Szkoda powstała przy otwieraniu drzwi auta

Szkoda powstała przy otwieraniu drzwi auta - kto ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą?

Odpowiedzialność za szkodę powstałą przy otwieraniu drzwi samochodu podczas postoju przez długi czas była niejasna i kontrowersyjna kwestią w prawie. Niektóre spory dotyczyły tego, czy otwarcie drzwi samochodu podczas postoju można zaliczyć do szkód związanych z ruchem pojazdów. Teraz jednak mamy na to klarowną odpowiedź.

Otwarcie drzwi i powstanie szkody

Otwarcie drzwi samochodu podczas postoju może przyczynić się do powstania szkody, niezależnie od tego, które drzwi zostały otwarte - kierowcy czy pasażera. Mogłoby to wydawać się mało istotne, ale dla celów ubezpieczeniowych i prawnych, jest to kwestia o dużym znaczeniu.

Stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Wątpliwości te zostały rozwiązane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który uznał, że pojęcie ruchu pojazdów odnosi się również do sytuacji, gdy podczas postoju zostaną otwarte drzwi samochodu, co wywołuje negatywny skutek w postaci szkody. Co ważne, ubezpieczyciel stojącego pojazdu odpowiada wówczas za wyrządzoną szkodę, zarówno na osobie, jak i na mieniu.

Regulacja prawna w Polsce

Podstawą prawną tego stanowiska jest ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W artykule 34 ust. 2 tej ustawy wskazano, że szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również za szkodę powstałą w sytuacjach takich jak wsiadanie, wysiadanie, załadunek, rozładunek oraz zatrzymanie, postój lub garażowanie pojazdu.

Podsumowanie

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz odpowiednia regulacja prawna w Polsce jasno wyjaśniają, że odpowiedzialność za szkodę powstałą przy otwieraniu drzwi samochodu podczas postoju spoczywa na ubezpieczycielu pojazdu. To znaczące wyjaśnienie ma wpływ nie tylko na właścicieli i kierowców pojazdów, ale również na ofiary takich zdarzeń, które teraz mają jasność co do tego, kto ponosi odpowiedzialność za poniesione szkody.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę