym do niego doszło. Uraz kręgosłupa szyjnego po wypadku objawiać się może między innymi jego sztywnością, bolesnością palpacyjną, a nawet zaburzeniami świadomości. Z kolei przykładowe skręcenie kręgosłupa lędźwiowego objawia się między innymi przewlekłym, uogólnionym bólem pleców, porażeniem poprzecznym, czy też zaburzeniami funkcji oddawania moczu i stolca.

Czy w przypadku uszkodzenia kręgosłupa przysługuje odszkodowanie?

Osoba, u której doszło do pęknięcia kręgów szyjnych, czy też jakiegokolwiek innego urazu kręgosłupa, bardzo często może starać się o odszkodowanie — np. wtedy, gdy doszło tegoż urazu w wyniku wypadku komunikacyjnego. Wprawdzie pęknięty kręgosłup to bardzo poważna dolegliwość, która zostawia trwały ślad w organizmie, niemniej jednak fakt, że w ofercie ubezpieczycieli dostępne są między innymi odszkodowanie za skręcenie kręgów szyjnych, jak również odszkodowanie za kompresyjne złamanie trzonu kręgu L1 stanowi pewne zabezpieczenie finansowe. Środki te pozwolą bowiem pokryć koszty leczenia i rehabilitacji, pozwalając, w miarę możliwości, powrócić pacjentowi do normalnego życia.

Maksymalna wysokość odszkodowania za uraz kręgosłupa szyjnego, lędźwiowego, czy też piersiowego zależy od wybranego pakietu ubezpieczenia, a także od rodzaju uszkodzenia. Szczegóły dotyczące tego, jak wysokie odszkodowanie za skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa należeć się będzie poszkodowanemu znaleźć można między innymi w OWU danej polisy. Zawsze warto więc zapoznać się z tym dokumentem przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy. Oczywiście, im wyższa składka ubezpieczeniowa, tym większa wartość polisy, a co za tym idzie — tym więcej pieniędzy można uzyskać jako odszkodowanie za uraz kręgosłupa.

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa w wyniku wypadku komunikacyjnego

Ofiarom wypadków drogowych, u których doszło do uszkodzenia kręgosłupa przysługują odszkodowania komunikacyjne. Odszkodowanie takie wypłaca ubezpieczyciel, u którego sprawca wypadku posiadał wykupioną polisę odpowiedzialności cywilnej. Jeśli zaś nie posiadał on takowej — odszkodowanie za uszkodzenie kręgosłupa wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Odszkodowanie za pęknięty kręg lędźwiowy, czy też innego rodzaju uszkodzenie kręgosłupa może zostać wykorzystane w celu pokrycia kosztów leków, opieki pielęgniarskiej, czy też zakupu sprzętu niezbędnego do rehabilitacji. Pozwala to ulżyć w cierpieniu pacjentowi, u którego pojawiają się cechy pęknięcia, lub też objawy skręcenia kręgosłupa lędźwiowego.

Złamany kręgosłup i innego rodzaju urazy kręgosłupa po wypadku samochodowym praktycznie zawsze stanowią przesłankę do wypłacenia odszkodowania. Nie ma tu znaczenia, czy doszło do urazu kręgosłupa piersiowego, czy też do pęknięcia kręgu szyjnego.

Odszkodowanie za uraz kręgosłupa w pracy

Co zaś w przypadku, gdy przyczyną urazu kręgosłupa dojdzie w pracy? Jeśli jego przyczyną będzie wypadek przy pracy, odszkodowanie za skręcenie kręgów szyjnych, lub inną kontuzję wypłaci ZUS. Jeżeli kwota ta okaże się niewystarczająca, poszkodowany ma prawo domagać się dodatkowej gotówki bezpośrednio od pracodawcy, zaś jeśli firma posiada wykupioną polisę OC — od jego ubezpieczyciela. Warto to rozważyć, gdy świadczenie wypłacone przez ZUS nie wystarczy, by złagodzić konsekwencje np. urazu kręgosłupa szyjnego po wypadku w pracy.

Jak wysokie jest odszkodowanie za uszkodzenie kręgosłupa?

Wysokość odszkodowania za uraz kręgosłupa szyjnego będzie różnić się w zależności od wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, a także pakietu ubezpieczeniowego. Zanim polisa zostanie wypłacona, biegli muszą ustalić, jak poważny jest powstały uszczerbek na zdrowiu. Decyzję o wysokości wypłaconej kwoty podejmują w oparciu o tabelę uszczerbku na zdrowiu — każde towarzystwo ubezpieczeniowe posiada swoją własną.

Pęknięty kręg lędźwiowy objęty będzie inną kwotą ubezpieczenia, niż np. odszkodowanie za skręcenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa. W przypadku złamania kręgów — wiele zależy też od tego, jaka liczba kręgów uległa złamaniu.

Przyjrzyjmy się jednak przykładowym kwotom, na jakie można liczyć w zależności od wybranych kontuzji.

Jeśli, przykładowo, pacjent cierpi na kompresyjne złamanie trzonu kręgu L1 - odszkodowanie wynosi zazwyczaj od 20 000 do 30 000 złotych. Tego rodzaju uszkodzenie kręgosłupa traktowane jest bowiem przez większość ubezpieczycieli jako uszczerbek na zdrowiu w rozmiarze kilkudziesięciu procent.
W gorszej sytuacji są pacjenci zmagający się ze skręceniem odcinka szyjnego kręgosłupa. Jako że objawy często nie pojawiają się od razu, ubezpieczyciele mają podstawy, by podejrzewać, że nie są one związane z tą konkretną dolegliwością. W wielu przypadkach ubezpieczenie za skręcenie odcinka szyjnego kręgosłupa nie wyniesie więcej, niż kilkanaście tysięcy złotych.

Towarzystwa ubezpieczeniowe, jak wcześniej wspominaliśmy, odszkodowania za pęknięty kręgosłup wypłacają na podstawie tabeli uszczerbku na zdrowiu. Chociaż każdy z nich posiada własną tabelę, generalnie można powiedzieć, że odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu przyznawane jest na podstawie następujących standardów:

  • uszkodzenie kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości, lecz bez zniekształcenia kręgów wyceniane jest na 1-10% Sumy Ubezpieczenia
  • uszkodzenie kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości i zniekształceniem kręgów miernego stopnia wyceniane jest na 15-35% sumy ubezpieczenia
  • złamanie trzonu kręgowego i złamanie wyrostków poprzecznych, kolczystych, lub łuków wyceniane jest na 20-30% sumy ubezpieczenia
  • uszkodzenie kręgosłupa z ograniczeniem ruchomości i całkowitym zesztywnieniem wyceniane jest na 35-55% sumy ubezpieczenia
  • uszkodzenie rdzenia kręgowego wyceniane jest średnio na 20-100% sumy ubezpieczenia, w zależności od miejsca i rozległości obrażenia.

Jak więc widać — na kwotę przyznanego odszkodowania może mieć wpływ nawet to, kiedy objawy urazu kręgosłupa konkretnie się pojawią.

Kiedy ubezpieczenie nie zostanie przyznane?

Tak, jak w przypadku każdej innej polisy, ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty gotówki w ściśle określonych przypadkach. Ubezpieczenie za pęknięty krąg szyjny, tak jak i za stłuczenie kręgosłupa lędźwiowego nie zostanie przyznane między innymi wtedy, gdy:

  • do urazu doszło w wyniku bójki, czy też zamieszek;
  • do urazu doszło podczas próby samobójczej lub samookaleczenia się;
  • do urazu doszło z winy poszkodowanego, np. podczas prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, lub narkotyków;
  • do urazu doszło w wyniku niestosowania się do zaleceń lekarskich.

Nie istnieje polisa chroniąca konkretnie przed urazem kręgosłupa. Aby zwiększyć szanse na wypłatę ubezpieczenia z tytułu kontuzji, do której doszło w sytuacji innej, niż opisywane w niniejszym artykule (np. podczas wypadku komunikacyjnego, czy związanego z pracą) można wykupić na przykład polisę NNW, chroniącą przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę