Kolizja, stłuczka, wypadek, karambol - czym się różnią?

Kolizja, stłuczka, wypadek, karambol - czym się różnią?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do wielu zdarzeń, które możemy klasyfikować jako wypadki, kolizje, stłuczki czy też karambole. Wielu kierowców nie potrafi jednak wskazać różnic między wypadkiem komunikacyjnym, stłuczką czy też kolizją. Wiedza ta jest jednak niezbędna. To właśnie od tego do jakiej kategorii przypisane zostanie zdarzenie drogowe zależy uzyskanie odszkodowania komunikacyjnego. Jak zatem powinniśmy się zachować w sytuacji, gdy jesteśmy uczestnikiem negatywnego zdarzenia drogowego?

Kolizja, wypadek i stłuczka

Kolizją, potocznie określaną również mianem „stłuczki”, najczęściej nazywamy zdarzenie drogowe, w przebiegu którego zniszczeniom uległy jedynie biorące w nim udział auta. W takiej sytuacji osoby kierujące pojazdami powinny zabezpieczyć miejsce zdarzenia i usunąć elementy, które w wyniku uderzenia znalazły się na drodze i w sposób bezpośredni zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego. W przypadku kolizji nie ma obowiązku powiadamiania policji o zaistniałej sytuacji. Dobrym rozwiązaniem jest spisanie oświadczenia, na podstawie którego właściciel poszkodowanego auta, zgłosi zdarzenie ubezpieczycielowi. Niezbędne jest zawarcie w nim takich danych jak: dane osobowe sprawcy, numer prawa jazdy, numer polisy i nazwa firmy ubezpieczeniowej. Pamiętajmy, żeby sprawdzić również czy polisa sprawcy nie straciła swojej ważności.

Wypadek od kolizji różni się tym, że w jego wyniku zostają poszkodowane także osoby biorące w nim udział. W tej sytuacji konieczne jest zawiadomienie policji i wezwanie pogotowia. Nie możemy sami uporządkować miejsca zdarzenia. Takie działania powinny być wstrzymane do czasu przyjazdu odpowiednich służb. Należy jednakże pamiętać o zabezpieczeniu miejsca zdarzenia trójkątami ostrzegawczymi, których podstawowym zadaniem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pozostałym uczestnikom ruchu drogowego. Dokumentacja powypadkowa przygotowywana jest przez policję. Nie jest możliwe sporządzenie jedynie oświadczenia dla ubezpieczyciela.

Karambol

Karambol to określenie wskazujące na zdarzenie drogowe, w którym brało co najmniej 5 aut. Pojęcie „karambol” nie jest zdefiniowane przez polskie prawo, dlatego najczęściej przy tego typu zdarzeniu stosowane są przepisy prawa o ruchu drogowym, a także kodeksu karnego z części dotyczącej kolizji oraz wypadków drogowych.

W sytuacji, gdy chcemy zlikwidować szkodę, która powstała podczas karambolu, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Niezbędne jest szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia przez policję, dokonanie kompleksowych oględzin pojazdów, przeprowadzenie przesłuchań świadków i zgromadzenie dodatkowych materiałów dowodowych. Dzięki temu możliwe jest ustalenie w jakim stopniu ubezpieczyciel naprawi powstałą szkodę. Czas likwidacji szkody uzależniony jest od sprawności w zgromadzeniu materiału dowodowego i jednoznaczności we wskazaniu osoby odpowiedzialnej za karambol.

Żeby uzyskać odszkodowanie naszym pierwszym działaniem powinno być zgłoszenie ubezpieczycielowi zdarzenia, którego możemy dokonać za pomocą rozmowy telefonicznej. Niezbędne jest prawidłowe sklasyfikowanie zdarzenia w celu otrzymania wszystkich przysługujących nam świadczeń.

Zamów rozmowę

Chcesz uzyskać odszkodowanie? Skontaktuj się z nami!

Zamów rozmowę