Odszkodowanie po ugodzie

Odszkodowanie po ugodzie – nowe możliwości dla poszkodowanych

Ugody pozasądowe oraz sądowe, które zostały zawarte z ubezpieczycielem w sprawach z tytułu śmierci najbliższej osoby na skutek wypadku, można skutecznie podważyć. Otwiera to nowe możliwości dla poszkodowanych członków rodziny zmarłego, pozwalając na otrzymanie rekompensaty za szkodę niemajątkową.

Kiedy można podważyć ugodę?

Ugodę można podważyć w sytuacji, gdy wypadek, w którym zginęła bliska osoba, miał miejsce przed dniem 03.08.2008 r., natomiast do zawarcia ugody doszło w terminie do 31.12.2010 r. Zawierane w tym okresie porozumienia obejmowały wyłącznie rekompensatę majątkową, czyli odszkodowanie, które przyznawano na podstawie art. 446 § 3 Kodeksu cywilnego. Podważyć ugodę można ponadto w sytuacji, gdy jedną z jej stron był małoletni i Sąd Rodzinny nie wyraził zgody na zawarcie porozumienia.

Jak wygląda podważenie umowy?

Aby ocenić, czy ugodę można podważyć, niezbędne jest jej wstępne zweryfikowanie – wystarczy w tym celu skontaktować się z nami. Jeśli sprawa zostanie oceniona pozytywnie, przystępujemy do gromadzenia niezbędnych dokumentów, w tym potrzebnych pełnomocnictw, druku ugody, opisu doznanej traumy oraz pisemnej zgody na skierowanie roszczeń do sądu. Czas procedowania w podobnych sprawach wynosi średnio do kilku miesięcy i – jak potwierdzają liczne wyroki sądowe – kończą się one przyznaniem osobom poszkodowanym dalszych świadczeń.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę